Mekanisk bearbeiding Ved den mekaniske bearbeidingen i automasjonsskapbygging brukes håndkraft ofte fremdeles. Men også ved disse manuelle oppgavene reduserer du gjennomløpstider og kostnader ved hjelp av effektivt strukturerte arbeidstrinn.

Personell på en arbeidsplass skjærer en monteringsskinne ved hjelp av en monteringsskinnekutter

Effektiv utforming av manuelle forløp

Effektivt utformede arbeidsplasser og -forløp sørger for betydelige tids- og kostnadsbesparelser ved manuelle oppgaver, som mekanisk bearbeiding av monteringsskinner og kabelkanaler. Samtidig reduserer en slik digitalt klargjort produksjonsdokumentasjon fra Engineeringprogrammet, feil, og gir et oversiktlig forløp ved alle oppdrag. Vår tilpassede, skalerbare verktøyportefølje sørger i tillegg for optimalisert ergonomi.

Dine fordeler med en effektiv mekanisk bearbeiding i automasjonsskapbygging

  • Redusert gjennomløpstid og kostnader grunnet arbeidsforløp som er effektivt strukturert og digitalt støttet
  • All produksjonsdokumentasjon er til enhver tid tilgjengelig, grunnet digital klargjøring av data direkte fra Engineeringprogrammet
  • Raske, rene og sikre arbeidsforløp grunnet spon- og gradfritt arbeid med kutteverktøy for monteringsskinner og kabelkanaler
Mann tilpasser en monteringsskinne ved hjelp av PPS COMPACT

Profil- og skinnekuttere

Med våre profil- og skinnekuttere kapper du mange forskjellige standardmonteringsskinner og kabelkanaler raskt, kraftbesparende og helt målnøyaktig.

Gjør arbeidsplassen ren og sikker: Kunststoff- og metallprofiler skilles spon- og gradfritt. Etterarbeid, som avgrading ved saging, er dermed ikke nødvendig.

Monteringsskinnekutter og monitor med personellassistanseprogram på et arbeidsbord

Effektiv produksjon med personellassistanseprogram

Den digitale produksjonsdokumentasjonen avledes automatisk fra dataene som fremgår under Engineering. Ved å ta i bruk personellassistanseprogrammet får du slik betydelig bedre effekt: Programmet velger alle nødvendige data fra ECAD-planleggingen, og viser dem på en oversiktlig måte. I tillegg guider programvaren deg trinn for trinn gjennom bearbeidingsprosessen, og reduserer slik feilkilder og søketider sammenlignet med bruk av vanlig papirdokumentasjon.

Vårt ergonomiske håndverktøy og effektive verktøyautomater sørger for prosessikkerhet i produksjonen din, og avlaster medarbeiderne.

Jens Frischemeier - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Produktmanagement verktøy
Ekspert på verktøy og automater: Jens Frischemeier
Løsninger for økt effektivitet
Montering av utstyr
Se hvordan du monterer utstyr på monteringsskinner ved automasjonsskapbygging på en effektiv måte, til tross for høye antall komponenter og stort prosjektmangfold. Det reduserer gjennomløpstiden og potensielle feil betydelig.
Fortsett til montering av utstyr
En rekkeklemme sneppes på en monteringsskinne på en arbeidsplass for påmontering av utstyr