Medarbeider ved energiaudit ved hjelp av programvare

Overvåking av energi – grunnlaget for et målrettet energimanagement

Effektiv energibruk er en særdeles viktig faktor for driftsøkonomi. For miljøvern er i dagens samfunn et tema mer enn noen gang tidligere, og noe som bedrifter aktivt må befatte seg med.

Energiflyt som registreres kontinuerlig danner selve grunnlaget for et effektivt administreringssystem for bedriftens energi. Med en målrettet innsamling av energimessig relevante anleggsparametere vil man oppdage sparepotensialer på anlegget, og avlede tiltak for å oppnå effektivt energimanagement i henhold til DIN EN ISO 50001.

Fordeler ved overvåking av energi

  • Alltid full oversikt over relevante data takket være pålitelig og kontinuerlig innsamling av måleverdier
  • Oppfylling av DIN EN ISO 50001 raskt og enkelt, og fordeler ved statlig støtte
  • Miljøvennlig produksjon – avled sparetiltak for knappe ressurser direkte
  • Optimalisering av prosesser grunnet parallell innsamling av drifts- og maskindata
  • Spar kostnader med intelligent administrering av energiforbruket
Visning av PDCA-syklusen svevende i en hånd

Standard for energimanagement ISO 50001

Innføringen av et kompleks energimanagementsystem EnMS etter ISO 50001 har en systematisk tilnærming som formål, og da for å oppnå en iterativ optimalisering av energirelatert ytelse ved hjelp av PDCA-syklusen. PDCA står for de enkelte fasene i den iterative, systematiske tilnærmingen: Plan, Do, Check og Act.

Under sjekkfasen er en omfattende overvåking av energien til hjelp for gruppen som er ansvarlig for energimanagementet, takket være pålitelig og kontinuerlig innsamling av målestørrelser.

Proficloud.io brukergrensesnitt for IoT-basert energimanagement på en laptopskjerm

IoT-basert energimanagement – veien inn i fremtiden

IoT-basert energimanagement forener fordelene ved Industrial Internet of Things, velprøvd måleteknikk og Smart Services som stadig videreutvikles. 
IoT-kompatible målere (Smart Devices) kan tilkobles en skyplattform direkte via et Ethernet-grensesnitt og MQTT-protokollen, og da med Plug-and-Play. Inne i skyomgivelsene implementeres måleren raskt og enkelt i et nytt eller eksisterende system via Device Management Service. Fra dette tidspunktet overføres og lagres valgte måleverdier automatisert. Ansvarshavende for energimanagementet har via Smart Service umiddelbart tilgang til disse dataene, og kan bruke dem direkte.

Hender på laptoptastatur

Programmeringsgrensesnitt REST

Programmeringsgrensesnittet REST i feltutstyr bidrar til praktisk tilgjengelighet av dataene som en betydelig forutsetning for oppbygging av gjennomgående applikasjonsstrukturer. REST eller "REpresentional State Transfer", er en kommunikasjonsarkitektur som er utbredt i IT-omgivelser. Det er en brukervennlig grensesnittarkitektur som bruker en allment kjent protokoll på Internett. Dataoverføring foregår med Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Ved bruk av HTTP, REST og JSON i feltutstyr må ingen spesialkunnskap om industrielle kommunikasjonsprotokoller og eventuelt tilhørende implementering av registertabeller bygges opp.

Energimåler med MID-godkjenning på monteringsskinne i automasjonskapet

Målerdirektiv MID

MID-direktivet definerer enhetlige forskrifter for hele EU for salg og idriftsetting av målere. De vesentlige kravene beskriver blant annet krav til stabilitet, gjentakelsesnøyaktighet og merking av utstyret. MID danner enhetlige grunnlag for beregningsformål. De enhetlige standardene refererer til førstegangs kalibrering under produksjonsprosessen, det å sette maskinene i omløp på markedet og første idriftsetting. Deretter gjelder nasjonal rett for kalibreringens gyldighet over tid og gebyrer for etterkalibrering. Ved avregning av wattimeforbruk er MID-elmålere til hjelp i private husholdninger, næring og lettindustri.