Test- og overvåkingsutstyr

Test- og overvåkingsutstyr

Det være seg skybasert i sanntid eller manuelt, vårt test- og overvåkingsutstyr for økt anleggstilgjengelighet overbeviser alltid. Overspenning belaster elektriske installasjoner og tilhørende beskyttelsesutstyr. Hold deg tidsnok oppdatert om anleggets og overspenningsbeskyttelsens tilstand, slik at svikt ikke blir et faktum.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Gjenkjenning av aktuell status (State of Health) for overspenningsbeskyttelsesutstyret grunnet forebyggende tiltakskontroll
 • Høy kvalitets- og sikkerhetsstandard: Alltid oppdatert takket være automatisk tilpasning av testalgoritmer henholdsvis oppdateringsfunksjon
 • Bruk av digitale ressurser og tjenesteytelser med ImpulseCheck
 • Assistansesystemet for overspenningsbeskyttelse er en del av COMPLETE line-systemet
Overspenningsbeskyttelsesutstyr ImpulseCheck med fire ledere

ImpulseCheck overvåker opptil fire ledere på ett overspenningsbeskyttelsesutstyr

ImpulseCheck - assistansesystemet for overspenningsbeskyttelse

Overspenningsbeskyttelsesutstyr (OBU) underligger spesielle krav, og utfører arbeidet sitt i det skjulte. Vanligvis beskytter de installasjonene helt ubemerket mot EMC-hendelser. Du vet ikke hvordan beskyttelsesutstyrets tilstand er til enhver tid.

ImpulseCheck er verdens første smarte assistansesystem for overspenningsbeskyttelse på nettbeskyttelsesområdet. Via skytilknytning gjenkjenner du State of Health for hver enkel beskyttelsesenhet. Det åpner for nye digitale tjenesteytelser.

Du gjenkjenner faktisk belastning på overspenningsbeskyttelsesutstyret som overvåkes, og dermed også belastningen på anlegget. Det gjør svikt forutsigbart, og du kan planlegge vedlikeholdstiltak mer effektivt.

Overvåkingsapparat ImpulseCheck eller testapparat CHECKMASTER 2

ImpulseCheck overvåker de aktive lederne i strømforsyningsledninger. Impulsene måles selv uten at overspenningsbeskyttelse er installert, og man kan trekke konklusjoner med hensyn til anleggets belastning. For innovativ og automatisert beregning av overspenningsbeskyttelsesutstyrets State of Health er ImpulseCheck absolutt førstevalg. Assistansesystemet ImpulseCheck er et overvåkingsapparat for overspenningsbeskyttelsesutstyr til strømforsyningen av type 1 og 2.

CHECKMASTER 2, derimot, er et mobilt testapparat for tilnærmet alt pluggbart overspenningsbeskyttelsesutstyr fra Phoenix Contact. Med CHECKMASTER 2 tester du pluggene manuelt i forbindelse med overspenningsbeskyttelse for strømforsyning, måle-, styre- og reguleringsteknikk samt datateknikk.

Avledertestapparat CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2: Testapparat for forskjellige byggformer og koblinger

Regelmessig kontroll for sikker overspenningsbeskyttelse

I henhold til IEC 62305-3 skal overspenningsbeskyttelsesutstyr kontrolleres regelmessig. I tillegg foreskriver standarden at alle testverdier skal dokumenteres.

ImpulseCheck overvåker OBU-ene i sanntid. Du kan til enhver tid hente opp aktuell status for dokumentasjonsformål, via tastetrykk.

Testing med CHECKMASTER 2 må foretas manuelt.

 • OBU-enes plugger settes inn i tilhørende testkassett.
 • Den egentlige testingen foregår automatisk.
 • Testapparatet CHECKMASTER 2 lagrer samtlige resultater i det interne minnet.
 • Lagrede testverdier kan hentes opp umiddelbart eller på et senere tidspunkt.
 • Testprotokollen inneholder artikkelbetegnelsen samt testresultatet med dato og klokkeslett.
Strekkodeleser

Enkel identifisering av testobjekter takket være strekkodeleser

Enkel identifisering av testobjekter takket være strekkodeleser i CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 kontrollerer overspenningsbeskyttelsesutstyr fra Phoenix Contact med hensyn til spesifikke elektriske egenskaper. Artikkelnumrene registreres ukomplisert via strekkodeleseren.

Sett testobjektet inn i tilhørende testadapter. Når utstyrstypen registreres med leseren, startes testingen automatisk når objektet stikkes inn.

Som alternativ kan du lese inn testobjektets artikkelnumre via berøringsskjermen etter at det er satt inn i testadapteren.

LM-S - lynstrømmålesystemet

Evalueringsenhet og sensor fra lynstrømmålesystem LM-S

Lynstrømmålesystem LM-S for fjernovervåking

Lynstrømmåling

Få onlineinformasjon om lynnedslag på anlegget, og ta i bruk alle fordeler ved belastningsrettet vedlikehold.

Målesystemet registrerer og analyserer alle viktige lynstøtstrømparametere. Evalueringen og fjernmeldingen foregår i sanntid. Anleggets driftsparametere og måledata åpner sammen for et bedre beslutningsgrunnlag med hensyn til kontroll- og vedlikeholdsarbeid.

Det gir deg følgende fordeler:

 • Enkel gjenkjenning og evaluering av lynstrømbelastninger takket være smart målesystem
 • Bedre planlegging av vedlikehold i form av kontinuerlig fjernovervåking
 • Enkel dataoutput og konfigurering takket være integrert nettserver
 • Implementering i standard nettverkssystemer grunnet RJ45-Ethernet-grensesnitt