NearFi-kobler

NearFi-kobler – kontaktløs overføring av energi og data

NearFi er den nye kontaktløse sanntidsoverføringsteknologien fra Phoenix Contact. Gjennom protokolluavhengig Ethernet-kommunikasjon åpner den for fleksible bruksmuligheter for alle Ethernet-protokoller.

Med NearFi-koblere kan energi (24 V, 2 A) og sanntids-Ethernet-data (100 mb/s, fulldupleks) overføres via en luftspalte på noen centimeter. De erstatter dermed pluggforbindelser eller sleperinger som lett utsettes for slitasje, helt enkelt, og kostnader i forbindelse med svikt holdes på et minimum.

Dine fordeler:

  • Kontaktløs, dermed ingen slitasje eller vedlikeholdsarbeid
  • Protokolluavhengig og latensfri Ethernet-sanntidskommunikasjon
  • Høy ytelse i kompakt hus
  • Fleksibel – stor frihet ved monteringen grunnet fleksible tilnærmingsmuligheter
  • Diagnostikk som er synlig hele veien i form av LED-ring på huset
Bitorientert overføring med NearFi

NearFi-kommunikasjon i sanntid

Ethernet i sanntid

Energi- og datakoblerne overfører Ethernet-data opptil 100 mb/s i sanntid. Koblerne fungerer helt protokolltransparent, slik at alle vanlige Ethernet-protokoller kan benyttes.

I tillegg overfører koblerne også energi induktivt og kan dermed forsyne ytterligere sluttutstyr med energi, som I/O-stasjoner, switcher og andre enheter.

NearFi-kobler animasjon - Live demo
NearFi-kobler animasjon - Live demo YouTube

Video med NearFi-teknologi

Ønsker du mer informasjon om den kontaktløse sanntidsoverføringsteknologien NearFi fra Phoenix Contact, og har ikke lyst til å lese mange sider med tekst? Da kan du bare se videoen vår i stedet.

I demoen viser vi hvordan du reduserer kostnader som følge av svikt til et minimum ved å helt enkelt erstatte pluggforbindelser eller sleperinger i industrielle anvendelser som lett utsettes for slitasje, med NearFi-koblere.

NearFi-kobler i bruk med støv og smuss

Robust og allsidig i bruk

NearFi-koblere tåler støv og smuss

Der vanlige tilkoblingsteknikker raskt møter sine grenser som følge av plass- og bevegelsesbegrensninger, vibrasjoner, støv og smuss, rotasjon og hyppige berøringer, åpner NearFi for slitasjefri kommunikasjon via en luftspalte på få centimeter. Overføring gjennom ikke-metalliske mellomrom, f. ks. glass, kunststoff eller tre, er også mulig, noe som gir mange bruksmuligheter.

Grunnet robust IP65-hus med M12-tilkoblinger til Ethernet og spenning kan du også bruke NearFi-koblerne i krevende omgivelser.

Din fordel: Universell bruk.

NearFi-kobler i vinklet posisjon

NearFi-kobler i bruk

Stor frihet ved monteringen grunnet fleksible tilnærmingsmuligheter

I motsetning til vanlige pluggforbinderløsninger kan NearFi-koblerne føres fra forskjellige retninger eller også roterende mot hverandre. Videre trenger ikke koblerne å være plassert nøyaktig over hverandre, men kan stå overfor hverandre med en forskyvning eller i en tangential vinkel.

Grunnet universelle monteringsmuligheter kan koblerne monteres absolutt fleksibelt. Monteringen kan foretas via monteringsflensen ved hjelp av M5-skruer eller via innvendig gjenge ved hjelp av M6-skruer.

Din fordel: Reduserte krav til presisjon til den mekaniske bevegelsen i to uavhengige anleggsdeler.

Mann betrakter NearFi-kobler med omløpende optisk signalisering

Primær- og sekundærkobler med omløpende LED-ring gir rask diagnostikk

Enkel oppstart og diagnostikk

For overføringen kreves det generelt alltid to enheter: En base- og en remotekobler. Koblerne trenger ingen konfigurering, og er dermed like enkle å ta i bruk som en pluggforbindelse. En integrert utrettingshjelp signaliserer når enhetene er optimalt tilkoblet.

Grunnet den omløpende optiske signaliseringen med LED-er med kraftig lys indikeres koblingsstrekningens driftsklarhet fra alle romvinkler. Gjennom en digital utgang kan koblerne i tillegg diagnostiseres via et overordnet styresystem. En digital inngang på basekobleren gir definert inn- og utkobling av remotekobleren.

Typiske bruksområder for NearFi-koblerne

Roboter i bilfabrikk
Materialtransportsystemer
Førerløse transportsystemer (FTS)
Handlingsroboter og vektbesparende roboter
Renromssystemer
Roboter i bilfabrikk

I applikasjoner som krever omfattende vedlikehold, f. eks. verktøyskift på roboter, kan du med NearFi-koblere enkelt skifte ut pluggforbindelser som lett utsettes for slitasje, og kostnader i forbindelse med svikt holdes på et minimum.

Materialtransportsystemer

Ved hjelp av NearFi-koblere kan du kommunisere kontaktløst mellom emneholdere og behandlingsstasjoner. Sleperinger på dreie- og rotasjonsbord kan skiftes ut med slitasjefrie koblere.

Førerløse transportsystemer (FTS)

Du kan installere NearFi-koblere raskt og enkelt til ditt førerløse transportsystem (FTS), og overføre energi og data kontaktløst mellom ladestasjoner og FTS.

Handlingsroboter og vektbesparende roboter

Bruk NearFi-koblere for kontaktløs tilkobling mellom robot og arbeidsplass, og skift ut pluggforbindere som lett utsettes for slitasje.

Renromssystemer

NearFi-koblerne kan benyttes for kommunikasjon i renromssystemer. Gjennom kontaktløs overføring unngår du partikkelbelastninger på pluggforbindelser.

NearFi-kobler i bruk ved verktøyskift på robot

Verktøyskift på industrirobot

NearFi-kobler i bruk ved verktøyskift på robot

Spesielt i applikasjoner som verktøyskift på roboter, er levetiden til pluggforbindere begrenset. Ved verktøyskift på roboter frigjøres og plugges pluggforbindelser ofte mange hundre ganger i løpet av en dag.

Kontakter kan ta skade, bli tilsmusset eller bøyd. Det fører til ikke planlagt eller uforutsigbar produksjonssvikt og hyppige vedlikeholdsintervaller. Kostnadene kommer fort opp i syvsifrede beløp. Kontaktløs kommunikasjon med NearFi-koblere er her en rask hjelp.