CHARX connect – DC-ladekabel til hurtigladestasjoner

DC-ladekabel til hurtigladestasjoner

DC-ladekabler CHARX connect brukes til hurtiglading av el-kjøretøyer med likestrøm. I tillegg til CCS-ladekabler (Combined Charging System) av type 1 og type 2 tilbyr vi også GB/T-standarden til Kina. Ved hjelp av High-Power-Charging-ladeplugger med kjøling oppnås ladeeffekter opptil 500 kW. For å oppnå god rekkevidde raskt lades kjøretøybatteriet på HPC-ladestasjoner på bare få minutter.

Mer informasjon

Dine fordeler

 • Komplett produktsortiment for CCS type 1, CCS type 2 og GB/T
 • En velegnet ladekabel for alle typer bruk, fra carport til ladepark
 • Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design
 • På forespørsel også med din egen logo for sømløs branding av ladestasjonenen
 • Sikker mot overoppheting grunnet temperaturmåler på hver DC-effektkontakt
 • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Nye produkter

CCS-ladekabel type 1 for High Power Charging – hurtiglading med væskekjøling, opptil 500 kW

CCS-ladekabel type 1 for High Power Charging

Hurtiglading med væskekjøling med opptil 500 kW

DC-ladekablene CHARX connect for High Power Charging finnes nå også for ladestandarden CCS type 1. Med de væskekjølte ladepluggene lader du opp elkjøretøyer på bare få minutter. Porteføljen suppleres med en passiv kjøleenhet, et kabelhåndtak for praktisk håndtering samt reparasjonssett for enkelt vedlikehold.

Viktigste egenskaper

 • DC-merkestrøm 500 A
 • DC-merkespenning 1000 V
 • CAN-buss-grensesnitt og statusutgang
 • Temperatur- og lekkasjesensorer
 • Kjølemedium vann-glykol-blanding
 • Beskyttelsesgrad IP54 (plugget)
 • Ledningslengde 5 m (ytterligere på forespørsel)

Fordeler

 • Ultrarask HPC-lading med opptil 500 kW ladeeffekt, effektiv kjøling og sikker overvåking av temperatur og lekkasjer
 • Rask og sikker installering med veggjennomføring (opsjon)
 • Vedlikeholds- og miljøvennlig grunnet utskiftbart plugghode og halvåpent kjølekretsløp på vann-glykol-basis
 • Praktisk håndtering grunnet fleksibel ladekabel, gripedeler med gummitrekk og kabelhåndtak om ønsket

Bilde hurtiglading med likestrøm etter modus 4

Hurtiglading med likestrøm etter modus 4 Hva innebærer det konkret?

Ved DC-hurtiglading overføres vanligvis høy ladeeffekt. Ladeprosesser fullføres derfor i løpet av meget kort tid.

En DC-ladekabel etter lademodus 4 består av en kjøretøyladeplugg og en åpen ledningsende. Med disse kobles den direkte til ladestasjonen, der en AC/DC-omformer er montert, også kalt effektelektronikk. Denne omformer AC-nettstrømmen til DC-strøm, som elbilens batteri kan lades med.

Oversikt over DC-ladekabler

Oversikt over porteføljen vår:

Nedre effektområde – CCS C-Line
Mellomste effektområde
Øvre effektområde – High Power Charging (HPC)
Nedre effektområde – CCS C-Line

Mellomste effektområde

Øvre effektområde – High Power Charging (HPC)

Anvendelse
Bruksområde Privat til halvoffentlig Halvoffentlig til offentlig Offentlig
Typiske eksempler Private carporter, parkeringsplasser til bedrifter, gastronomi og detaljhandel, offentlige parkeringshus Parkeringsplasser til bedrifter, gastronomi og detaljhandel, offentlige parkeringsplasser og bensinstasjoner HPC-hurtigladeparker, bensinstasjoner og rasteplasser langs motorveier
Teknikk og egenskaper
Ladestandarder CCS type 1, CCS type 2 CCS type 1, CCS type 2, GB/T CCS type 1, CCS type 2
Ladeeffekt (nominell drift) 40 kW … 80 kW 80 kW … 250 kW 400 kW … 500 kW
Ladeeffekt maks. (boostmodus) ¹ - 500 KW -
Utskiftbart plugghode ²
Væskekjøling
Veggjennomføring (valgfri)
Kompatibelt tilbehør
Ladepluggholder ³
Kabelnipler
Reparasjonssett ²
Kabelhåndtak
Passiv kjøleenhet
Direkte til produktet (eksempel) Direkte til produktet (eksempel) Direkte til produktet (eksempel)

¹ Muliggjør høyere ladeeffekt i kort tid. Mulig tidsperiode er avhengig av mange forskjellige omgivelsesforhold. Du finner detaljer i pakningsvedlegget til de forskjellige artiklene.
² Gjelder for tiden ikke for GB/T.
³ Gjelder for tiden ikke for HPC CCS type 2.

Kjølte CCS-ladekabler for High Power Charging Bli kjent med HPC-ladekablene våre

Mann lader elbilen sin med High Power Charging på en ladestasjon
Elbil lades med High Power Charging-kabel, prosessen betraktes på en smarttelefon
High-Power-Charging-ladeplugg med kjøling
Grafisk visning av High-Power-Charging-temperaturforløpet ved ladeprosessen
High-Power-Charging-ladestasjon med elbil
Dirk Moseke, Robert Ewendt og Michael Heinemann fra Phoenix Contact med Dr. Wladimir Klitschko og daglig leder hos DDW, Michael Oelmann (foto: Uwe Erensmann/@uepress)
Mann lader elbilen sin med High Power Charging på en ladestasjon

Våre CCS-ladekabler, med vår egenutviklede High Power Charging Technology (HPC), brukes på hurtigladestasjoner og i hurtigladeparker. Med HP hører lange ladetider dermed fortiden til, for på bare tre til fem minutter lades slik batteriene i elbiler for en rekkevidde på ti mil.

Med denne teknologien setter Phoenix Contact en milepæl for E-mobilitetens fremtid, for ved hjelp av HPC blir lading av elbiler nå enda bedre egnet for hverdagen.

Elbil lades med High Power Charging-kabel, prosessen betraktes på en smarttelefon

Rask lading med High Power Charging kan sammenlignes med det å fylle en forbrenningsmotor. Denne fremtidsrettede ladeteknikken gjør at man kan lade opp batteriet i elbiler med en effekt på 500 000 watt (en halv megawatt) i løpet av en liten drikkepause.

Våre HPC-ladeplugger følger CCS-standarden, og er dermed også nedoverkompatible for elbiler som ennå ikke støtter de høye HPC-ladeeffektene.

High-Power-Charging-ladeplugg med kjøling

Ved Combined Charging System (CCS) var permanent ladeeffekt tidligere teknisk mulig kun opptil 200 kW. For meget korte ladetider kreves betydelig høyere ytelse. Med vanlig ladeteknikk ville dette ha ført til farlig oppheting, og også større og uhåndterlige ledningsdiametre.

Vår HPC-teknologi har derfor sitt utgangspunkt i en aktiv væskekjøling, noe som åpner for ladeeffekt opptil 500 A – uten at det går ut over sikkerhet og håndterbarhet. Og med dette revolusjonerer vi hurtigladeteknikken.

Grafisk visning av High-Power-Charging-temperaturforløpet ved ladeprosessen

Og hva er normativt foreskrevet? For å fastsette merkestrømmen kan ladepluggene og -ledningen i henhold til direktiv VDE-AR-E 2623-5-3 og standard IEC TS 62196-3-1 være maksimalt 50 K vamere enn omgivelsesluften (ΔTmax = 50 K). Dermed skal temperaturen under ladeprosessen oppnå maksimalt +90 °C.

For å sikre dette er det i HPC-ladepluggen totalt fem temperatursensorer som måler vameutviklingen i sanntid. Dataene evalueres av en kontroller som også regulerer kjøleytelsen etter behov. Den miljøvennlige kjølevæsken leder varmen som oppstår, effektivt bort via implementerte kjølekanaler. Slik forhindres overoppheting pålitelig og i henhold til standard.

High-Power-Charging-ladestasjon med elbil

Under utviklingen av High Power Charging var fokus på en raskest mulig installering, i tillegg til de høye ladeeffektene.

Derfor finnes HPC-ladekablene våre også med en veggjennomføring som gjør monteringen av ladekabelen til ladestasjonen både rask, sikker og praktisk. Den inneholder definerte grensesnitt for effektoverføring, kommunikasjon og kjølekretsløpet.

Dirk Moseke, Robert Ewendt og Michael Heinemann fra Phoenix Contact med Dr. Wladimir Klitschko og daglig leder hos DDW, Michael Oelmann (foto: Uwe Erensmann/@uepress)

For High Power Charging Technology ble Phoenix Contact utmerket som Årets Innovator 2019. I en seremoni i Düsseldorf overrekker æresprisvinner Dr. Wladimir Klitschko økonomiprisen fra Deutsche Wirtschaft (DDW) til Michael Heinemann (CEO Phoenix Contact E-Mobility GmbH), Robert Ewendt (prosjektleder HPC) og Dirk Moseke (utvikler HPC).

Totalt mottok 20 bedrifter en utmerkelse. Kun tre av dem ble i tillegg tildelt publikumsprisen etter en avstemning blant leserne.

Forskningsprosjekt
High Power Charging i praksis
At ultra-hurtigladeteknikken er egnet for praksis, viser vi i forskningsprosjektet FastCharge sammen med Allego, BMW, Porsche og Siemens. Våre kjølte HPC-ladekabler spilte her en viktig rolle.
Finn ut mer
High-Power-Charging(HPC)-ladeplugg plugges inn i en elbil

Ladepluggen HPC i detalj Smart teknikk for rask og trygg lading

Interaktiv Image Map: High Power Charging-ladeplugg sett innenfra
Mikroprosessor og sensorsystem
Et integrert sensorsystem leverer informasjon om ladepluggens generelle tilstand, bruk og slitasje samt ytterligere analysedata. En mikroprosessor behandler og lagrer all informasjon og formidler den i sanntid til ladekontrolleren via CAN-buss-grensesnitt.
Kjølevæske
Som kjølevæske benytter vi en miljø- og vedlikeholdsvennlig vann-/glykolblanding. Denne kjøler både ladeledningen og effektkontaktene.
Kontaktholder
Takket være utmerkede varmeledningsegenskaper fungerer kontaktholderen samtidig som kjøleblokk. I forbindelse med kjølevæsken avleder den varme som oppstår, helt optimalt.
Utskiftbare effektkontakter med temperatursensorer
I forbindelse med vedlikehold skiftes de sølvlakkerte DC-effektkontaktene helt enkelt ut, uten at kjølevæsken må tappes. Integrerte temperatursensorer måler varmeutviklingen i sanntid, slik oppstår en til enhver tid behovstilpasset kjøleeffekt med effektiv bruk av energien.
Utskiftbar ramme til plugghode
Ved skader kan plugghodets ramme helt enkelt skiftes ut ved å løsne fem skruer, uten at ytterligere trinn er nødvendig.
Lekkasjesensor
Lekkasjesensoren gir meget høy sikkerhet: Hvis det på et eller annet tidspunkt skulle renne ut kjølevæske inne i ladepluggen, signaliserer den dette til kontrolleren umiddelbart, slik at ladeprosessen kan avbrytes.
3D-produktvisning
Opplev alle detaljer i 3D
Se HPC-ladepluggen CCS type 1 med væskekjøling med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Til 3D-produktvisning
HPC-ladeplugg CCS type 1 i 3D-produktvisning

Kompakte CCS-ladekabler for lavere effektnivåer Bli kjent med vår produktserie CCS C-Line

Mann lader elbil hjemme på en Wallbox
Kompakte ladekabler for CCS type 1 og CCS type 2
CCS-ladeplugg plugges inn i en elbil
CCS-ladeplugger ved utendørsbruk i regnvær
Bilde: CCS-ladekabel for Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser
Mann lader elbil hjemme på en Wallbox

I motsetning til vanlig vekselstrømslading sparer likestrømslading fordyrende elektronikk i elbilen, samtidig som den er raskere og mer effektiv.

Derfor kommer fordelene ved denne ladeteknologien i fremtiden også til å bli benyttet i private hjem. Det samme foran restauranter, kjøpesentre og på parkeringsplasser, der kunder tilbringer alt fra 30 minutter til flere timer.

For å lade elbilens batteri i løpet av denne tiden er ladeeffekt på nedre område fra 20 til 80 kilowatt tilstrekkelig. Våre kompakte DC-ladekabler i serien CCS C-Line er her en optimal og økonomisk effektiv løsning.

Kompakte ladekabler for CCS type 1 og CCS type 2

Med sin tiltalende design og kompakte dimensjoner er CCS-ladepluggene konsekvent designet for moderne DC-Wallboxes i garasjer og carporter samt for mindre DC-ladestasjoner på offentlig-næringsmessige områder.

Ladekablene finnes for de etablerte ladestandardene CCS type 1 og CCS type 2. De kan dermed benyttes tilnærmet over hele verden.

CCS-ladeplugg plugges inn i en elbil

Ladepluggenes design imponerer med en moderne profil, og har også en funksjonelt god løsning. Gripeområdets ergonomiske form garanterer enkel håndtering og komfortabel berøring.

CCS-ladeplugger ved utendørsbruk i regnvær

Det smarte tetningskonseptet sørger for tetthet mot inntrenging av vann, som forhindrer at fuktighet trenger inn i ladepluggen eller i ledningen. Materialet i høy kvalitet sørger for all nødvendig robusthet. Dermed står heller ingenting i veien for kontinuerlig utendørs bruk.

Bilde: CCS-ladekabel for Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-anvendelser

Takket være toveis omformerteknikk vil DC-Wallboxes i nær fremtid være i stand til å foreta Vehicle-to-Grid- og Vehicle-to-Home-energiforsyninger. Dermed kan strømmen flyte kontrollert til strømnettet eller huset fra bilbatteriet og via ladestasjonen.

For disse V2G- og V2H-anvendelsene er våre kompakte CCS-ladekabler den optimale løsningen.

Hva er det som gjør CCS C-Line så spesiell?

Presentasjon av de kompakte CCS-ladekablene CCS C-Line
Presentasjon av de kompakte CCS-ladekablene CCS C-Line MovingImage

CCS-ladepluggen i detalj Perfekt tilpasset DC-Wallboxes og mindre DC-ladestasjoner

Interaktiv Image Map: Kompakt CCS-ladeplugg for DC-ladeeffekt opptil 80 kW
Forsølvede kontakter
Effekt- og signalkontaktenes forsølvede overflater sørger for effektiv effektoverføring, optimal korrosjonsbeskyttelse og lang levetid.
Smart tetningskonsept
Vårt gjennomtenkte tetningskonsept sørger for tetthet mot inntrenging av vann, som forhindrer at fuktighet trenger inn i ladepluggen eller i ledningen.
Kompakt design med ergonomisk formet håndtak
Gripeområdets ergonomiske form garanterer enkel håndtering og komfortabel berøring. Den kompakte designen gir også et harmonisk helhetsbilde mellom ladestasjon og ladeplugg.
Ledning i henhold til DIN EN 50620
Med hensyn til isolasjonstykkelse, materialfleksibilitet og andre egenskaper ble den særdeles robuste, VDE-sertifiserte ladekabelen konstruert spesielt for bruk i E-Mobilitet-anvendelser.
Din egen logo
Som alternativ til Phoenix Contact-logoen utformer vi på forespørsel gjerne ladepluggene med logoen din, som trykkes på en kunststoffetikett som tåler UV-lys, vær og vind.
Integrert temperatursensorsystem
Ved hjelp av nøyaktig temperaturmåling direkte på effektkontaktene kan ladeprosessen avbrytes ved overoppheting for slik å beskytte brukeren mot farer og ladestasjonen mot skader.
3D-produktvisning
Opplev alle detaljer i 3D
Se den kompakte CCS-ladepluggen type 2 med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan produktet betraktes fra alle vinkler.
Til 3D-produktvisning
Ladeplugg CCS C-Line i 3D-produktvisning