Installeringsklemmer PTI

Installeringsklemmer til installasjonsfordelere og flate fordelere

Installeringsklemmene gir enklere oppbygging av bygningsinstallasjonsfordelere. For kabling i flate fordelere og installasjonsfordelere er spesielt lave og kompakte installeringsklemmer en velegnet løsning. Ved hjelp av trefasesystemene kan du foreta segmentering med standardlasker. Takket være integrert skilleskyver kan isolasjonskontroller foretas uten at nullederen må fjernes.

Mer informasjon

Fordeler

  • Vedlikeholdsfrie tilkoblingsteknikker gjennom skrumodulenes Reakdyn-prinsipp og push-in-teknologi
  • Raskt og sikkert nøytrallederskille grunnet skilleskyver uten skrue
  • Individuell potensialfordeling gjennom dobbel funksjonssjakt på hvert nivå og standardisert lasktilbehør
  • Enkle testmuligheter grunnet integrerte prøveuttak på hvert tilkoblingspunkt
  • Oversiktlige fordelerløsninger grunnet standardisert merketilbehør

Installeringsklemmer for bygningsinstallasjon

Video: Installeringsklemmer med push-in- og skrutilkobling
Installeringsklemmer MovingImage
Installeringsklemmer

Installeringsklemmenes produktsortiment

Installeringsklemmenes produktsortiment

Installeringsklemmene PTI og UTI gir en rask og plassbesparende oppbygging av bygningsinstalleringsfordelere. Uavhengig av tilkoblingsteknikk er alle klemmene kompatible og kan kombineres innbyrdes. Installeringsklemmene er nøye tilpasset kravene som stilles i forbindelse med el-installeringene og fordelerens oppbygging, og strekker seg opp til et ledertverrsnitt på 16 mm².

Installeringsklemmenes produktsortiment omfatter:

  • Treetasjes installeringsklemmer
  • N-skilleklemmer
  • Gjennomgangsklemmer
  • Skilleklemmer
  • Jordingsrekkeklemmer
 Matemodul, samleskinnesystem

Matemodul, samleskinnesystem

Installeringsklemmer for forsyning av nøytralledersamleskinnen

Med matemodulene etablerer du kontakt med nøytralledersamleskinner praktisk og enkelt. I den forbindelse trenger du bare å åpne den oransje hendelen, legge inn nøytralledersamleskinnen og lukke hendelen igjen. Dette forutsetter ingen verktøyer, verken ved monteringen eller demonteringen, og kan foretas uten nevneverdig bruk av krefter. På grunn av matemodulenes spesielle design har klemmene også en endeholder- og opplagsbukkfunksjon. Dermed sparer du plass i de fleste installasjonsfordelere. Porteføljen med rekkeklemmer suppleres med en opplagsbukk med samme profil for den andre siden av koblingslisten.

Skilleklemmer

Skilleklemmer

Skilleklemme for enkeltstrømkretsskille

Skilleklemmene gjør det mulig å dele opp enkelte strømkretser til forskjellige målinger. Klemmene er tilpasset de spesifikke behovene innen el-installeringer. Klemmene kables i henhold til standard DIN VDE 0100-0108 for krav i forbindelse med kabling og tilkobling i installasjonsfordelere i offentlige bygninger og krav om skille av enkeltstrømskretser etter DIN VDE 0100-718. I tillegg til åpning og lukking av strømkretser kan klemmene også benyttes i en annen form. Med den standardiserte, multifunksjonelle skillesonen kan, i tillegg til skillepluggene, også komponenter i form av dioder eller motstand, sikringsplugger samt koblingssperrer og gjennomføringspluggforbindere integreres.

KNX-installasjon, bygningsautomatisering

KNX-installasjon, bygningsautomatisering

Oversiktlig KNX-installasjon

KNX betegner en spesiell feltbuss til bygningsautomatiseringer. Med et KNX-bussystem kan forskjellige funksjoner som lys-, alarm- eller klimastyring i bygninger styres automatisk. For at disse systemene skal kunne kables raskt og enkelt, har Phoenix Contact spesielle KNX-klemmer. Med etasjerekkeklemmene er KNX-installasjonen din med kun 3,5 mm byggbredde pr. rekkeklemme enda mer praktisk. For enklere tilordning av lederfargene i installasjonsfordelerne har rekkeklemmenes tilkoblingspunkter fargetilordning til tilhørende lederfarger. Slik segmenterer du praktisk, på kun 7 mm byggbredde, hoved- og reservelederne i KNX-bussystemet. I tillegg til den gode oversikten og kompaktheten gir KNX-rekkeklemmene også en enkel potensialsegmentering med standardiserte lasker.

Planleggingsprogram PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Effektiv planlegging med PROJECT complete

Intuitiv konfigurering, intelligente funksjoner og brukergrensesnitt som kan tilpasses individuelt: Planleggings- og merkeprogrammet PROJECT complete er en nyskapende løsning for enkel planlegging av koblingslister og ukomplisert utforming av tilhørende merker.

Fra overføring av dataene fra el-planleggingen og helt til levering av ferdige produkter, programvaren gir deg individuell og praktisk støtte i prosessen.

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Brosjyrer til installeringsklemmene
Ønsker du trykt informasjon til installeringsklemmene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre til temaet rekkeklemmer, vår kvalitetsbrosjyre og en brosjyre om temaet bygningsinstallasjon.