Avisoleringsautomater – kompakt design og enkel betjening

Avisoleringsautomater – kompakt design og enkel betjening

Med den kompakte avisoleringsautomaten WF 1000 isolerer du alle typer ledere, det være seg standard- eller spesialisolasjon, helt enkelt og på sekundet. Avisoleringsautomaten åpner for automatisk avisolering med muligheten til å trekke isolasjonen delvis av ledere opptil 6 mm2 eller ledninger opptil 6 mm Ø. Avisoleringsmålene stilles inn individuelt med dreieknapper og vises på displayet.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Enkel innstilling av avisoleringsmål via display og dreieknapper
  • Behandling av vanskelig isolasjon ved hjelp av spesielle knivgeometrier
  • Ingen skader på isolasjonen grunnet automatisk, ømfintlig klemkraftinnstilling som tilsvarer uttrekkskreftene
  • Tidsbesparende: Rask avisolering på kun 0,3 s syklustid
Avisoleringsautomat WF 1000 i bruk

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomat WF 1000

Isoler ledere opptil 6 mm² og ledninger opptil 6 mm diameter med den kompakte avisoleringsautomaten WF 1000:

  • Presis og ren behandling av standard- og spesialisolasjon som gummi-, teflon- og høytemperaturisolasjoner
  • Beskyttelse mot frynsing grunnet delvis avtrekking av isolasjonen
  • Automatisk innstilling av klemkraften til nødvendig uttrekkskraft
  • Enkel betjening med kun tre dreieknapper
  • Oversiktlig visning av aktuelle verdier på displayet
  • Rask montering av utstyr fordi lederne legges inn forfra og ovenfra