Strängprofilkapsling UM-BASIC

Strängprofilkapsling UM-BASIC för individuella kretskortsstorlekar

Strängprofilkapslingen i serien UM-BASIC förenar korta monteringstider med en stor valfrihet vid val av anslutningsteknik. Du kan själv välja läge och storlek på kretskorten. Den låga konstruktionen är lämpad för uppbyggnad av platta elektronikkomponenter som monteras på standard-DIN-skenor eller på väggen. Detta ger större valfrihet vid apparatkonstruktionen, t.ex. när det gäller industriell elektronik.

Mer information

Fördelar

  • Olika basprofiler med tre kretskortsnivåer var
  • Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
  • Kompatibilitet med många typer av standardanslutningsteknik
  • Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
  • Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt
Kostnadsfritt varuprov
Prova strängprofilkapslingar i serien UM-BASIC
Vill du prova strängprofilkapslingar i serien UM-BASIC för individuella kretskortsstorlekar? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.
Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien UM-BASIC
Fältkapsling och DIN-skenekapsling

Konfigurator för elektronikkapslingar

Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.

Överblick över strängprofilkapslingarna i serien UM-BASIC Påbyggnadskapslingar som strängprofilkapslingen i UM-BASIC-serien möjliggör anpassade byggmått och en mycket enkel montering. Den öppna konstruktionsprincipen lämpar sig perfekt för flexibla och höga apparatkoncept.

Interaktiv imagemap: Strängprofilkapslingar i serien UM-BASIC
Anpassade profilbredder
Tillgängliga i profilbredderna 72 mm, 108 mm samt 122 mm.
Anpassade profilbredder
Montering av kretskort
Kretskorten kan fästas på tre olika nivåer.
Montering av kretskort
Skydd för elektroniken
Skyddskåpor med varierande geometri och konfigurerbar längd som kan placeras fritt.
Skydd för elektroniken
Exakt anpassad profillängd
Profillängder mellan 3 cm och 100 cm är möjliga.
Exakt anpassad profillängd
Montering utan skruvar
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen: Sidopanelerna kan fästas utan verktyg.
Montering utan skruvar
Video: Gränslös frihet vid apparatutformningen
Gränslös frihet vid apparatutformningen YouTube

Gränslös frihet vid apparatutformningen

Utmärkande för strängprofilkapslingar är den snabba monteringen utan verktyg via snäpp-in-principen och att kapslingslängden kan konfigureras exakt efter kretskortets position och storlek. Utveckla apparater helt efter dina behov, och välj själv önskad kretskort-anslutningsteknik. Den öppna konstruktionsprincipen är optimal för kretskort med stora komponenter. Skyddskåporna som levereras som tillval och som kan placeras fritt skyddar din elektronik.

Plastkapslingen för individuella kretskort

Profil för kapslingssystemet UM-BASIC
Strängprofil med sidopanel som måste monteras
UM-BASIC-kapsling: full flexibilitet även på den översta kretskortsplatsen
Skyddskåpor med varierande geometri som kan placeras fritt för kapslingar i UM-BASIC-serien
Olika modulanslutningar tack vare buss-kontakt i UM-BASIC-serien
Säker koppling mellan kretskort och DIN-skena
Profil för kapslingssystemet UM-BASIC

Strängprofilerna kapas exakt efter kundens behov. De kan levereras i längder från 30 till 1000 mm. Tack vare exakt anpassade kapslingslängder exakt på millimetern kan du spara värdefull plats.

Strängprofil med sidopanel som måste monteras

Med snäpp-in-principen låser du lätt fast sidopanelerna och sparar på så sätt monteringstid. Inga skruvar behövs.

UM-BASIC-kapsling: full flexibilitet även på den översta kretskortsplatsen

Bestycka kretskortet hela vägen ut. Och utnyttja utrymmet på bästa möjliga sätt.

Skyddskåpor med varierande geometri som kan placeras fritt för kapslingar i UM-BASIC-serien

Utforma kapslingen exakt efter apparaten med skyddskåpor som kan placeras fritt. Skyddskåporna finns tillgängliga med varierande geometri. De erbjuder dessutom tillvalsmöjligheten att integrera kretskort i förberedda hållare.

Olika modulanslutningar tack vare buss-kontakt i UM-BASIC-serien

Förenkla kommunikationen med apparater med buss-kontakt. Anslut flera moduler med varandra, snabbt och säkert. Kan belastas med upp till 8 A och 160 V.

Säker koppling mellan kretskort och DIN-skena

Anslut kretskortet på alla tre kretskortsnivåerna till DIN-skenan med PE-kontakt.

Video: Enkel montering av strängprofilkapslingar i UM-BASIC-serien
Enkel montering av strängprofilkapslingar i UM-BASIC-serien YouTube

Enkel montering av strängprofilkapslingar i UM-BASIC-serien

Få reda på hur enkelt det är att bygga ihop UM-BASIC-kapslingen. Monteringen tar bara några få minuter.

Modul av olika strängprofilkapslingar

Kan kombineras med kapslingsserierna UM-PRO och UM-ALU

Kombinera enkelt och flexibelt plastkapslingarna i UM-BASIC-serien med UM-PRO- eller UM-ALU-familjen. Det går att kombinera olika profilbredder.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.