DC/DC-omvandlare för DIN-skenan

DC/DC-omvandlare

DC/DC-omvandlare säkrar en reglerad likspänning. Genom att använda spänningsomvandlaren slipper du störningar i din applikation. De återställer spänningen så att lasten alltid matas med reglerad likspänning, även vid stora kabellängder. Med DC/DC-omvandlare kan du ändra spänningsnivån eller konstruera oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.

Mer information

Fördelar

  • Kraftreserv för enkel utbyggnad av anläggningen genom statisk boost, med en permanent effekt på upp till 125 % och start av krävande laster genom dynamisk boost med upp till 200 % i upp till 5 s
  • Hög verkningsgrad och lång livslängd med låg förlusteffekt och liten uppvärmning
  • Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
  • Välj mellan push-in-anslutning och skruvanslutning
  • Ex- och IECEx-godkännande möjliggör användning i områden med explosiv atmosfär
  • QUINT DC/DC/-omvandlare ingår i COMPLETE line-systemet
DC/DC-omvandlare på hattskena

QUINT DC/DC-omvandlare på DIN-skena

QUINT DC/DC-omvandlare >100 W Kraftfulla enheter med SFB Technology

DC/DC-omvandlare i QUINT-familjen maximerar tillgängligheten för din applikation. Med SFB Technology, förebyggande funktionsövervakning, lång livslängd och IECEx-godkännande ökar de säkerheten och tillförlitligheten. För första gången kan likspänningsomvandlarnas signalgränslägen och kurvor anpassas individuellt. Dessutom kan du fritt välja anslutningsteknik.

Skildring av verkningssättet för QUINT DC/DC-omvandlare med stort ingångsspänningsområde

Spänningsnivåer för QUINT DC/DC-omvandlare >100 W

Spänningsnivåer: DC/DC-omvandlare >100 W

DC/DC-omvandlarna i QUINT-familjen lämpar sig för stora effekter med ström på upp till 20 A. Det stora ingångsspänningsområdet gör att likspänningsomvandlarna kan hantera alla konventionella in- och utspänningar i effektklasser på upp till 480 W.

QUINT DC/DC-omvandlare omvandlar märkingångsspänningar från 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC till utgångsspänningar på 12 V DC till 56 V DC.

Utöver de visade spänningsnivåerna erbjuder QUINT DC/DC-omvandlaren med brett ingångsspänningsområde ett ingångsspänningsområde på 42 till 96 V DC eller 67 till 154 V DC. De lämpar sig idealiskt för t.ex. järnvägsapplikationer eller för energiproduktion.

QUINT DC/DC-omvandlare <100 W

QUINT DC/DC-omvandlare <100 W

QUINT DC/DC-omvandlare <100 W Kraftfull och platsbesparande

QUINT DC/DC-omvandlare tillhandahålls även i effektområdet upp till 100 W. Dessa omvandlare är särskilt kraftfulla och platsbesparande med en hög verkningsgrad, en preventiv funktionsövervakning samt en statisk och dynamisk boost. Dessutom kan du välja mellan push-in- och skruvanslutning.

Spänningsnivåer för QUINT DC/DC-omvandlare <100 W

Spänningsnivåer för QUINT DC/DC-omvandlare <100 W

Spänningsnivåer: DC/DC-omvandlare <100 W

De platsbesparande enheterna i QUINT-familjen erbjuder högsta funktionalitet från ett effektområde från 30 W, samt täcker för första gången ett effektområde från 60 W och mer.

QUINT DC/DC-omvandlare omvandlar märkingångsspänningar från 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC eller 110 V DC till utgångsspänningar på 5 V DC upp till 56 V DC.

Det låga kapslingsdjupet på 89 mm möjliggör inbyggnad i låga apparatskåp, DNV-GL-godkännandet möjliggör användning i marina miljöer.

DC/DC-omvandlare med skyddslackering

DC/DC-omvandlare med skyddslackering

QUINT DC/DC-omvandlare med skyddslackering Plusvarianter för extrema omgivningsförhållanden

Plusvarianten av DC/DC-omvandlare med integrerad frånkopplings-MOSFET för 1+1- och n+1-redundans ger symmetrisk lastfördelning och ökar anläggningstillgängligheten. De uppfyller även kraven på funktionell säkerhet (SIL 2). I kombination med den skyddslackerade redundansmodulen QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ uppnås SIL 3.

Med skyddslackering, ATEX- och IECEx-godkännande enligt standarderna IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 och IEC 60079-15 möjliggörs användning i explosionsfarliga områden i zon 2.

De nya plusvarianterna rundas av genom ett temperaturområde från -40 °C till +70 °C, för användning under extrema omgivningsförhållanden. Kretskortens skyddslackering (CO står för coated) skyddar mot damm, korrosiva gaser samt även mot 100 % luftfuktighet. Likaså undviks fel orsakade av korrosionsbetingade krypströmmar och elektrokemisk migration.

3D-PRODUKTVY
Upplev alla detaljer i 3D
Granska QUINT DC/DC-omvandlaren in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.
Till produktvy i 3D
3D-vy QUINT DC/DC-omvandlare
TRIO DC/DC-omvandlare med 1500 V DC

TRIO DC/DC-omvandlare med 1500 V DC

TRIO DC/DC-omvandlare med 1500 V DC Till decentral strömförsörjning i solcellsanläggningar

DC/DC-omvandlarna i TRIO-familjen med 1500 V DC försörjer anläggningen direkt från fältet och tillhandahåller en tillförlitlig strömförsörjning även utan en central strömförsörjning. De lämpar sig optimalt för tillämpningar inom solpaneler och drivteknik.

I solcellsanläggningar kan TRIO DC/DC-omvandlaren användas för att starta centralväxelriktaren även utan försörjningsnät. Den kan dessutom användas för direkt och omedelbar försörjning av strängövervakning i combiner-boxar.

På området drivteknik alstrar enheten 24 V även direkt i maskinen för att försörja anläggningens styrsystem.

UNO DC/DC-omvandlare med 1000 V DC

UNO DC/DC-omvandlare med 1000 V DC

UNO DC/DC-omvandlare med 1000 V DC Till moderniseringen av befintliga solcellsanläggningar

DC/DC-omvandlaren i familjen UNO POWER försörjer apparatskåpet direkt från solcellsanläggningen. Tack vare direktanslutningen till strängspänningar på upp till 1000 V DC försörjs combiner-boxen direkt från solcellsmodulen. Du sänker installationskostnaderna och höjer systemets effektivitet. DC/DC-omvandlarens UL-1741-certifierering underlättar även godkännandet av hela systemet. I en ytterligare utbyggnadsnivå kan signalledningen ersättas genom en trådlös anslutning.

Genom spänningsområdet upp till 1000 V DC lämpar sig UNO DC/DC-omvandlare även perfekt för att modernisera eller bygga ut en befintlig solcellsanläggning.

Anslutningsmöjligheter för combiner-boxar i solcellsanläggningar

Interaktiv image-map: anslutningsmöjligheter för combiner-boxar i solcellsanläggningar
Klassisk försörjning från AC-nätet inklusive signalledning
Combiner-boxen är ansluten till en försörjningsledning (röd, t.ex. 230 V AC) och till en signalledning (svart). Kabeldragningen orsakar höga installationskostnader.
Direkt försörjning från solcellsmodulen
DC/DC-omvandlaren för solenergienheter möjliggör direkt anslutning till strängspänningar upp till 1500 V DC. Därmed försörjs combiner-boxen direkt från solcellsmodulen. Utan ytterligare installationskostnader.
Direkt försörjning från solcellsmodulen
Direkt försörjning från solcellsmodulen inklusive trådlös dataöverföring
Genom den direkta strömförsörjningen från solcellsmodulen med en ytterligare trådlös anslutning för dataöverföring bortfaller AC- och kommunikationsledningar.
Direkt försörjning från solcellsmodulen inklusive trådlös dataöverföring
3D-PRODUKTVY
Upplev alla detaljer i 3D
Granska TRIO DC/DC-omvandlaren in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.
Till produktvy i 3D
3D-vy TRIO DC/DC-omvandlare