FAQ

FAQ funksjonell sikkerhet

Spørsmål og svar rundt funksjonell sikkerhet

Våre eksperter besvarer spørsmålene dine.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt? – Skriv til oss!

Hvis du så langt ikke har fått svar på spørsmålet ditt, er du velkommen til å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor. Vi er her for deg hvis du har spørsmål og/eller tilbakemeldinger rundt temaet funksjonell sikkerhet.

Nei, enkeltkomponenter kan ikke ha SIL og PL.

SIL-klassifiseringen refererer alltid til en fullstendig sikkerhetsfunksjon, SILCL refererer til undersystemet (etter EN 62061).

En relasjon mellom PL og SIL kan etableres gjennom PFHd-verdien. Vær oppmerksom på at PFHd-informasjonen ikke hensyntar de spesifikke spesifikasjonene for de to standardene med henblikk på tillatt struktur, diagnostisk dekning eller tilhørende systematiske krav.

I henhold til begge standarder skal det for tvangsførte kontakter med redundant (tokanals) koblingsutstyr og releer tas utgangspunkt i en DC på 99 %. En diagnostikkfunksjon med egnet feilreaksjon eller, som minimum, en advarsel før faren, er en forutsetning.

Nei, allerede en eneste feil vil vanligvis føre til svikt. Ved magnetisk betjente eller RFID-baserte systemer kan produsenten bekrefte en maskinvarefeiltoleranse på 1.

Nei, fra B10d-verdien kan brukeren beregne en PFHd-verdi for slitedeler for respektive bruk, avhengig av antall driftssykluser.

MTBF (Mean Time Between Failure) beskriver tiden mellom to tilfeller av svikt.

MTTF (Mean Time to Failure) beskriver tiden frem til første svikt.

D står for farlig (eng. dangerous).

MTTFd (Mean Time to dangerous Failure) beskriver tiden frem til første farlige svikt.

Ja, for operativsystemprogramvare i henhold til PL e skal likevel kravene i IEC 61508-3 hensyntas.

For komponenter som benyttes hyppig har vedleggene til EN ISO 13849-1 og EN 62061 referanseverdier som brukes som erstatning. I den grad de er tilgjengelige, bør du likevel alltid bruke produsentens verdier.

Nei, EN ISO 13849-1 beskriver kun High-Demand-modus. Av denne grunn kan du kun utføre en MTTF-evaluering med ytterligere tiltak, som tvunget dynamisering.

Nei, det finnes ingen separat sertifiseringsplikt for programvaren og som er basert på begge standarder. Den retter seg etter størrelsen og kompleksiteten i det komplette anlegget. I forbindelse med verifisering og validering av sikkerhetsfunksjoner kan en programvaretest være nødvendig. Du finner informasjom om dette temaet i EN ISO 13849-1, kapittel 4.6 og EN 62061, kapittel 6.9 og 6.10 samt i EN 61508-3.

Nei, i tillegg til spesifikasjoner som MTTF og B10d må komponenten også være egnet for funksjonen fra et funksjonelt perspektiv, og tilfredsstille bestemte minimumskrav. Som eksempel konstruktive og sikkerhetstekniske krav (implementering og bruk av grunnleggende sikkerhetsprinsipper).

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00