Turtallsovervåker og stillstandsovervåker

Turtalls- og stillstandsovervåkere

For høye hastigheter medfører farer for mennesker og maskiner. De kompakte turtalls- og stillstandsovervåkerne PSRmotion overvåker dreiende komponenter og kobler pålitelig ut i nødstilfeller. Koblingsenhetene er kompatible med alle vanlige sensortyper og er meget raske å konfigurere og settes i drift via bryter på produktet eller via et program.

Mer informasjon
Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion

Turtalls- og stillstandsovervåker PSRmotion

Kompakt overvåking av bevegelser uten ytterligere sensorsystem

Den sensorløse turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter slik mot farlige bevegelser. Med utgangspunkt i dreiefeltmåling av drivenheten aktiveres de integrerte sikkerhetsfunksjonene STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) samt SSR (Safe Speed Range) pålitelig opptil SIL 3 eller PLe.
Med stillstandsovervåkeren PSR-MM25 overvåkes maskinstillstanden uten ekstra sensorsystem, og f. eks. en låseanordning kan styres. For gjenkjenning av stillstand evalueres spenningen som induseres i en motorvikling.

 • Byggbredde 12,5 mm
 • Sikker overvåking av bevegelser opptil SIL 3/PL e
 • Tvangsstyrte releutganger
Turtallsovervåker og stillstandsovervåker PSRmotion

Turtalls- og stillstandsovervåkere for sikker overvåking av bevegelser

Turtalls- og stillstandsovervåking i en og samme enhet

Med den kombinerte turtalls- og stillstandsovervåkeren PSR-MM30 kan du, i tillegg til stillstand, overvåke opptil tre forskjellige driftsmodi. Den pålitelige målemetoden gjør at PSR-MM30 sørger for høy anleggstilgjengelighet.

 • Byggbredde 22,5 mm
 • Kompatibel med moderne Safety-encodere opptil SIL 3
 • Registrering av bevegelser vie encodere eller nærbrytere
 • Tvangsstyrte releutganger, parametriserbare signalutganger
 • Live monitoring med programmet PSRmotion
 • Oppstart via USB-tilkobling
 • Kompatibel med sikkerhetsbryter PSRswitch takket være integrert overvåking av beskyttelsesdør
 • Opptil PL e og SIL 3
Program PSRmotion for turtallsovervåker og stillstandsovervåker

Program PSRmotion for turtalls- og stillstandsovervåker

Live monitoring via programmet PSRmotion

Med programmet PSRmotion settes våre turtalls- og stillstandsovervåkere helt enkelt i drift, parametriseres og overvåkes.
I live-målemodus kan du visualisere maskinens bevegelsesforløp.
Det Windows-baserte programmet kan lastes ned gratis. Programmet tilpasses deretter via et USB-grensesnitt.