Utvecklingssatser

Utvecklingssatser för elektronikkapslingar

Med utvecklingssatserna (Development Kits) kan du snabbt realisera prototyper och förserie-enheter. Dessa utvecklingssatser för de olika kapslingsfamiljerna möjliggör individuellt anpassade elektroniklayouter och anslutningslösningar. Phoenix Contact erbjuder utvecklingssatser för DIN-skene-kapsling i serien BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC och UM-BASIC.

Mer information

Fördelar

  • Kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik
  • Passande mönsterkort för handbestyckning
  • Specifika busskontakter för konstruktion av hela enhetssystem
E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.