Modulära elektronikkapslingar ME MAX

Modulära elektronikkapslingar ME MAX i flexibel skivkonstruktion

Modulära kapslingar i serien ME MAX erbjuder stort utrymme i flexibel skivkonstruktion. I monteringsbredder från 12,5 mm till 90 mm erbjuder DIN-skenekapslingarna anpassade och designorienterade lösningar för din elektronik. Genom variabel anslutningsteknik i olika bendelningar och poltal passar elektronikkapslingarna för en mängd applikationer inom apparat- och anläggningskonstruktion.

Mer information

Fördelar

  • Modulär kapslingskonstruktion möjliggör variabla elektroniklösningar
  • Optimala användarytor för kretskortsmontering, manövrering och indikering
  • Skräddarsydd anslutningsteknik för signal-, data- och kraftöverföring (upp till 42 A) i olika rastermått
  • TBUS-DIN-skene-tvärförbindelse och kraftkoppling PCO för kommunikation mellan moduler
Kostnadsfritt varuprov
Prova modulära kapslingar i serien ME MAX
Vill du prova elektronikkapslingar i serien ME MAX? – Beställ ditt personliga varuprov på direkten. Vi erbjuder kompetent rådgivning om val och design-in av kapslingar för önskad tillämpning. Upptäck alla fördelar med lösningar från Phoenix Contact.
Beställ ett varuprov utan kostnad
Elektronikkapslingar i serien ME MAX
Fältkapsling och DIN-skenekapsling

Konfigurator för elektronikkapslingar

Sammanställ en elektronikkapsling för fält- eller inomhusbruk: Välj den passande kapslingsserien, den passade underdelen och täckplattan. Lägg till passande anslutningsteknik – klart.

Den designorienterade kapslingen ME MAX i överblick Modulära, funktionella och designorienterade elektronikkapslingar ME MAX för användning inom modern industrielektronik: Använd den variabla anslutningstekniken, DIN-skenekontakter och modulariteten för att säkra en tillämpningsanpassad enhetskonstruktion.

Kapsling ME MAX i översikt
DIN-skenekontakt
DIN-skenekontakter som tillval för en effektiv modulkommunikation.
DIN-skenekontakt
Anslutningsteknik
Anslutningsteknik i delning från 3,5 till 7,5 mm innebär en hög flexibilitet för apparattillverkare.
Anslutningsteknik
Kontakt
Beröringssäkra kretskortskontakter PSPT innebär en snabb anslutning med push-in-teknik.
Kontakt
Skärmplats
Skärmplats (tillval) för att fästa skärmade ledare på kapslingen.
Skärmplats
Flera anslutningsnivåer
Kapslingsserien ME MAX innebär upp till tre anslutningsnivåer.
Flera anslutningsnivåer
Stort kapslingslock för bildskärm
Integreringen av bildskärmar är möjlig tack vare ett stort specialkapslingslock.
Stort kapslingslock för bildskärm
Videoanimering om elektronikkapslingarna ME och ME MAX
Videoanimering om elektronikkapslingarna ME och ME MAX YouTube

ME och ME MAX: Kapslingssystem i flexibel skivkonstruktion

Elektronikkapslingar ME och ME MAX minskar kabeldragningsarbetet med en integrerad DIN-skenebuss och modulär uppbyggnad. Omfattande tillbehör och många anpassningsalternativ, inkluderat kapslingsbredden, skapas fler individuella kapslingslösningar.

Kapslingen för flexibla, modulära apparatdesigner

Modulär kapslingskonstruktion med halvskalsprincip
Flexibel anslutningsteknik för kapslingar ME-MAX
DIN-skenekontakt för enkel modulkontaktering
Optiska signaler i överblick
Modulär kapslingskonstruktion med halvskalsprincip

Hur effektivt en apparat kan monteras påverkas till stor del av vilken kapsling som används. Elektronikkapslingar i serien ME MAX innebär att de enskilda komponenterna enkelt kan låsas ihop med varandra. Dessutom kan halvskalskapslingarna enkelt byggas ut med mittdelar för att åstadkomma en modulärt utökad byggbredd.

Flexibel anslutningsteknik för kapslingar ME-MAX

Spara utrymme med flexibel anslutningsteknik som du kan få i olika delningar och poltal. Det gör att du t.ex. kan överföra styrsignaler på några få milliampere eller spänningsförsörjning på flera hundra volt. Kretskortsplintar och jackbar anslutningsteknik innebär en optimal apparatanslutning. Anslutningstekniken finns att tillgå i delning 3,5 till 7,5 mm och för spänningar upp till 600 V (UL). Push-in och även skruvanslutningstekniken är möjlig för alla plinttyper.

DIN-skenekontakt för enkel modulkontaktering

En enkel och felfri anslutning av moduler under varandra på en DIN-skena gör enhetssystemet framtidssäkrat och innovativt. Optimera användningen av din kretskortsyta – med ME-TBUS-adaptern som gör det möjligt att överföra seriell och parallell dataöverföring med fem poler. PCO-kopplingar kan fördela ström mellan moduler upp till 42 A vid 60 V DC.

Optiska signaler i överblick

Ljusledarna HS LC för elektronikkapslingar är tillgängliga i olika utföranden och är optimalt anpassade för dessa. Dessutom tål ljusledarna elektrostatiska urladdningar. Trycktapparna möjliggör en enkel montering på kretskortet. Dessutom bearbetar vi din elektronikkapsling på begäran efter dina behov.

Video: Enkelt montage av elektronikkapslingen i serien ME
Enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME YouTube

Enkel montering av elektronikkapslingen i serien ME

Övertyga dig om hur snabb och enkel apparatmonteringen av elektronikkapslingar är för serien ME MAX, tack vare den enkla låsanordningen på de enskilda komponenterna. Det gör att halvskalskapslingen kan utökas modulärt till önskad byggbreddmed mittdelar.

Utvecklingssatser för kapslingar i serien ME MAX

Utveckla snabbt och kostnadsoptimerat med utvecklingssatser

Dra fördel av våra utvecklingssatser för att snabbt kunna utveckla dina prototyper och förserieenheter. Byggsatserna innehåller kompletta kapslingslösningar med integrerad anslutningsteknik och passande mönsterkort. Det gör att hela enhetssystem kan realiseras med specifika busskontakter. I vår e-shop kan du sammanställa en utvecklingssats och direkt påbörja utvecklingen av apparaten.

Modul med kapslingar i serien ME

Kombinationsmöjlighet med kapslingssystemet ME

Med DIN-skenekontakt kan du som apparattillverkare kombinera båda kapslingsserierna ME och ME MAX för din tillämpning och därmed dra fördel av respektive styrkor hos båda systemen.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar
Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.
Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Elektronikkapslingar i serien ME MAX

Tekniska principer för elektronikkapslingar Lösningar för användning på DIN-skena

Elektronikkapslingar är en grundläggande komponent i en apparat. De bestämmer utseendet och skyddar elektroniken mot yttre påverkan. Dessutom kan den monteras in i överordnade enheter. Apparattillverkare måste därför ha många detaljer i huvudet och inte bara vid konstruktionen, utan även vid val av kapsling, när det gäller material eller kvalitetsprovning. I den här broschyren ger vi dig alla detaljer.