Modulärt säkerhetsreläsystem

Modulärt säkerhetsreläsystem

Säkerhet – Lika enkelt som en byggsats

Det skräddarsydda säkerhetssystemet är perfekt anpassat till dina säkerhetsfunktioner.

Tillbaka till Säkerhetsreläer

Kategorier

Sökning i Modulärt säkerhetsreläsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Funktionssäkerhet enligt byggsatsprincipen innebär att säkerhetssystem sammanställs efter behov. Kombinationen med master-säkerhetsrelä och DIN-skenekontakt är den flexibla lösningen för att integrera funktionssäkerhet individuellt.

Fördelar

  • Optimera säkerhetsutrustning med bara ett master-säkerhetsrelä för olika funktioner
  • Snabb och säker idrifttagning med automatisk definiering av driftsätt
  • Individuellt anpassningsbart med expanderbara kopplingskontakter
  • Ingen krånglig korskoppling tack vare DIN-skenekontakt

Säkra maskiner modulärt och flexibelt

Utbyggbart säkerhetsreläsystem  

Kan expanderas flexibelt upp till 42 kontakter

Säkerhetssystemet baseras på mastersäkerhetsreläet PSR-SDC4. Detta övervakar nödstopp, säkerhetsdörrar eller ljusbarriärer på ett säkert sätt. Via DIN-skenekontakten kan upp till tio säkerhetsreläer kopplas till masterreläet. Ingen konfiguration behövs eftersom masterreläet automatiskt identifierar alla driftsätt.

På så sätt kan du realisera ett säkerhetssystem med maximalt 42 kontakter på ett snabbt och lönsamt sätt.

Tidreläer för funktionssäkerhet kan ställas in från 0,3 till 30 sekunders avstängningsfördröjning.

Gränssnitt för funktionell säkerhet

Säkerhetssystem med ingångsmoduler PSR-SIM4  

Installera fler kontakter snabbt och enkelt med PSR-SIM4-ingångsmoduler

Expandera säkerhetssystemet efter behov. Integrera upp till åtta ingångar, t.ex. för fyra säkerhetsdörrar med ingångsmodulen PSR-SIM4, utan omfattande anslutnings- och konfigurationsarbeten.

Funktionell säkerhet direkt ute i fält

Givarbox PSR-SACB  

Perfekt för funktionell säkerhet i tuffa industrimiljöer

Behöver du en robust ingångsmodul för att ”hämta” säkerhetssignalerna direkt ute på fältet? Den perfekta lösningen är sensorboxen PSR-SACB.

Anslut t.ex. fyra säkerhetsdörrbrytare med vardera en NC och NO till de kompakta modulerna med skyddsklass IP65/67.

LED-lampor indikerar tydligt anslutna kontakters status. Meddelandena skickas till utgång Y1 till Y4.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar