Feltbusskommunikasjon via eksisterende stamkabler

Feltbusskommunikasjon via eksisterende stamkabler

Bruk av ledige lederpar til feltbussteknikk

Minimalt installeringsarbeid, kostnadsgunstig nettorganisering, fleksibel grunnet feltbussteknikk.

Dine fordeler

  • Lave installeringskostnader grunnet bruk av ledige lederpar ved installering av stamkabel
  • Enkel installering og oppstart gir korte produksjonsopphold
  • Optimal overføringskvalitet opptil 20 km åpner for et stort bruksområde
  • Mulighetene for utvidelse av integrert feltbussinstallering gir sikkerhet for fremtiden
  • Velprøvd løsning – i bruk i mange år allerede i større tyske kjemibedrifter

Anvendelse

Under den lange livssyklusen til prosesstekniske anlegg optimaliseres anleggskomponenter permanent, samtidig som feltteknikken og styreteknikken fornyes. Koblingsrommene forblir på samme sted som tidligere, og det installerte kabelopplegget skal kunne overleve anleggene. På et eller annet tidspunkt vil operatørene stå overfor problemet med at reservene som var planlagt mange tiår i forveien, for eksempel med tanke på stamkabler, støter på sine grenser.

Den eneste måten å komme ut av dette dilemmaet på, er en moderne bussteknologi. Her spiller PROFIBUS og også Ethernet-derivater en viktig rolle.

De klassiske stamkablene med høyt antall poler er ikke feltbusskompatible. Ved innføring av denne teknologien måtte man derfor hittil legge spesielle standardtilpassede kabler (skjermet, tvunnede ledningspar) og få dem konfeksjonert av fagpersonell. De høye installeringskostnadene samt produksjonsstans over lang tid innebærer enorme økonomiske utgifter for operatøren.

Typisk signaloverføring fra felten til koblingsrommet  

Typisk signaloverføring fra felten til koblingsrommet

Løsning

Industrielle PROFIBUS- eller Ethernet-ekstendere  

Industrielle PROFIBUS- eller Ethernet-ekstendere

Med et enkelt triks gjør Phoenix Contact det mulig å ta i bruk de to kanskje siste ledige lederne i en stamkabel for å etablere en PROFIBUS- eller Ethernet-kommunikasjon.

Det fungerer over flere kilometer, uten skjerm og også uten at man trenger å ta store hensyn til selve kapeltypen. For eksempel tilpasses PROFIBUS- eller Ethernet-signalet den ekstremt robuste SHDSL-teknologien.

Først omformes bussignalet til et SHDSL-signal (Symmetric Digital Subscriber-Line), før det etter overføringen via kabelstrekningen formes tilbake til bussignal.

Kommunikasjonen på denne kabelstrekningen foregår transparent og gjenkjennes ikke av masteren. Dermed bortfaller omstendelig implementering og konfigurering av utstyret via en GSD- eller DTM-fil.

Seriell dataoverføring via industrielle ekstendere  

Industrielle ekstendere benytter siste lederpar til å foreta en seriell dataoverføring til en remote IO-stasjon

Når feltbussforbindelsen er etablert, har du følgende valg:

  • Enten installere et remote-I/O-system i felten og en feltbussmaster i koblingsrommet
  • eller samle inn enkeltsignaler via en multiplekser i felten og rangere dem på ledige IO-kort i koblingsrommet.
Til venstre: Linjestruktur (to tråder) / til høyre: Punkt-til-punkt-forbindelse (to tråder)  

Til venstre: Linjestruktur (to tråder) / til høyre: Punkt-til-punkt-forbindelse (to tråder)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00