BASF velger nyskapende koblingsrelé

Rele- og optokoblere hos BASF i Ludwigshafen

Etter allmenn oppfatning finnes det i koblingsreleenes verden ingen egentlige nyskapninger lenger.

De universelle og robuste hjelperne benyttes millionvis av ganger med den største selvfølge. Her ivaretar de nærmest usynlig sine oppgaver mellom styringen og anlegget: Tilpasning, galvanisk skille og splitting av signaler.

Den siste generasjonen koblingsreleer bidrar likevel også kraftig til å holde kostnadene nede. Hos BASF i Ludwigshafen har man valgt et nyskapende rele- og optokoblersystem fra Phoenix Contact.

Applikasjon

Siden BASF ble grunnlagt har fabrikken i Ludwigshafen vokst til å bli verdens største kjemiforetak på sammenhengende areal.

Et eksempel fra produksjonsspekteret er vitaminfabrikken, der fettløselig vitamin A og E produseres. Nesten alle klargjørende trinn i de omstendelige syntesene genereres selv, før de leveres direkte til vitaminfabrikken via rør. Moderne prosesstyresystemer tar seg av produksjonsstyringen, og systemenes signalledninger føres via standardisert segmenteringsutstyr.

I forbindelse med sensorsystemets signalforsterkning benyttes de kun 6,2 mm brede koblingsreleene i PLC-INTERFACE-systemet fra Phoenix Contact. For å tilpasse tilbakemeldingssignalene på feltsiden i henhold til styringen benyttes PLC-INTERFACE-moduler, som har samme konstruksjon.

Løsning

PLC-INTERFACE fra Phoenix Contact  

PLC-INTERFACE fra Phoenix Contact

En spesiell fordel er rele- og optokoblernes pluggmuligheter. Hver kanal kan tilpasses applikasjonen optimalt etter spenning, ytelse og koblingshyppighet.

Hvis endrede forhold fører til at man trenger en optokobler i stedet for et relé: Tilpasninger kan også foretas i etterkant, og blandet, og det på få sekunder og uten at kablingen må løses.

Byggseriene, som finnes for alle vanlige styrespenninger, har etter ønske fjærkraft- eller skrutilkoblingsteknikk.

Systemet kompletteres av hensiktsmessig tilbehør som forskjellige lasker, skilleplater, forsyningsmoduler og utstyrsmerkeskilt i sortimentet med standardrekkeklemmer fra Phoenix Contact.

Fasit

PLC-INTERFACE-systemet holder kostnadene nede etter følgende formel: Reduksjon av totalt plassbehov, kablingsarbeid, tidsbehov og monteringsarbeid. Og samtidig forbedret oversikt og sikkerhet.

Det pluggbare og vibrasjonssikre PLC-laskesystemet er selve nøkkelen. Det sikre skillet mellom inn- og utgang samt releenes utførelse i beskyttelsesgrad IP67 var to viktige kriterier hos BASF for å velge PLC-INTERFACE fra Phoenix Contact.

For selv om bevissthet rundt kostnader ofte er et tungtveiende aspekt - innen kjemiens verden er sikkerhet det aller viktigste.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00