Webbasert tilstandsovervåking av brannslukningssystemer til oljetanker

Oversikt

Sprinklerhode med sprinklerkolber  

Sprinklerkolber sikrer at slukkemiddel kun kommer ut på sprinklerhodet.

  • Det nederlandske firmaet Saval BV har utviklet et spesielt brannslukningssystem for tanker med flytende tak for lagring av fossile råstoffer.
  • En sentral løsning for overvåking av to digitale signaler gir til enhver tid informasjon om brannvernsystemets status.
  • Kontrollere og I/O-moduler i Inline-modulen fra Phoenix Contact åpner for en webbasert tilstandsovervåking av systemet.
  • Visualiseringen gir informasjon om trykk- og nivåbryterens tilstand samt styresystemets spenningsforsyning, og genererer en alarm ved funksjonsfeil.

Kundeprofil

Forretningsbygningen til Saval BV i Breda i Nederland  

I Breda utvikles og produseres automatiske brannslukningssystemer (bildekilde: Saval BV)

Saval BV har hovedsete i Breda i Nederland og er en del av SK FireSafety Group. Bedriften er spesialister på brannsikkerhetsprodukter og -systemer for industrien og har mer enn 85 års erfaring.

På hovedsetet i Breda utvikler, produserer og vedlikeholder over 200 ansatte mange forskjellige automatiske brannlokaliserings- og slukkesystemer.

Anvendelse

Slukkemiddeltank på kanten av flytende tak  

Slukkemiddeltankene er montert på kanten av det flytende taket (bildekilde: Saval BV)

Sikker lagring og klargjøring av råolje samt andre fossile råstoffer er spesielt viktig ikke minst på grunn av den store eksplosjonsfaren. I tankene med fast tak, som vanligvis benyttes, oppstår det "pusting" mellom materialet som skal lagres og det faste taket. I tillegg til å redusere materialet som skal lagres, fører dette til økt eksplosjonsfare.

Tanker med flytende tak er et alternativ, da disse ikke er fast forankret, men flyter oppå væsken som skal lagres. Her er det likevel en fare for antenning av gass som strømmer gjennom tetningen som følge av statisk elektrisitet. Hvis brannen ikke oppdages, kan den utvikle seg til en ukontrollerbar brannkilde.

Brannslukningssystemet som Saval har utviklet, består av separate brannslukningsbeholdere som er tilkoblet mange forskjellige sprinklerhoder. De sørger for at flammene slukkes målrettet og at slukkemiddelet ikke fordeles over store områder av tetningen til det flytende taket.

Løsning

Modulær PROFINET-kontroller med egensikre I/O-moduler i Inline-Ex-i-serien  

EXD-beholder SK 3100 med en modulær PROFINET-kontroller og egensikre I/O-moduler

I forbindelse med automatisering av brannslukningsanlegget overvåkes to digitale signaler som gir informasjon om brannvernanleggets tilstand. Den sentrale løsningen er utformet på en slik måte at de digitale signalene er kablet med kabler og videreføres til et overvåkingspanel som er montert på et ikke-eksplosivt område.

Overvåkingspanelet  SK 3000 består av en modulær kontroller ILC 171 ETH samt de egensikre Ex-i-I/O-modulene i produktserien Inline, som er utviklet for det potensielt eksplosive området.

En forutsetning er et sikkert galvanisk skille mellom Ex-i- og standard Inline-modulene. De egensikre klemmene forsynes pålitelig med strøm via en spesiell Inline-modul. De har en sømløs plassering mot Inline local bus til ILC 171 ETH og registrerer nivå- og trykkbryterens digitale signaler.

Overvåkingspanel SK 3000 med modulær kontroller ILC 330 PN og Wireless-LAN-modul WLAN 5100  

Overvåkingspanel SK 3000 med modulær kontroller og Wireless-LAN-modul

Signaler videreføres via PROFINET og Wireless-LAN

Hvis oljetankene allerede har en kommunikasjonsinfrastruktur som benyttes, er det vanskelig å legge nye kabeltraseer. På bakgrunn av dette har Saval utformet en desentral løsning i form av beskyttelsesbeholderen SK 3100 i beskyttelsesklassene IP52 til IP65.

I beholderen er en modulær PROFINET-kontroller i produktserien Inline med egensikre Inline-moduler montert. Hver desentrale SK-3100-stasjon overvåker opptil fire brannslukningssystemer. Signalene overføres til et sentralt installert overvåkingspanel SK 3000 via Wireless-LAN, der en modulær høyytelseskontroller ILC 330 PN er montert. For å formidle dataene benyttes Wireless-moduler WLAN 5100 fra Phoenix Contact.

Enhetene er i samsvar med IEEE-standard 802.11e og muliggjør overføring av PROFINET-protokollen, slik at begge Inline-kontrollere kan kommunisere via PROFINET-protokollen. For å overvåke løsningen benyttes den webbaserte visualiseringsprogramvaren Webwisit fra Phoenix Contact. I den forbindelse må kontrolleren ha en integrert webserver. For å få tilgang til visualiseringen er kun kontrollerens IP-adresse nødvendig. Dataene vises deretter på en enhet for betjening og overvåking.

Fasit

Ved hjelp av brannslukningssystemet som er utviklet av Saval for oljetanker, og som har webbasert tilstandsovervåking, kan brann lokaliseres og registreres raskt og pålitelig. Et høyt antall sprinklerhoder som er tilkoblet de enkelte brannslukningsbeholderne sørger for at flammene slukkes målrettet.

Visualiseringen, som er utviklet av Saval, gir permanent og pålitelig informasjon om trykk- og nivåbryterens tilstand samt styresystemets spenningsforsyning. Utover dette sender den ut en alarm dersom det oppstår funksjonsfeil. Dermed forhindres brann og derav resulterende eksplosjonsfare ved lagring av råolje og andre fossile råstoffer, absolutt effektivt.

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Inline-kontroller med mulighet for kommunikasjon via PROFINET og Modbus/TCP. Støtte av Ethernet-basert protokoll Modbus/TCP og PROFINETILC 171 ETH 2 TX2700975
Inline-kontroller med PROFINET-grensesnitt for kobling til andre kontrollere eller systemer og programmeringsmuligheter i henhold til IEC 61131-3.ILC 330 PN2988191
WLAN Access Point, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Radiosignalmodul  WLAN 51002700718
PROFINET-busskobler, åtte innganger 24 V DC, fire utganger 24 V DC, 500 mA, komplett med periferitilkoblingspluggerIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
Modulær Inline-mateklemme for spenningsforsyning av egensikre I/O-klemmerIB IL EX-IS PWR IN-PAC 2869910
Egensikker Inline digital-I/O-klemme, fire konfigurerbare inn-/utgangskanaler, komplett med tilbehørIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC 2869911
BeskrivelseTypeArt.nr.
Inline-kontroller med mulighet for kommunikasjon via PROFINET og Modbus/TCP. Støtte av Ethernet-basert protokoll Modbus/TCP og PROFINETILC 171 ETH 2 TX
Inline-kontroller med PROFINET-grensesnitt for kobling til andre kontrollere eller systemer og programmeringsmuligheter i henhold til IEC 61131-3.ILC 330 PN
WLAN Access Point, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens 2,4 GHz, 5 GHz, IP20Radiosignalmodul  WLAN 5100
PROFINET-busskobler, åtte innganger 24 V DC, fire utganger 24 V DC, 500 mA, komplett med periferitilkoblingspluggerIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
Modulær Inline-mateklemme for spenningsforsyning av egensikre I/O-klemmerIB IL EX-IS PWR IN-PAC
Egensikker Inline digital-I/O-klemme, fire konfigurerbare inn-/utgangskanaler, komplett med tilbehørIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: