Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle

Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle

Kompakt klemrom

Med trådbeskyttelsesbøylen kabler du ledere selv der plassen er meget begrenset.

Dine fordeler

  • Meget elastisk trådbøyle sørger for sikker forbindelse
  • Store, firkantede klemrom letter lederføringen
  • Egnet for klemforbindelser opptil 4 mm² ledertverrsnitt

På enkelte områder har vi nå forenklet den meget kompakte tilkoblingsteknikken og foretatt tilpasninger etter kundenes behov.

Sortimentet imøtekommer likevel samme kvalitetskrav som vårt tilkoblingsteknikksortiment for industrielle anvendelser.

Trådbeskyttelsesbøylen sikrer at også ledere uten endehylse kables pålitelig, og beskytter flertrådede ledere mot skruens radialkrefter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00