Bruksområder og løsninger

Bruksområder og løsninger

Øke effektiviteten, redusere stillstand

Automatiser anlegget pålitelig for fremtiden med våre skreddersydde løsninger.

Tilbake til Prosessindustri

Kjemi og farmasi

 • Overvåking av lekkasjer
  Overvåking av lekkasjer

  Lekkasjer i rørledninger kan få store konsekvenser. En hyppig årsak er ikke bare slitasje, men også uberettiget tilgang.

 • Overvåking av nøddusj
  Overvåking av nøddusj

  En sentral overvåking med Phoenix Contact sparer inn regelmessige inspeksjoner og sikrer at nøddusjen fungerer også umiddelbart etter siste inspeksjonsrunde.

 • Overvåking av pumper og motorer
  Pumper og motorer

  Phoenix Contact muliggjør forutseende vedlikehold av pumper og motorer, noe som øker anleggets tilgjengelighet.

 • Overvåking av ventilstilling
  Overvåking av ventilstilling

  Manuelle ventiler benyttes i høye stykktall i prosessanlegg. Mange av dagens anlegg har i flere år fungert godt og effektivt med manuelle ventiler.

 • Redundanskonsepter for hjelpespenningsforsyning
  Redundanskonsepter for hjelpespenningsforsyning

  Konsekvent redundant hjelpespenningsforsyning fra nett til forbruker sikrer tilgjengeligheten i prosesstekniske anlegg.

 • Skreddersydd signalsegmentering
  Skreddersydd signalsegmentering sparer plass i koblingsrommet

  Du kan redusere koblingsrommet med kompakte segmenteringskonsepter for prosessteknikk.

 • Skybasert feltovervåking
  Skybasert feltovervåking

  Med HART-Gateway fra Phoenix Contact tilkobles HART-kompatible sensorer via radialledning for slik å avlese måledata i eksisterende anlegg.

Olje og gass

 • Boreplattformer
  Boreplattformer

  Boreplattformer forener maritime krav med krav til teknikk for Ex-området.

 • FPSO og plattformsupplier
  FPSO og plattformsupplier

  I forbindelse med dyr oljetransport med FPSO kan effektiv automatisering være en avgjørende konkurransefordel.

 • Målepunkter og lokale tanker
  Målepunkter og lokale tanker

  På veien fra utvinningsstedet for videre behandling eller til lagringstanker er det viktig å overvåke transportgodsets kvalitet og gjennomstrømning kontinuerlig, også med hensyn til lekkasjer.

 • Nettverk innen prosessteknikk
  Nettverk innen prosessteknikk

  I prosesstekniske anlegg er resultatet avhengig av prosesser som styres kontinuerlig.

 • Raffinerier
  Raffinerier

  Anleggstilgjengelighet er selve nøkkelfaktoren hver gang feltbussystemer skal integreres i prosesstyresystemer for automatisering.

 • Rørledninger og transport
  Rørledninger og transport

  Digitaliser transportveiene og kommuniser konsekvent fra rørledningssensor og inn til kontrollrommet.

 • Tankanlegg
  Tankanlegg

  Med modulære styre- og I/O-systemer, fjernstyre- og fjernvedlikeholdsteknikk samt skilleforsterkere for Ex-området tilbyr Phoenix Contact et stort fundament for automatisering av alt som har med lagringstanker å gjøre.

 • Utvinningssteder
  Utvinningssteder

  Phoenix Contact tilbyr robuste overvåkings- og kommunikasjonsløsninger fra utvinningssted via rørledning og helt til lagring i lokale tanker.

Med vår bransjekunnskap og omfattende ytelsesspekter imøtekommer vi alle de strenge kravene som stilles til applikasjonene i prosessen din. Våre skreddersydde og sertifiserte løsninger sørger for sviktsikkerhet og økt effektivitet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00