Tilgjengelige, sikre baneanlegg og modernisering med effektiv kostnadsbruk

Digital oppgradering for signalteknikken Smarte løsninger fra Phoenix Contact

Kravene er strenge når det gjelder komponentene innen baneinfrastruktur. De benyttes i sikkerhetsrelevante applikasjoner og sikrer banedriftens tilgjengelighet. Samtidig blir baneinfrastrukturen stadig mer digital. Det kreves smarte løsninger som åpner for funksjoner som fjernovervåkning og -diagnostikk samt skytjenester. Produkter og løsninger fra Phoenix Contact imøtekommer disse strenge kravene og har samtidig digitale grensesnitt, slik at smart infrastruktur i banesammenheng blir omsatt i praksis.

Våre applikasjoner for baneinfrastruktur og signalteknikk

Digitalisering innen banedrift

Implementering av digital transformasjon

Phoenix Contact har porteføljen for digitalisering av baneteknikken: Pålitelig installering, sikker signaloverføring og sanntids datakommunikasjon samt skytjenester gjør at baneinfrastrukturen kan digitaliseres.

Brukseksempler:

Signalteknikk på jernbanestasjonen

Sikring av baneinfrastrukturens systemtilgjengelighet

Forhindre svikt, utnytt kapasiteten: Produkter fra Phoenix Contact har digitale grensesnitt som åpner for fjerndiagnostikk og forutseende vedlikehold - for optimal tilgjengelighet og sikkerhet i signalanlegg.

Brukseksempler:

Baneanlegg på baneovergang

Sikker banedrift

Ved skinnegående trafikk har sikre driftsforløp alltid førsteprioritet. For å kvalifisere produkter for drift må de bl. a. vise til tilbakevirkningsfrihet for signalkretsene og andre driftsanordninger. Hos Phoenix Contact hensyntas disse kravene allerede under produktutviklingen.

Brukseksempler:

Modernisering av baneinfrastrukturen på skinnespor

Oppgradering av eksisterende anlegg og optimalisering av kostnadsaspektet

For å kunne opprettholde driften av komplette anlegg innen bane- og signalteknikk må det ofte bestilles enkeltdeler. Ved hjelp av komponenter som er tilgjengelige i serier, og som helt problemfritt kan integreres i eksisterende anlegg, gir Phoenix Contact en sikker og kostnadsgunstig modernisering av baneinfrastrukturen.

Brukseksempler: