DC/AC-omvandlare för DIN-skenan

DC/AC-inverter

Den nya DC/AC-invertern i QUINT POWER-serien omvandlar likström till växelström. Med denna kompakta spänningsomvandlare tillhandahåller vi för första gången en lösning för alstring av växelström i DC-applikationer.

Mer information

Fördelar

  • Kan användas över hela världen tack vare manuellt val av utgående växelspänning per signalplint
  • Ren sinus till utgången
  • USB-gränssnitt för anslutning med t.ex. industridatorer
  • Kan parallellkopplas för olika tillämpningar
  • Kompakt konstruktion som sparar plats

Parallellkoppling med synkroniserad utgång

Med växelriktaren kan du parallellkoppla två enheter. På så sätt kan du öka driftsäkerheten för dina anläggningar vid försörjningsfel (redundans) eller utnyttja möjligheten till effektökning. Genom att använda växelriktaren kan effekten på utgångssidan dubbleras.
Fasvinkeln synkroniseras i båda driftsätten genom kommunikationen mellan de båda DC/AC-växelriktarna.

Parallellkoppling QUINT DC/AC-växelriktare

Parallellkoppling QUINT DC/AC-växelriktare

3-fasnät för motorapplikation

För att realisera ett 3-fasnät parallellkopplas tre växelriktare. De tre DC/AC-växelriktarna kan kommunicera med varandra och på så sätt i realtid synkronisera den 120-gradiga fasförskjutningen. På så sätt kan du även driva trefasmotorer.

3-fasnät med QUINT DC/AC-växelriktare

3-fasnät med QUINT DC/AC-växelriktare

3D-produktvy
Upplev alla detaljer i 3D
Titta på DC/AC-växelriktaren in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.
Till produktvy i 3D
DC/AC-växelriktare i 3D