Løsning for segmentstyring

Oversikt

Parkmanagement: Overvåking og styring  

Parkmanagement: Overvåking og styring

  • En lønnsom drift av store solenergianlegg forutsetter kontinuerlig overvåking og styring på segmentnivå.
  • Med Array Control fra Phoenix Contact har ansvarlige for planlegging og drift en testet og pålitelig løsning slik at alle relevante data kan samles inn, og for å oppnå en mest mulig effektiv parkstyring.
  • Løsningen er enkel å installere, og kan helt uten videre implementeres i store solenergianlegg.

Anvendelse

Array Control  

Koblingsutstyrskombinasjon Array Control

For at store solenergianlegg skal kunne driftes mest mulig effektivt, kreves en kontinuerlig overvåking og styring.

Et solenergianlegg i en størrelsesorden på 10 MW er satt sammen av rundt 2500 strenger med henholdsvis 20 solcellemoduler. De omfatter et høyt antall generatortilkoblingsbokser, vekselrettere og ekstra overvåkingskomponenter som referansesensorer, værstasjoner eller energimåleapparater.

Et meget høyt antall måledata må samles inn og viderebehandles, vekselrettere må styres og anleggets status må videreformidles til et overordnet datastyresystem.

Løsning

Fordi datamengden som oppstår, er meget stor, deles solenergiparkene opp i enkeltsegmenter, såkalte Arrays. I koblingsutstyrskombinasjonen Array Control fra Phoenix Contact er en kontroller installert. Den tar opp måledata fra vekselrettere, datalogger og energimåleapparater i en Array etter en enhetlig datamodell og viderefører dem til et overordnet SCADA-system i det sentrale kontrollrommet.

Forhåndsprogrammerte funksjonsblokker letter tilknytningen av de enkelte komponentene til Array Control. Hvis nettet overbelastes, styrer Array Control vekselretteren for å redusere ytelsen. Utover dette overtar Array Control utallige diagnostikkfunksjoner, for eksempel ved redusert effekt i en streng. Statusmeldinger, for eksempel om tyverialarm eller svikt i husene, supplerer de registrerte verdiene. Samtlige data arkiveres i en tidsperiode opptil 25 år.

Som byggekloss i parkstyresystemet fra Phoenix Contact kan man med Array Control implementere en effektiv styring av store solenergianlegg.

Overvåking og styring av store solenergianlegg  

Array Control – for effektiv drift av store solenergianlegg

Dine fordeler

  • Lave engineering- og driftskostnader grunnet intelligente automatiseringsløsninger
  • Grunnleggende anvendelse for innsamling av relevante data på segmentnivå med en enhetlig datamodell
  • Enkel integrering av forskjellige vekselrettere, likestrømsmålere og overvåkingskomponenter med utgangspunkt i forhåndsprogrammerte funksjonsblokkbiblioteker
  • Skalerbar ved tiltagende krav til databehandling og datamengde

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: