Skjerm med Solarworx

Vekselretterkommunikasjon Enkel implementering av solenergiprosjekter i praksis

Med vårt programvarebibliotek Solarworx i programmeringsprogrammet PLCnext Engineer fra Phoenix Contact kan solenergiprosjekter implementeres helt enkelt. Her finnes det drivere for datalogger og grensesnitt for vekselrettere, energimålere og portaler. På samme måte også komplekse moduler, bl. a. for beregning av solens plassering og sporing av solenergitrackere. For at Engineering-arbeidet fortsatt skal holde seg i grenser når solenergianlegg startes opp, utvikler vi kontinuerlig nye drivere og funksjonsblokker for implementering av ytterligere vekselrettere. 

Programvarebibliotek Solarworx

Programvarebibliotek Solarworx

Bruk av programvarebiblioteket Solarworx

For å sikre solenergianleggenes økonomiske effektivitet må samtlige komponenter være rustet for de krevende forholdene over lengre tid. Men selv den beste maskinvare kan også bare settes ukomplisert og friksjonsfritt i drift så lenge påkrevd programvare er moden og velprøvd.

Eksisterende funksjonsblokker åpner for bruk av forskjellige vekselrettere eller energimåleutstyr uten omstendelig analyse av protokollen. Dermed kan programmeringens fokus ligge fullt og helt på databehandling og kommunikasjon.

Løsning

Programvarebibliotek Solarworx

Ferdige funksjonsblokker letter implementeringen av solenergiprosjekter

Funksjonsblokker i programvarebibliotek Solarworx

Phoenix Contact tilbyr programvarebiblioteker spesielt for solenergianlegg, som utvides kontinuerlig med forskjellige funksjoner. Ferdige funksjonsblokker muliggjør ukomplisert kommunikasjon med vekselrettere. De gjør det f. eks. mulig å lese av generell vekselretterinformasjon som serienummer eller vekselrettertype. Utover dette kan også solenergi-trackingsystemer styres, og alle vanlige AC- og DC-måleverdier kan fastsettes, f. eks. forsyningseffekt eller utbytte til enhver tid. Registrering av hendelses- og statusmeldinger som er typisk for vekselrettere, er heller ikke noe problem. Porteføljen suppleres med funksjonsblokker og en programmal for å regulere forsyningen av reaktiv effekt i et solenergianlegg. Phoenix Contact støtter systemintegratorer og brukere som tar i bruk den åpne standarden SunSpec®, med kompatible funksjonsblokker.

SunSpec®-Alliance er en global brukerorganisasjon med flere enn 170 deltakere fra fagmiljøet for solenergi. Den har som mål å definere kommunikasjonsstandarder for slik å åpne for Plug-and-Play-løsninger. Det reduserer kostnadene og kompleksiteten i solenergisystemer og gjør dem mer attraktive for investorer.

Dine fordeler

  • Redusert engineering takket være forprogrammerte funksjonsblokker
  • Pålitelig drift av solenergianlegget grunnet omfattende testing av funksjonsblokkene
  • Fleksibilitet grunnet programmeringsstandard IEC 61131, som benyttes internasjonalt
  • Kontinuerlig økt funksjonsomfang grunnet regelmessig utvidelse av blokkbiblioteket