Nettilkoblingspunkt i en solcellepark

Administrering av forsyning Tilkobling av desentrale kraftverk etter standard

Med de innovative løsningene fra Phoenix Contact tilkobler du desentrale kraftverk i henhold til nettoperatørens krav på stedet.

Nettilkoblingspunkt i en solcellepark

Parameterene på nettilkoblingspunktet registreres via måleutstyr, og videreformidles til en sentral forsyningsregulator.

Anvendelse

Desentrale kraftverk og batterilagringssystemer gir verdifulle bidrag til nettstabilitet. I sine betingelser for nettilkobling av solenergianlegg spesifiserer ansvarlige nettoperatører områdene som må overholdes for nettfrekvens og -spenning samt reaktiv effekt. For å styre disse registrerer regulatorer for kraftverk (EZA) tilkoblet spenning og reaktiv effekt på nettilkoblingspunktene. Med dette som utgangspunkt fastsettes respektive reguleringsverdier for vekselretterne.

I tillegg til tilkoblingen til administreringen av forsyning hos nettoperatøren, utgjør den individuelle reguleringen av reaktiv effekt en stor utfordring. Nettparameterene på nettilkoblingspunktet registreres via måleutstyr, og videreformidles til en sentral EZA-regulator. Deretter sendes verdiene som er beregnet av reguleringen for reaktiv effekt, til vekselretterne som er installert i anlegget.

Løsning

Automasjonskapsløsning for forsyningsregulering

Koblingsutstyrskombinasjon for forsyningsregulering

Nettsikkerhet grunnet forsyningsregulering Enkel tilkobling med komplett løsning

Tilkobling av grensesnitt til energileverandører og direktemarkedsførere eller for integrering av eksterne enheter som vekselrettere, kan tilpasses individuelt av våre Solution Partners. Den implementeres prosjektspesifikt av brukerne. Med vår installasjonsklare automasjonskapløsning for forsyningsregulering har vi allerede forent alle nødvendige komponenter som kontroller, nettverksteknikk og strømforsyning i ett og samme hus. Med denne komplette løsningen mater du strøm fra det desentrale kraftverket ditt, inn i strømnettet.

Kontroller til forsyningsregulering

Kontroller til forsyningsregulering

Tilkobling av kraftverkene dine i henhold til standard Sertifisering

Det være seg kraft-varmeaggregat, vind- eller solcelleanlegg: Anlegg som genererer energi og som forsyner tyske mellom- eller høyspenningsnett må omfatte en sertifisert reguleringsenhet, den såkalte EZA-regulatoren. Der en produsenterklæring tidligere var tilstrekkelig, kreves det nå et sertifikat gjennom en sertifiseringsinstans som er akkreditert i henhold til DIN EN ISO/IEC 17065.

Vår EZA-regulator er sertifisert i Tyskland i henhold til VDE-AR-N 4110/20. Den ivaretar dermed spesifikasjonene som gjelder for aktiv effekt og reaktiv effekt samt overvåking av spenningsbetingelsene på nettilkoblingspunktet. For Spania er vår kraftverksregulator sertifisert etter Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. For Polen gjelder sertifikatet etter ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Person sitter foran en skjerm som kontrolleroverflaten vises på

Redusert programmeringsarbeid ved forsyningsreguleringen

Grensesnittprogrammer reduserer programmeringsarbeidet betydelig

Maskin- og programvare fra Phoenix Contact sørger for at arbeidet i forbindelse med engineering for forsyningsregulering holder seg på et lavt nivå. Programvarens funksjonsomfang utvides kontinuerlig. Ferdige grensesnittprogrammer er tilgjengelige for programmeringsomgivelsene PLCnext Engineer. De tilrettelegger for rask og enkel implementering av nettoperatører, direktemarkedsførere, energimålere, vekselrettere, portaler og værsensorsystemer. Når applikasjonen er konfigurert i PLCnext Engineer, foretas parametriseringen av grensesnittene i eHMI.

Interaktiv Image Map: Topologi administrering av forsyning
Forsyningsregulator
Vår kraftverksregulator tilkobler desentrale kraftverk i henhold til nettoperatørens lokale krav.
Mer informasjon
Forsyningsregulator
Energimåleutstyr
Vårt måleutstyr er tilpasset hverandre, og sparer deg mye arbeid ved innsamling av energidata.
Mer informasjon
Energimåleutstyr
Generatorkoblingsboks
Med vårt overvåkingssystem for solenergistrengstrøm kan du reagere umiddelbart på feil og effekttap, selv hvis enkeltstrenger skulle svikte.
Mer informasjon
Generatorkoblingsboks
Fjernstyring og styring
Tilkoblingen av geografisk distribuerte, desentrale nettstasjoner til en sentral kontrollsentral forutsetter modulære og skalerbare fjernstyresystemer.
Mer informasjon
Fjernstyring og styring

Dine fordeler

  • Raskere idriftsetting av solenergianleggene på nettilkoblingspunktet
  • Sertifisering av vår kraftverksregulator for Tyskland, Polen og Spania
    Oppfyller de europeiske nettilkoblingsbetingelsene etter Network Code "Requirements for Generators" (NC RfG) 
  • Pålitelig anleggsdrift og enkel nettilkobling fordi samtlige tekniske tilkoblingsbetingelser oppfylles
  • Brukervennlig grunnet betydelig redusert programmeringsarbeid som følge av ferdige grensesnittprogrammer
  • Best mulig fleksibilitet grunnet systemåpenhet og skalerbarhet
Automasjonsskap lokal fordelingsstasjon

Overvåking og styring av lokale fordelingsstasjoner

Intelligente distribusjonsnett Modulær fjernstyreteknikk for lokale fordelingsstasjoner

For effektiv utbygging og pålitelig drift av energinettverk er overvåking av driftsparametere et helt vesentlig grunnlag. Med våre modulære løsninger for fjernstyreteknikk overvåker og styrer du anleggene helt enkelt på avstand, og har alltid all informasjon tilgjengelig.

Oversikt over energimåleutstyr og energimålere

Energimåleutstyr registrerer viktige verdier i kraftverk

Energiovervåking Intelligent overvåking for fremtidens energistyring

Med det nettverksegnede energimåleutstyret overvåker du elektriske verdier sentralt og på stedet. Alle relevante verdier i solenergianlegget kan samles via en småkontroller, og protokollføres i en SQL-database. Med energimåleutstyret fra Phoenix Contact får du en velegnet løsning for optimal nettintegrering av kraftverket ditt.

En mann og en kvinne snakker sammen om et produkt på et nettbrett

Våre samarbeidspartnere for Energy Solution

Phoenix Contact arbeider sammen med utvalgte partnere globalt som har omfattende kunnskap om våre produkter og systemer. Slik sørger vi for at våre løsninger for solenergisektoren over hele verden tilpasses optimalt etter behovene til hver enkelt kunde.

Bruk alle fordelene som våre kompetente Solution-samarbeidspartnere gir deg, og be om veiledning i dag!

Interaktiv Image Map: Topologi Integrated PV Parkmanagement
Administrering av forsyning
Med våre innovative løsninger tilkobler du desentrale kraftverk i henhold til nettoperatørens krav på stedet.
Mer informasjon
Administrering av forsyning
Innsamling av værinformasjon
Med våre værstasjoner holder du deg alltid oppdatert på solenergianleggets effektivitet.
Mer informasjon
Innsamling av værinformasjon
Datalogger
Vår datalogger registrerer alle relevante data i solcelleparken din.
Mer informasjon
Datalogger
Vekselretterkommunikasjon
Phoenix Contact tilbyr programvarebiblioteker spesielt for solenergianlegg, som utvides kontinuerlig med forskjellige funksjoner.
Mer informasjon
Vekselretterkommunikasjon
Generatorkoblingsboks
Med vårt overvåkingssystem for solenergistrengstrøm kan du reagere umiddelbart på feil og effekttap, selv hvis enkeltstrenger skulle svikte.
Mer informasjon
Generatorkoblingsboks