Energimåleutstyr og energimålere for overvåking av energi

Energimåleutstyr og energimålere

På bare ett minutt er EMpro-energimålerne ferdig konfigurert og integrert i nettverket. Ved å koble til produsentuavhengige Rogowski-spoler sparer du kablingsarbeid, og du drar nytte av mange praksisvennlige nettserver- og utstyrsfunksjoner. EMpro-energimålere med MID-sertifisering etter EN 50470 gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted.

Mer informasjon

Nye produkter

AC-energimåler EMpro med MID-godkjenning

AC-energimåler EMpro med MID-godkjenning

Optimalisert for bruk med ladeinfrastrukturer

De nye EMpro-energimålerne er egnet for innsamling av energidata for avregningsformål i E-mobilitet-ladestasjoner. Modbus/RTU-registertabeller er optimalisert for kommunikasjon med ladeteknikkomponenter Med en byggbredde på kun én eller fire DIN-enheter er målerne meget plassbesparende.

Dette er de viktigste egenskapene

 • Maksimal strøminngang: 40 A (1-faset), 80 A (3-faset)
 • Byggbredde: 17,5 mm (1-faset), 72 mm (3-faset)
 • Modbus/RTU-grensesnitt og S0-utgang
 • Driftstemperatur: -25 °C ... +70 °C
 • MID-godkjenning for avregningsformål
 • Nøyaktighetsklasse B (1 % EN 50470-3)
 • Kalibreringssertifikat etter EN 62058-31 på forespørsel

Dette er fordelene

 • Direkte måling av ladestrøm opptil 80 A – uten ytterligere strømtransformator
 • Sparer plass i ladestasjonen grunnet byggbredde på bare 17,5 mm eller 72 mm
 • Pålitelig drift på utendørsområder – konstruert for ekstreme temperaturer opptil +70 °C
 • MID-godkjenning tilrettelegger for bruk med avregning av ladeprosesser
 • Fullstendig toveis 4-kvadrantmåler for alle energi- og effektverdier
 • Rask og enkel utvikling av Template gjennom velprøvde Modbus-RTU-registertabeller

EMpro – energimåleutstyr

EMpro – energimåleutstyr
EMpro – energimåleutstyr YouTube
Energimåleutstyr EMpro

Energimåleutstyr EMpro

EMpro-energimåleutstyr: Den raskeste veien til energimåling

Energimålere EMpro samler inn og kommuniserer energidataene dine til overordnede styre- og administreringssystemer. Konfigurer og integrer utstyret i kun få trinn ved hjelp av nettbaserte installeringsassistenter med brukerveiledning. Dra også nytte av enkel direktetilkobling av vanlige Rogowski-spoler samt mange praksisvennlige nettserver- og utstyrsfunksjoner.
Et integrert REST-grensesnitt og direkte skytilkobling åpner døren din inn i den digitale verden i IoT, Tingenes Internett. Porteføljen suppleres med varianter for 24 V.

Dine fordeler med våre EMpro-energimålere

 • Klar til energimåling i bare tre trinn takket være lettforståelig installeringsassistent
 • Spar kablings- og konfigureringsarbeid ved hjelp av energimålere med direkte tilkobling av produsentuavhengige Rogowski-spoler
 • Servicevennlig grunnet smarte nettserver- og displayfunksjoner
 • Datatilgang over hele verden og bruk av Smart Services gjennom direkte skytilknytning
 • EMpro-energimålere er en del av COMPLETE line-systemet
Til energimåling med kun tre trinn - intuitiv konfigurering og idriftsetting

Energimåling i kun tre trinn

Energimåling i kun tre trinn

Installeringsassistenen med brukerveiledning gir rask konfigurering og idriftsetting. Sett opp basiskonfigurering i kun tre trinn:

 • Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt
 • Velg strømnettype
 • Still inn strøm- og spenningsmåleinngang
Direktetilkobling av Rogowski-spole

Direktetilkobling av Rogowski-spole

Spar kablings- og konfigureringsarbeid

Variantene med Rogowski-måleinngang sparer deg for mye tid ved kabling og konfigurering:

Du kan koble til alle Rogowski-spoler som er vanlige på markedet, direkte, uavhengig av produsent. Måleomformeren som ellers er vanlig, er ikke nødvendig.

Service på energimåleutstyr EMpro

Service på energimåleutstyr EMpro

Enkle servicefunksjoner

For å oppnå rask feilmeldingsanalyse eksporterer du konfigureringsfilene det gjelder, samt historiske varslings- og feilmeldingslister. Feil og alarmer som oppstår på anlegget vises raskt og tydelig på stedet i form av en fargeendring på displayet

Enkel nettorganisering med EMpro REST API

Tilgang til datapunkter gjennom REST API i EMpro-energimåler

I lokale nettverk får man enkel tilgang til utstyret via den integrerte REST API. REST eller REpresentional State Transfer, er en arkitektur som er utbredt i IT-omgivelser og som nå også gjør sitt inntog i industrielle anvendelser. Den brukervennlige grensesnittarkitekturen bruker den alment kjente protokollen til Internett. Dataforespørselen foregår med kun få kommandoer fra enhver nettleser, eksempelvis via en HTTP-GET-Request. Du trenger ingen lange registertabeller eller spesialkunnskaper om den industrielle kommunikasjonsprotokollen.

Med EMpro-energimålere direkte inn i skyen, uten Gateway

Med EMpro-energimålere direkte inn i skyen, uten Gateway

Få tilgang til måle- og komponentdataene dine over hele verden, uten ytterligere IoT-Gateway. Du trenger ikke en IoT-Gateway for å aggregere data, oversette mellom lokale nettverksprotokoller og IoT-protokoller, ei heller i forbindelse med kryptering. Den IoT-kompatible EMpro kan legge data trygt og direkte inn i skyen via en ruter.

Beskyttelse mot uberettiget tilgang til energidataene

Beskyttelse mot uberettiget tilgang

Økt datasikkerhet

Beskytt energidataene dine mot uberettiget tilgang: Utkobling av betjeningselementene på enheten forhindrer manipuleringer på stedet. Ved å deaktivere grensesnittene unngår du utilsiktet tilgang til energidataene, og du forhindrer også at konfigureringen endres utilsiktet.

EMpro-energimålere kan integreres i de mest vanlige industrielle nettverksstrukturene og feltbussystemene

EMpro

Enkel integrering

I tillegg til grensesnittene for klassisk industriell kommunikasjon har produktene en integrert REST API. IoT-kompatible varianter for direkte skytilknytning åpner for global nettorganisering i Internet of things.

MID-sertifiserte energimålere etter EN 50470

MID-sertifiserte energimålere etter EN 50470 gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted

Måle og kommunisere energidata nøyaktig på kostnadsstedet

EMpro-energimålere med MID-sertifisering etter EN 50470 gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted. Målerne samler inn de viktigste elektriske parameterene som strøm, spennning, ytelsesfaktorer og effekt samt energiverdier i alle fire kvadranter. Data videreføres til det primære styresystemet via vanlige kommunikasjonsgrensesnitt.

Dine fordeler med våre EMpro-energimålere med MID-godkjennelse

 • Enkel implementering av energimålere i feltbusser og nettverk via M-Bus-, Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grensesnitt
 • Smal på DIN-skinnen grunnet byggbredde på kun 72 mm
 • Spar tid og kostnader: Energimålere i varianter med direkte strømmåling opptil 80 A uten eksterne strømtransformatorer
 • Enkel Modbus-integrering grunnet enhetlige registertabeller med eksisterende EMpro-energimålere
 • Datafjerntilgang, -lagring og -eksport ved Ethernet-baserte energimålere