Energimåleutstyr og energimålere for overvåking av energi

Energimåleutstyr og energimålere

På bare ett minutt er EMpro-energimålerne ferdig konfigurert og integrert i nettverket. Ved å koble til produsentuavhengige Rogowski-spoler sparer du kablingsarbeid, og du drar nytte av mange praksisvennlige nettserver- og utstyrsfunksjoner. EMpro-energimålere med MID-sertifisering etter EN 50470 gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted.

Mer informasjon

EMpro – energimåleutstyr

EMpro – energimåleutstyr
EMpro – energimåleutstyr YouTube
Energimåleutstyr EMpro

Energimåleutstyr EMpro

EMpro-energimåleutstyr: Den raskeste veien til energimåling

Energimålere EMpro samler inn og kommuniserer energidataene dine til overordnede styre- og administreringssystemer. Konfigurer og integrer utstyret i kun få trinn ved hjelp av nettbaserte installeringsassistenter med brukerveiledning. Dra også nytte av enkel direktetilkobling av vanlige Rogowski-spoler samt mange praksisvennlige nettserver- og utstyrsfunksjoner.
Et integrert REST-grensesnitt og direkte skytilkobling åpner døren din inn i den digitale verden i IoT, Tingenes Internett. Porteføljen suppleres med varianter for 24 V.

Dine fordeler med våre EMpro-energimålere

 • Klar til energimåling i bare tre trinn takket være lettforståelig installeringsassistent
 • Spar kablings- og konfigureringsarbeid ved hjelp av energimålere med direkte tilkobling av produsentuavhengige Rogowski-spoler
 • Servicevennlig grunnet smarte nettserver- og displayfunksjoner
 • Datatilgang over hele verden og bruk av Smart Services gjennom direkte skytilknytning
 • EMpro-energimålere er en del av COMPLETE line-systemet
Til energimåling med kun tre trinn - intuitiv konfigurering og idriftsetting

Energimåling i kun tre trinn

Energimåling i kun tre trinn

Installeringsassistenen med brukerveiledning gir rask konfigurering og idriftsetting. Sett opp basiskonfigurering i kun tre trinn:

 • Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt
 • Velg strømnettype
 • Still inn strøm- og spenningsmåleinngang
Direktetilkobling av Rogowski-spole

Direktetilkobling av Rogowski-spole

Spar kablings- og konfigureringsarbeid

Variantene med Rogowski-måleinngang sparer deg for mye tid ved kabling og konfigurering:

Du kan koble til alle Rogowski-spoler som er vanlige på markedet, direkte, uavhengig av produsent. Måleomformeren som ellers er vanlig, er ikke nødvendig.

Service på energimåleutstyr EMpro

Service på energimåleutstyr EMpro

Enkle servicefunksjoner

For å oppnå rask feilmeldingsanalyse eksporterer du konfigureringsfilene det gjelder, samt historiske varslings- og feilmeldingslister. Feil og alarmer som oppstår på anlegget vises raskt og tydelig på stedet i form av en fargeendring på displayet

Enkel nettorganisering med EMpro REST API

Tilgang til datapunkter gjennom REST API i EMpro-energimåler

I lokale nettverk får man enkel tilgang til utstyret via den integrerte REST API. REST eller REpresentional State Transfer, er en arkitektur som er utbredt i IT-omgivelser og som nå også gjør sitt inntog i industrielle anvendelser. Den brukervennlige grensesnittarkitekturen bruker den alment kjente protokollen til Internett. Dataforespørselen foregår med kun få kommandoer fra enhver nettleser, eksempelvis via en HTTP-GET-Request. Du trenger ingen lange registertabeller eller spesialkunnskaper om den industrielle kommunikasjonsprotokollen.

Med EMpro-energimålere direkte inn i skyen, uten Gateway

Med EMpro-energimålere direkte inn i skyen, uten Gateway

Få tilgang til måle- og komponentdataene dine over hele verden, uten ytterligere IoT-Gateway. Du trenger ikke en IoT-Gateway for å aggregere data, oversette mellom lokale nettverksprotokoller og IoT-protokoller, ei heller i forbindelse med kryptering. Den IoT-kompatible EMpro kan legge data trygt og direkte inn i skyen via en ruter.

Beskyttelse mot uberettiget tilgang til energidataene

Beskyttelse mot uberettiget tilgang

Økt datasikkerhet

Beskytt energidataene dine mot uberettiget tilgang: Utkobling av betjeningselementene på enheten forhindrer manipuleringer på stedet. Ved å deaktivere grensesnittene unngår du utilsiktet tilgang til energidataene, og du forhindrer også at konfigureringen endres utilsiktet.

EMpro-energimålere kan integreres i de mest vanlige industrielle nettverksstrukturene og feltbussystemene

EMpro

Enkel integrering

I tillegg til grensesnittene for klassisk industriell kommunikasjon har produktene en integrert REST API. IoT-kompatible varianter for direkte skytilknytning åpner for global nettorganisering i Internet of things.

MID-sertifiserte energimålere etter EN 50470

MID-sertifiserte energimålere etter EN 50470 gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted

Måle og kommunisere energidata nøyaktig på kostnadsstedet

EMpro-energimålere med MID-sertifisering etter EN 50470 gir deg nøyaktig beregning av energidata pr. kostnadssted. Målerne samler inn de viktigste elektriske parameterene som strøm, spennning, ytelsesfaktorer og effekt samt energiverdier i alle fire kvadranter. Data videreføres til det primære styresystemet via vanlige kommunikasjonsgrensesnitt.

Dine fordeler med våre EMpro-energimålere med MID-godkjennelse

 • Enkel implementering av energimålere i feltbusser og nettverk via M-Bus-, Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grensesnitt
 • Smal på DIN-skinnen grunnet byggbredde på kun 72 mm
 • Spar tid og kostnader: Energimålere i varianter med direkte strømmåling opptil 80 A uten eksterne strømtransformatorer
 • Enkel Modbus-integrering grunnet enhetlige registertabeller med eksisterende EMpro-energimålere
 • Datafjerntilgang, -lagring og -eksport ved Ethernet-baserte energimålere
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring
Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.
Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking liggende med E-Paper på nettbrett