Markedsføringsmotiv multifunksjonelt energimåleutstyr svevende i rommet med kommunikasjonslogoer

Multifunksjonelle energimåleutstyr

De multifunksjonelle energimålerne EMpro registrerer energidataene dine og byr på diverse muligheter for å kommunisere disse til overordnede styre- og administreringssystemer. Konfigurer og integrer energimåleutstyret i kun få trinn ved hjelp av nettbaserte installeringsassistenter med brukerveiledning. Dra også nytte av enkel direktetilkobling av vanlige Rogowski-spoler samt mange praksisvennlige nettserver- og utstyrsfunksjoner.

Mer informasjon
Go to Product Detail Page for item 2907945
EEM-MA770 - Måler
EEM-MA770 - Måler
2907945
Electrical Number: 8001502

Multifunksjonell energimåler med integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Måler
EEM-MB371 - Måler
2907955
Electrical Number: 8001506

Multifunksjonell energimåler uten display med direkte Rogowski-tilkobling og integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907944
EEM-MA770-R - Måler
EEM-MA770-R - Måler
2907944
Electrical Number: 8001501

Multifunksjonell energimåler med integrert Modbus RTU/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907983
EEM-MA370 - Måler
EEM-MA370 - Måler
2907983
Electrical Number: 8001510

Multifunksjonell energimåler med integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127059
EEM-MA370-24DC - Måler
EEM-MA370-24DC - Måler
1127059
Electrical Number: 8001499

Multifunksjonell energimåler med 24 V DC forsyning og integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908286
EEM-MA771 - Måler
EEM-MA771 - Måler
2908286
Electrical Number: 8001514

Multifunksjonell energimåler med direkte Rogowski-tilkobling og integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907946
EEM-MA770-PN - Måler
EEM-MA770-PN - Måler
2907946
Electrical Number: 8001503

Multifunksjonell energimåler med integrert Modbus/TCP- og PROFINET-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2907954
EEM-MB370 - Måler
EEM-MB370 - Måler
2907954
Electrical Number: 8001505

Multifunksjonell energimåler uten display med integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 2908307
EEM-MA371 - Måler
EEM-MA371 - Måler
2908307
Electrical Number: 8001517

Multifunksjonell energimåler med direkte Rogowski-tilkobling og integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Go to Product Detail Page for item 1127052
EEM-MA770-24DC - Måler
EEM-MA770-24DC - Måler
1127052
Electrical Number: 8001496

Multifunksjonell energimåler med 24 V DC forsyning og integrert Modbus/TCP-grensesnitt for måling av elektriske parametere i lavspenningsanlegg opptil 690 V (phoenixcontact.com/empro-help)

Dine fordeler

 • Klar til energimåling i bare tre trinn takket være lettforståelig installeringsassistent
 • Reduser kablings- og konfigureringsarbeid gjennom direkte tilkobling av vanlige Rogowski-spoler
 • Enkel idriftsetting og service med smarte nettserver- og displayfunksjoner
 • Personvern gjennom målrettet deaktivering av tastekonfigurasjonsfunksjonene og grensesnittene
 • Rask integrering i styre- og administreringssystemer grunnet fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser

Energimåler EMpro – den raskeste veien til energimåling

Detaljert oversikt over fordelene

Person med nettbrett foran EMpro-energimåler, montert i automasjonsskapdør i underfordelingen
Person foran åpen automasjonsskapdør tilkobler Rogowski-spolen direkte på EMpro-energimåleren
Person betjener tast på EMpro-fronttavle-energimåler med fargeendring ved feil
Energimåler for fronttavlemontering med bøylelås som symbol på skjermen
Energimåler EMpro med kommunikasjonslogoer
Person med nettbrett foran EMpro-energimåler, montert i automasjonsskapdør i underfordelingen

Energimåling i kun tre trinn:
Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt, velg strømnettype, still inn måleinngang. I bare tre trinn er EMpro-målerne ferdig konfigurert og integrert i nettverket. Installasjonsassistenten starter automatisk etter at enheten er koblet inn første gang. Som alternativ foretar du basiskonfigureringen brukerstyrt via betjeningsknappene på enheten.

Person foran åpen automasjonsskapdør tilkobler Rogowski-spolen direkte på EMpro-energimåleren

Rogowski-måleinngangen sparer deg for mye tid ved kabling og konfigurering. Tilkoble enhver Rogowski-spole som er vanlig på markedet, direkte: Produktene behandler mV-signalet direkte. Måleomformeren som ellers trengs, er ikke nødvendig. Konfigurer strøminngangen helt enkelt med et trykk. Spoleparameterene er allerede lagret i nettserveren.

Person betjener tast på EMpro-fronttavle-energimåler med fargeendring ved feil

Flere praksisvennlige nettservere og utstyrsfunksjoner letter det daglige arbeidet ditt, som overvåking med hensyn til korrekt anleggsdrift eller feilanalyse i service- og vedlikeholdstilfeller. I tillegg til å konfigurere utstyret kan du med nettserveren blant annet logge data, evaluere nettkvaliteten og vise energiflyten i oversiktlige trenddiagrammer.
Feil og alarmer som oppstår på anlegget vises raskt og tydelig på stedet i form av en fargeendring på displayet.

Energimåler for fronttavlemontering med bøylelås som symbol på skjermen

Beskytt energidataene dine mot uberettiget tilgang: Utkobling av betjeningselementene på enheten forhindrer manipuleringer på stedet. Ved å deaktivere grensesnittene unngår du utilsiktet tilgang til energidataene, og du forhindrer også at konfigureringen endres utilsiktet.

Energimåler EMpro med kommunikasjonslogoer

Energimålere EMpro samler inn og kommuniserer energidataene dine til overordnede styre- og administreringssystemer. I tillegg til grensesnittene for klassisk industriell kommunikasjon har produktene en integrert REST-API.
Den IoT-kompatible EMpro kan legge data trygt og direkte inn i skyen via en ruter. Du får tilgang til måle- og komponentdataene dine over hele verden. Du trenger ikke en IoT-Gateway for å aggregere data, oversette mellom lokale nettverksprotokoller og IoT-protokoller, ei heller i forbindelse med kryptering.

Hender foran laptop med REST-programmering

Enkel nettorganisering med REST-API Enkel integrering i lokale nettverk fra enhver nettleser

I lokale nettverk får man enkel tilgang til utstyret via den integrerte REST-API. REST (Representional State Transfer) er en arkitektur som er utbredt i IT-omgivelser og som nå også gjør sitt inntog i industrielle anvendelser. Denne brukervennlige grensesnittarkitekturen gjør bruk av en allment kjent protokoll på Internett. Dataforespørselen foregår med kun få kommandoer fra enhver nettleser, eksempelvis via en HTTP-GET-Request. Du trenger ingen lange registertabeller eller spesialkunnskaper om den industrielle kommunikasjonsprotokollen.

Dine fordeler med REST-API:

 • HTTP/REST/JSON-formatet åpner for rask og praktisk utvikling av systemintegrasjonen
 • Forenklet dataanalyse grunnet parametriserbare forespørsler og tilleggsinformasjon som serienummer og komponentbetegnelse
 • Sikkerhet gjennom Read only-konsept
 • Parallell bruk av kommunikasjonsgrensesnitt som Modbus/TCP er mulig
 • Kontinuerlig utvidelse av funksjonene grunnet Firmwareoppdateringer

Unboxing EMpro Installasjonsvideo

Enkel installering og klar til energimåling i kun tre trinn:

 • Sett opp kommunikasjonsgrensesnitt
 • Velg strømnettype
 • Still inn strøm- og spenningsmåleinngang
Montør ved automasjonsskap bruker onlinedokumentasjon for EMpro-energimåler via et nettbrett

Se vår onlinedokumentasjon for våre EMpro-energimålere

For å videreformidle vår produktinformasjon til deg går vi med det nye formatet i form av onlinedokumentasjon helt nye veier med energimåleren EMpro. Uansett om du velger en telefon, nettbrett, notebook eller stasjonær PC vil du spare mye tid ved leting etter installasjonsinformasjon, funksjonsbeskrivelser eller tekniske spesifikasjoner for produktene våre.
Denne, og mye annen informasjon, finner du i vår EMpro-onlinedokumentasjon. Via det dynamiske innholdsfilteret vil du helt målrettet kunne hente opp informasjon som gjelder det konkrete produktet ditt. For å lagre foretrukkede temaer kan du i tillegg velge favorittlisten, som du, når det er nødvendig, helt enkelt henter opp igjen.

Analyse av energi- og effektdata – Smart energimåleutstyr og servicetjenester


EMpro-energimåler med Proficloud.io-logo

Direkte inn i skyen, uten Gateway Datatilgang over hele verden

EMpro-energimålere med direkte skytilknytning åpner for interaksjon med enhetene helt uavhengig av tid og sted. Få tilgang til energidataene og komponentinformasjonen din over hele verden, uten ytterligere Gateway.

Dine fordeler

 • Direkte tilknytning av energimålerne til Proficloud.io uten å benytte en IoT-Gateway
 • Fleksibel tilgang til energidata og komponentinfo til enhver tid og overalt, takket være Smart Services på Proficloud.io
 • Pålitelig kommunikasjon mellom IoT-egnede energimålere og Proficloud.io ved hjelp av TLS-kryptering
 • Enkel utvidelse og skalerbarhet grunnet dynamiske IT-ressurser som kan tilpasses nye krav både raskt og individuelt

Smart Services for analyse av energi- og effektdata

Løsninger for overvåking av energi

EMMA On-Premise

EMMA Service

EMMA-løsninger Programvaren EMMA on Premise er den perfekte løsningen for din lokale overvåking av energi. EMMA Service er en banebryter for din skybaserte energistyring i fremtiden.
Tilgang Med EMpro-energimålere kobler du deg direkte til IoT. Koble EMpro-energimålere til en PC, og opplev dataanalyse og -visualisering direkte.
Funksjoner og overvåking Dra nytte av skybasert datauthenting samt intuitive, fleksible funksjoner. Med intuitive, tilpasningsbare funksjoner kan du overvåke og analysere energidataene dine.
Visualisering og tilgjengelighet For å få en visualisering med flest mulig detaljer har du tilgang til analysedataene dine uavhengig av lokalisering. EMMA on Premise kan bestilles ferdig konfigurert på en EPC med tilbehør.
Interaktiv Image-Map: Applikasjonseksempel IoT-basert energistyring
Proficloud.io
På IIoT-plattformen Proficloud.io fra Phoenix Contact lagres dataene fra de IoT-kompatible EMpro-målerne automatisk.
Proficloud.io
Transport Layer Security (TLS)
Sikker dataoverføring grunnet TLS-kryptert protokoll.
Enkel tilkobling
De IoT-kompatible EMpro-energimålerne kobles til en Switch eller Internett-ruter, direkte via et Ethernet-grensesnitt, uten en ytterligere IoT-Gateway.
EMMA Service
Få tilgang til informasjon om energi og ytelse via en nettleser uansett når, og uansett hvor du befinner deg. EMMA-service på Proficloud.io gir en smart mulighet for å visualisere og analysere dataene helt enkelt.
EMMA Service
Enkel overvåking av desentrale målepunkter
Med den enkle tilkoblingen av de IoT-kompatible EMpro-energimålerne til Internett og den automatiserte dataoverføringen til Proficloud.io via MQTT-protokoll er ingen spesiell fagkunnskap nødvendig for industribaserte overføringsprotokoller.
Enkel overvåking av desentrale målepunkter
Offene Anbindung von universeller Hardware
Über einen Datenlogger können weitere Messgeräte zur Messung von Temperatur, Durchfluss, elektrischer Energie und weiteren Energieformen an EMMA On-Premises angebunden werden. Die Kommunikation zum Datenlogger erfolgt über Modbus/RTU oder M-Bus und wird über Modbus/TCP zum EPC hergestellt.
Offene Anbindung von universeller Hardware
Proficloud.io
In der IIoT-Plattform Proficloud.io von Phoenix Contact werden die Daten der IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräte automatisiert gespeichert.
Transport Layer Security (TLS)
Sichere Datenübertragung dank TLS-verschlüsseltem Protokoll.
Einfaches Anschließen
Die IoT-fähigen EMpro-Energiemessgeräte werden über eine Ethernet-Schnittstelle direkt an einen Switch oder Internet-Router angeschlossen, ohne ein zusätzliches IoT-Gateway.
Dashboard EMpro EMMA – systemisk samlet konsept

Visualisering og analyse av data Brukervennlige Dashboards og Widgets

Med kun få klikk kan du trekke de første konklusjonene om dataene dine og energiforbruket. Sett opp Dashboards helt etter behovene dine, og bruk alle de forskjellige visualiseringsalternativene, som kake-, stolpe-, linjediagrammer og mer.
Bruk disse widgets for å sammenligne enkelte produksjonslinjer, anlegg eller tidsperioder, og avdekke sparepotensialer.

Dashboard EMpro EMMA – systemisk samlet konsept

Oversikt over funksjoner

 • Implementering av eksterne datakilder fra forskjellige energiformer for ytterligere datatransparens er mulig: for eksempel energidata, effekt, gjennomstrømning, temperatur
 • Import og eksport av data for bruk i ytterligere systemer
 • Advarsel mot forestående grenseover- eller underskridelser direkte på overflaten
 • Formelredigeringsprogram for oppretting av egne karakteristikker fra de totale måledataene
 • Visualisering av energikarakteristikker (Energy Performance Indicator – EnPI) vises med Reporting Feature
Person med dress holder lysende endeløssløyfe i hendene

Kontinuerlig videreutvikling

Kontinuerlig optimalisert verditilbud for din energidataanalyse grunnet konstante, brukerrettede videreutviklinger. For å være forberedt på utfordringer i rask endring retter det raske, dynamiske teamet bak smarte løsninger seg etter kundenes behov og forutsetningene på markedet.

Device Management Service i Proficloud.io

Device Management Service

Administrer og overvåk de skykompatible energimålerne og også ytterligere Smart Devices fra Phoenix Contact ved hjelp av Device Management Service. Du får direkte oversikt over utstyrsinformasjon som digitalt typeskilt, blant annet utstyrstype, serienummer og installert Firmware- og maskinvareversjon.
I tillegg får du oversikt over helsestatusen. Den såkalte TrafficLight viser tydelig om det foreligger en advarsel eller feil på enheten. For å få mer nøyaktig informasjon kan utstyrslogger benyttes.
For å opprettholde enhetenes sikkerhet er regelmessig oppdatering av Firmwaren helt essensielt. I den forbindelse finnes det en direkte oppdateringsfunksjon fra service.

Dine fordeler

 • Oversikt over enhetene dine
 • Enhetenes helsestatus
 • Firmware-oppdatering fra skyen
 • Digitalt typeskilt og enhetslogoer
Skjerm med skjermdump av Time Series Data Service

Time Series Data Service

Smart Service Time Series Data på IIoT-plattformen Proficloud.io gir deg tilgang til produksjonsdataene dine til enhver tid og overalt. 
Flere fordeler ved Time Series Data Service: 

 • Svikt og utnyttelse kan planlegges 
 • Økt produktkvalitet gjennom data 
 • Advarsler i Smart Service eller via e-post viser forestående utfordringer
 • Fagkunnskap tilgjengelig for alle medarbeidere
Intelligent overvåking av energi
Produkter og tjenesteytelser til din energistyring
Enkel administrering av energi: Vår nyskapende, innbyrdes tilpassede portefølje med sensorer og måleteknikk sparer deg for mye arbeid ved innsamling av energidata. Fremtidsrettede kommunikasjonsløsninger og digitale tjenesteytelser hjelper deg ved integrering, viderebehandling og klargjøring av data.
Brosjyre
Brosjyre Energiovervåking