Tekniker i solcelleanlegget arbeider med en sensor i værstasjonen

Innsamling av værinformasjon Værstasjoner for solenergianlegg

Driftsansvarlige for solcelleanlegg ønsker fortløpende informasjon om energieffektiviteten og påliteligheten til anlegget ute i felten. Et mulig mål er Performance Ratio, som angir forholdet mellom faktisk anleggseffektivitet og teoretisk mulig effektivitet.

Hvis denne verdien skulle svikte, tyder det på en anleggsfeil. Værstasjoner måler døgnet rundt viktig værinformasjon som solstråling, vindhastighet og temperatur. Denne informasjonen benyttes når Performance Ratio skal beregnes.

Solcellepark med sol som går ned

Anvendelse

Operatører av anlegg i felten krever at all værinformasjon som stilles til disposisjon av sensorene, samles inn. Disse dataene må via egnede grensesnitt sendes til et sentralt SCADA-system for overvåking og styring. Datainnsamlingen og formidlingen må være gitt ved alle typer omgivelsesforhold som kan forekomme i felten.

Komplett værstasjon: Kombinasjon av sensorer og automasjonskap

Komplett løsning for innsamling av værinformasjon

Løsning

Phoenix Contact tilbyr alt fra en og samme produsent når det gjelder innsamling av værdata. Standard 61724-1 beskriver kravene til nøyaktighet for miljøsensorer avhengig av anleggsklasser A til C. Anlegg i klasse A er solenergikraftverk der de aller strengeste krav må imøtekommes. Samtlige sensorer fra Phoenix Contact oppfyller kravene i denne klassen.

Intelligent løsning for måling av omgivelsesdata

Sensorsystem som del av en værstasjon
Værsensorsystem på solcellemodul
Parametrisering av værstasjonen via nettgrensesnitt
Grensesnitt for dataoverføring til et SCADA-system
Sensorsystem som del av en værstasjon

Med vår store portefølje med omgivelsessensorer tilbyr vi kompakte værstasjoner som er tilpasset behovene dine. Omgivelsessensorene i værstasjonen kobles direkte til styresystemet vårt via Modbus. Sensorene er allerede parametrisert, og er umiddelbart klare for formidling av værdataene.

Ved endrede krav kan sensorer helt enkelt føyes til eller også fjernes, uten at dette nødvendigvis påvirker grensesnittet. Det gjør at applikasjonen kan multipliseres helt enkelt, også selv om kravene endres.

Værsensorsystem på solcellemodul

I stedet for enkeltkabling av hver sensor, seriekobles disse, takket være våre M12‑tilkoblinger, helt enkelt med Y-fordelere. Kablingsarbeidet på stedet reduseres betraktelig, og integreringen i det komplette systemet er enkelt.

Parametrisering av værstasjonen via nettgrensesnitt

Værstasjonen til Phoenix Contact er universell og åpner for tilkobling av vanlige sensorer via standardgrensesnitt. Sensorene konfigureres enkelt via nettgrensesnitt. Derfor kreves ingen programmeringskunnskaper for å starte opp værstasjonen.

Grensesnitt for dataoverføring til et SCADA-system

For å muliggjøre enkel tilknytning til et overordnet SCADA-system klargjøres værinformasjonen etter behov i et standardisert dataformat som Modbus, PROFINET eller SunSpec®, og overføres via Ethernet.

Takket være webinterface er tilgang til værstasjonen innenfor anleggets nettverk til enhver tid mulig.

Dine fordeler

  • Samtlige sensorer oppfyller kravene i IEC 61724-1 for Class A-anlegg
  • Minimalt oppstarts- og konfigureringsarbeid grunnet Plug-and-Play-tilkobling av værsensorsystemet
  • Fleksibilitet grunnet individuelt valg av sensorsystem
  • Enkel forbindelse takket være M12-rundpluggforbinder i industrikvalitet og støtte av standardiserte grensesnitt
  • Enkel installering: Rask implementering uten programmeringskunnskaper
Oppbygging og nettorganisering av innsamlingsfunksjon av værinformasjon for anlegg i felten

Værstasjonen lagrer innsamlede data lokalt, og stiller dem til rådighet for brukeren via et webinterface

Innsamling av værinformasjon for anlegg i felten Universell i bruk og enkel integrering i det komplette systemet

Sensorene i værstasjonen vår har et Modbusgrensesnitt, noe som gir mange ulike fordeler. På én side trenger man kun et grensesnitt for datainnsamlingen, noe som holder system- og grensesnittkostnadene på et minimum. Ved endrede krav kan sensorer helt enkelt føyes til eller også fjernes, uten at dette nødvendigvis påvirker grensesnittet. Det gjør at applikasjonen kan multipliseres enklere, også selv om kravene endres.

Sammenlignet med kompakte værstasjoner er sensorene fra Phoenix Contact enkeltmoduler. Det betyr at hvis enkeltsensorer svikter, trenger kun disse å skiftes ut. Utskiftningen foregår raskt og ukomplisert ved hjelp av M12 rundpluggforbindere fra Phoenix Contact, som er i samsvar med de strenge industristandardene.

Hvis du bruker datainnsamlingsstasjonen vår, foretas tilkoblingen direkte på koblingsutstyrskombinasjonen ved hjelp av rundpluggforbinderen. En avbruddsfri strømforsyning foreligger, dette slik at kortere forsyningsavbrudd skal kunne laskes.

Vårt selvutviklede applikasjonsprogram med integrert Web-based Management gjør det mulig å sette sensorene i drift selv uten programmeringskunnskaper. Ved hjelp av autokonfigurasjon gjenkjennes samtlige sensorer som er tilkoblet i bussen, automatisk, og kan, takket være den integrerte kontrolleren, overføres ved hjelp av vanlige grensesnitt som Modbus/TCP, PROFINET osv.
Ved en forsyningsspenning på 24 V har samtlige sensorer beskyttelse mot forveksling av poler, noe som reduserer investeringsrisikoen.

Interaktiv Image Map: Oversikt over en montert værstasjon i en solcellepark for kontinuerlig registrering av all viktig værinformasjon
PLCnext Technology
PLCnext Technology er økosystemet for industriell automatisering, og består av åpen maskinvare, modulært Engineering-program, global Community og digital programmarkedsplass.
Mer informasjon
PLCnext Technology
Generatortilkobling
Med vårt overvåkingssystem for solenergistrengstrøm kan du reagere umiddelbart på feil og effekttap, selv hvis enkeltstrenger skulle svikte.
Mer informasjon
Generatortilkobling