Batteriakkumulator i bruk i strømnett

Overvåking og styring av industri- og masselagre Komponenter for pålitelige og sikre lagringssystemer

I industrielle applikasjoner overtar batterilagringsløsninger ulike funksjoner. De brukes for å øke forbruket av egengenerert energi, som meget tilgjengelig strømforsyning for produksjonsanlegg og for å redusere topplast. Drevet av energiskiftet: store batterilagre brukes også for nettbaserte tjenesteytelser i strømnett.

Våre produkter og systemer tilrettelegger for optimal oppbygging av automasjonsskapene og pålitelig drift av anleggene. Med vår automatiseringsteknikk kan du helt enkelt utvikle anleggsprogramvaren på det språket du foretrekker, og ta den i bruk. Vårt portefølje for kommunikativ tilkobling åpner for enkel og sikker kommunikasjon mellom lager og overlagrede nettverk for overvåking og fjernstyring av batteriakkumulatorene.

Ikke nøl med å ta kontakt med ekspertene våre:

Utfordring

Et blikk inn i strømnettet med applikasjoner som strømlagre og fornybare kraftverk
Analyse av energiforbruket i produksjonen
Betjening av strømlagerløsning i en industriell applikasjon
Et blikk inn i strømnettet med applikasjoner som strømlagre og fornybare kraftverk

Bruk av innovative masselagre er egnet for klargjøring av nettbaserte tjenesteytelser, som for eksempel opprettholdelse av spenningen eller klargjøring av energi. Ved å bruke disse lagrene utnyttes allerede tilgjengelige distribusjonsnett optimalt under energiskiftet. Utover dette er nødvendige utvidelser av nettene mulig i fremtiden med mer fleksibilitet hva tid angår.

Vår portefølje, fra tilkoblingsteknikk til overvåking og styring av anleggene, sørger for enkel Engineering og sikker og pålitelig drift.

Analyse av energiforbruket i produksjonen

Industrilagre er spesielt godt egnet for sviktsikker og konstant energiforsyning av kritiske produksjonsanlegg. De utmerker seg med rask og god reguleringsmulighet.

Vår portefølje gir deg enkel og fleksibel Engineering av anleggene dine. Komponentene våre sørger for pålitelig bruk av overvåkings- og styrefunksjoner.

Betjening av strømlagerløsning i en industriell applikasjon

I tillegg til nødstrømsforsyning brukes industrilagre for å redusere topplast i nettene. De reduserte lasttoppene har positive effekter på nettoperatørenes godtgjørelser. Kombinert med egne kraftverk tilrettelegger strømlagrene, som f. eks. solenergianlegg, for lagring og senere bruk av egengenerert strøm.

Ved å bruke automatiseringsteknikken vår kan man øke andelen egengenerert strøm.

Løsning

Batteriakkumulatorer for areal- og distribusjonsnett

Pålitelig bruk av masselagre

Vår innbyrdes tilpassede produktportefølje tilrettelegger for pålitelig drift av akkumulatorer med høy kapasitet. Helt sentral i denne forbindelse er spesielt vår portefølje med tilkoblings-, nettverks- og styreteknikk. Våre produkter underligger strenge kvalitetskrav. Dette skal minimere farer som oppstår for anlegg og akkumulator, under drift.

Ved overføring av høye strømstyrker gir våre tilkoblingssystemer, som har vist sin berettigelse i praksis, spesielt god sikkerhet som kunder har vist sin tillit gjennom mange år.
Kombinert med våre strømforsyninger, som er ledende i bransjen, er forsyningssikkerheten for overvåking og styring av strømakkumulatoren gitt.
Den tilpassede porteføljen med nettverks-, kommunikasjons- og automatiseringsteknikk gir deg i tillegg all frihet du trenger for en optimal utforming av systemet, i dag og i fremtiden.

Dine fordeler

  • Omfattende og innbyrdes tilpasset produktportefølje fra en og samme leverandør
  • Komponenter, systemer og teknologier som har vist sin berettigelse i praksis, for pålitelig anleggsdrift
  • Personlig veiledning for en best mulig løsning

Vi bistår deg gjerne med råd om hvordan du med vår velprøvde produktportefølje kan ivareta alle kravene til driften, overvåking og styring av batteriakkumulatorløsninger.

Ekspertgrupper for batterilagringssystemer - Phoenix Contact
Ekspertgrupper for batteriakkumulatorer

Produkter og systemer for overvåking og styring av industri- og masselagre Fra tilkoblingsteknikk til automatisering

Interaktiv Image Map: Automasjonsskap for overvåking og styring av strømlagre
Tilkoble
Vår portefølje har et stort utvalg med ulike typer rekkeklemmer for tilkobling av forskjellige applikasjoner i automasjonsskapet. Det standardiserte tilbehøret og den sømløse designen tilrettelegger for enkel planlegging og installering.
Mer informasjon om rekkeklemmer
Tilkoble
Styre og regulere
Kravene til automatiseringssystemer for masselagre, tiltar, og systemene må kunne reagere fleksibelt på de forskjellige kravene. Vår omfattende portefølje med kontrollere og I/O-systemer gir deg muligheten til å bygge opp automatiseringen din modulært og skalerbart, fra den enkelte komponent og opp til et komplett system. Slik kan du imøtekomme alle kundespesifikke behov. For særskilt sikkerhet kan du også bygge opp automatiseringssystemet ditt redundant og med sertifiserte sikkerhetsmoduler. Slik optimaliserer du lagerløsningens tilgjengelighet. Den enkle tilkoblingen til overlagrede systemer, som for eksempel en sky, gir enkel overvåking og sikker fjerntilgang til anlegget ditt.
Mer informasjon om kontrollere og I/O-systemer
Styre og regulere
Sikker kommunikasjon
Security-kravene til batterilagringssystemer innen industri og strømnett tiltar stadig. For å oppnå pålitelig styring og overvåking av anlegg forutsettes det dermed en ytelsessterk og sviktsikker kommunikasjonsinfrastruktur. Vi tilbyr en omfattende portefølje for industriell kommunikasjon fra felt- til styrenivå. Våre produkter for Cyber Security tar seg av beskyttelsen av alle relevante data. Den sikre driften og fjerntilgangen som slik oppstår, tilrettelegger for raskt og effektivt vedlikeholdsarbeid og servicetiltak.
Mer informasjon om switcher og rutere
Sikker kommunikasjon
Forsyne og beskytte
En pålitelig, stabil strømforsyning sørger for feilfri drift og forhindrer skader på maskiner og anlegg. Nettopp ved strømsvikt må batteriakkumulatoren sørge for at anleggene fortsatt forsynes med energi. Vi tilbyr et stort produktspekter som dekker samtlige funksjoner i en sikker og sømløs energiinfrastruktur.
Mer informasjon om stabile strømforsyninger
Forsyne og beskytte
Funksjonell sikkerhet
I takt med stigende krav til anleggstilgjengelighet i nye industriakkumulatorer, øker også kravene til sikkerhet. Nettopp i infrastrukturelle anlegg må funksjonelle sikkerhetsmekanismer være integrert, slik at faresituasjoner for mennesker, maskiner og natur kan håndteres. Det er mulig med et individuelt sikkerhetskonsept. Vi er her for deg med vår omfattende SIL-sertifiserte produktportefølje og teknologier, fra berøringsløs sikkerhetsbryter og helt til kompleks Safety-kontroller.
Mer informasjon om sikkerhetsreleer og sensorer
Funksjonell sikkerhet

Produkter

Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.