Personer ved kontroll av solenergi-trackingsystem i et solenergianlegg

Solenergi-tracking Øk solenergianleggets effektivitet ved å spore modulene helt målrettet.

Effektiviteten til solcellepaneler kan optimaliseres ved hjelp av en- eller toakslede trackingsystemer. Solcellene plasseres nøyaktig i forhold til solen slik at solstrålene alltid treffer loddrett på solcellemodulene.

Det gir optimal generering av energi. Den kontinuerlige overvåkingen av anleggets status er av avgjørende betydning. Ved hjelp av program- og maskinvare fra Phoenix Contact implementerer du et effektivt og pålitelig overvåkingssystem til din solenergi-trackingpark.

Luftfoto av et trackinganlegg

Solcellemodulene er alltid utrettet optimalt mot solen.

Anvendelse

Med sporede solcelleanlegg oppnås høyere utbytte. Arbeidsmåten er adskillig mer kompleks enn for fastmonterte anlegg. Dermed kreves det høyere investeringer. Ikke bare forutsettes det sporing i retning solen, for også sikkerheten må være gitt ved høy vindbelastning og ekstreme værforhold. Med sine automatiseringsløsninger sørger Phoenix Contact for pålitelig drift av solcelle-trackinganlegg, og sikrer utbyttet på lang sikt.

Løsning


Kontrollere for nøyaktig plassering av solenergi-trackers

Kontrollere for nøyaktig plassering av solenergi-trackers

Drivenhetsregulering

PLCnext Control AXC F 2152 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og optimal for styring av trackingsystemer. Trinnmotordrev og frekvensomformere kan tilkobles direkte, uten ekstra moduler. I forbindelse med posisjonsregistreringen benyttes analoge eller inkrementelle inngangskanaler.

Motorstarter montert i et automasjonsskap

Motorstartere med lang levetid er optimale for tracking

Sporing

For å spore solcellemodulene har hybridmotorstarteren fire funksjoner: Høyreløp, venstreløp, motorbeskyttelse og nødstopp.

Denne motorstarteren har mye lengre levetid enn mekaniske releer, sparer plass og er rask å koble opp.

Segment i program for sporing av solcellemoduler

Komplekse funksjonsblokker også for beregning av solens plassering

Funksjonsblokkbiblioteker

Phoenix Contact tilbyr et omfattende bibliotek med ferdige funksjonsblokker. Det inneholder bl. a. komplekse blokker etter DIN/NREL-algoritmer for beregning av solens plassering og sporing av solenergi-trackere. Dermed kan man være sikker på at modulene til enhver tid på dagen og til alle årstider alltid er optimalt rettet mot solen, og at effektiviteten dermed blir best mulig.

Dine fordeler

  • Optimal, motordrevet innstilling av solcellemodulene ved at solens plassering beregnes
  • Rask idriftsetting via nettleser og funksjonsblokkbiblioteker
  • Fleksibel fjerntilgang til ditt trackinganlegg via Ethernet eller mobilnett
Eksempel på oppbygging av et solenergi-trackingsystem

Takket være kontinuerlig overvåking kan trackingsystemer optimalisere effekten ved solcellepaneler

Stasjon for innsamling av værinformasjon

Det må samles inn data for vindhastighet og vindretning

Innsamling av værinformasjon

Ved solcelle-trackingsystemer er det viktig å måle vindens hastighet og retning. Hvis vindbelastningen er for høy, kan de sporede solcellepanelene flyttes bort fra vinden i tide. Slik forhindres skader. Værstasjonen samler inn vindinformasjonen til enhver tid. Den overfører dataene til et overordnet styresystem, som griper inn i solcelleparken. Maksimal vindbelastning er avhengig av type sporing, rekkeavstand, aktuell vinkel og solcelletrackerens overflate.