PV-strengovervåking for monitoring av solcelleanlegget ditt

PV-strengovervåking

Ved overvåking av solcelleanlegg er strengovervåking en sentral bestanddel for å øke effektiviteten. SOLARCHECK gir deg pålitelig informasjon om solcelleanleggets ytelse. Slik kan du oppdage feil, og iverksette målrettede tiltak. Med systemet reagerer du umiddelbart på effekttap i enkeltstrenger, noe som kan oppstå f. eks. som følge av skadde paneler eller defekte kontakter og kabelføringer.

Mer informasjon

Dine fordeler med vår solenergistrengovervåking SOLARCHECK

 • Plassbesparende samt lavere kostnader og mindre kablingsarbeid grunnet kompakt byggform og forsyning uten ekstra strømforsyning i utstyrstilkoblingsboksen
 • Enkel og sikker strømmåling – uten ledningsavbrudd, takket være Hall-sensorer
 • Enkel integrering i overvåkingssystemer takket være Modbus/RTU-kommunikasjon
 • Overvåking av fjernmeldekontakter via ekstra digital inngang
 • Spenningsmåling (opsjon) opptil 1500 V DC gir fleksible utvidelsesmuligheter
SOLARCHECK – det modulære streng-strømovervåkingssystemet

SOLARCHECK – det modulære streng-strømovervåkingssystemet

PV-strengovervåking SOLARCHECK – måle og kommunisere

Det modulære Solarcheck-systemet for solenergistrengovervåking består av forskjellige enheter for måling av strøm og spenning og en tilhørende kommunikasjonsmodul.

Solenergistrengovervåking: kommunikasjonsmodul

 • For tilkobling og måleverdisamling av opptil åtte målemoduler
 • Klargjøring av dataene for videreføring til overordnede kontrollere
 • Forsyning av tilkoblede målemoduler

Solenergistrengovervåking: strømmålemodul

 • 8-kanals strømmåling opptil 20 A DC
 • Registrering av tilbakestrøm opptil -1 A
 • 4-kanals suppleringsmoduler til 20 A DC
 • Digitalinngang for overvåking av f. eks. fjernmeldekontakter i overspenningsbeskyttelsesmoduler
 • Forsyning via kommunikasjonsmodulen

Solenergistrengovervåking: spenningsmodul

 • Spenningsmåling opptil 1500 V DC i vilkårlig jordede PV-systemer
 • Tilkobling og forsyning foregår via analoginngangen på Solarcheck-strømmålemodulen med åtte kanaler
 • Output av spenningsmåleverdi som analogsignal
 • Kan også tas ut av Solarcheck-enheten og brukes separat

Enkel integrering i overvåkingssystemer

SOLARCHECK-nettverk for solenergistrengovervåking

Kommunikasjonsmodulen samler inn strømmålemodulenes måleverdier og leder dem videre til en overordnet kontroller via RS-485 (Modbus).

 • Med hver strømmålemodul registrerer du opptil åtte eller fire strengstrømmer.
 • Pr. kommunikasjonsmodul kan du koble til maks. åtte vilkårlige typer strømmålemoduler.
 • 2-leder-kommunikasjonsledningen brukes også til å forsyne målemodulene med strøm. Det kreves derfor ingen ytterligere strømforsyning i felten.
 • Spenningsmålemodulen kobles til tilhørende analoginngang på de 8-kanals strømmålemodulene og forsynes også via disse.
 • Samtlige måleverdier kan leses av kommunikasjonsmodulen via åpne registre.