Overvåking i den spanske solcelleparken Zuera II sikrer avkastninger over lang tid

Oversikt

Solcellepaneler i solcelleparken Zuera II  

Solcellepark med 54 000 krystalline moduler

  • I nærheten av Zaragoza drifter Grupo Jorge en solcellepark med et areal på over 30 hektar.
  • Den kontinuerlige overvåkingen av strengene sørger for permanent og effektiv drift av hele anlegget.
  • En generatortilkoblingsboks ble utviklet der strengovervåkingsmodulene samt nødvendige moduler for overspenningsbeskyttelse er montert.
  • Takket være den komplette reguleringen og visualiseringen av registrerte verdier er energiavkastningen i Grupo Jorge sikret over lang tid.

Kundeprofil

Ansatte hos Grupo Jorge i solcelleparken Zuera  

Grupo Jorge drifter solcelleparken ved Zaragoza (bildekilde: Grupo Jorge)

Grupo Jorge har vært aktiv innen kjøttforedlingsindustrien i 75 år, og er aktivt opptatt av en bærekraftig omgang med fornybare ressurser.

Solcelleparken som de drifter, Zuera II, gikk på nettet i oktober 2012 med 11,5 megawatt. Den strekker seg over et areal på over 30 hektar og genererer solcellestrøm til over 10 000 innbyggere.

Anvendelse

Generatortilkoblingsboks og strengovervåkingsmoduler  

Generatortilkoblingsboks og strengovervåkingsmoduler med overspenningsbeskyttelse

Solcelleparken Zuera II består av 54 000 krystalline moduler som følger solens forløp enakslet og horisontalt.

Solcelleparkens topologi er inndelt i ni segmenter. Hvert segment består av 256 strenger som er tilkoblet to sentrale vekselrettere via 16 generatortilkoblingsbokser. Mellom generatortilkoblingsboksene og vekselretterstasjonen måler DC-metere strøm og spenning i likespennings-samleledningene. På AC-siden fastsettes også den omformede strømmen og spenningen før innmatingen til strømnettet.

Et viktig krav hos driftsansvarlige er en kontinuerlig overvåking av strømmen slik at en permanent og effektiv drift av hele anlegget er sikret.

Løsning

Topologisk fremstilling av solcellepark  

Topologisk fremstilling av solcellepark

Med dette som utgangspunkt har Phoenix Contact utviklet en generatortilkoblingsboks for 16 strenger der strengovervåkingsmodulene i produktserien Solarcheck samt nødvendige komponenter for overspenningsbeskyttelse er montert.

Solcelleledningene tilkobles via eksterne Sunclix-pluggtilkoblinger til hver generatortilkoblingsboks. Potensialsamlerekkeklemmer gir en rask og plassbesparende sammenkobling av de enkelte strengene. Solarcheck-målemodulene kontrollerer strengstrømmen og spenningen. Løsningen med generatortilkoblingsboks suppleres med komponenter for overspenningsbeskyttelse for likespennings- og dataledninger.

En Inline-småkontroller samler parkdeltagernes strengdata fra Solarcheck-kommunikasjonsmodulene. På denne måten adresseres trackingenheter, Solarcheck-kommunikasjonsmoduler, DC-metere, omformere og AC-metere. Utover dette registrerer kontrolleren PC-modulens temperatur samt innstrålingsverdier, som samles inn via analoge inngangsklemmer, før den viderebehandler dataene.

To meteorologiske stasjoner samler inn relevant værinformasjon som videresendes til en kontroller. Den sender dataene direkte til SCADA-systemet samt til den overordnede parkkontrolleren via PROFINET-protokollen.

Topologisk fremstilling av solcelleparken med webbasert managementsystem AXweb+  

Webbasert managementsystem AXweb+

Visning av innsamlede verdier til enhver tid

I forbindelse med visualisering og overvåking av anlegget benytter driftsansvarlige det webbaserte managementsystemet AXweb+ fra Phoenix Contact som viser solcelleparkens ytelses- og værinformasjon. Driftsansvarlige kan hente opp dataene via en nettside der oppnådd effekt visualiseres og hentes opp lokalt eller via Internett, han får dermed tilgang til relevant informasjon overalt og til enhver tid.

En feilmeldingsrapport dokumenterer alle svikttilfeller og visualiserer problemer i kommunikasjonen mellom de enkelte parkdeltagerne. Vedlikeholdspersonellet henter opp presis informasjon med enkle tastetrykk. Ved feil kan årsaken lokaliseres på kort tid, og tiltak kan iverksettes umiddelbart. Utover dette informeres servicemedarbeiderne om feil via sms.

Fasit

Takket være den komplette reguleringen av solcelleparken Zuera II med utgangspunkt i strengmonitoring samt visualiseringen av registrerte verdier er energiavkastningen i Grupo Jorge sikret over lang tid. På grunn av komplettløsningens høye kvalitet og de omfattende supportytelsene valgte foretaksgruppen komponenter og systemer fra Phoenix Contact. Slik bidro de ansatte hos automatiseringsspesialisten konsekvent med støtte. Fordi samtlige spørsmål fra foretakene som var delaktige i oppbyggingen, ble besvart i løpet av kort tid, kunne solcelleparken starte driften i henhold til tidsplanen.

Produkter

BeskrivelseTypeArt.nr.
Generatortilkoblingsboks til 32 strenger med Inline-sikringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generatortilkoblingsboks til 16 strenger med standard strengsikringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
SolenergipluggforbinderePV-CF-S 6-16 (+)1790784
SolenergipluggforbinderePV-CM-S 6-16 (-)1790797
Gjennomgangsmodul med fjærkrafttilkoblingSTU 35/ 4X103033126
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-kommunikasjonsmodul for registrering av opptil åtte x SCK-målemodulerSCK-C-MODBUS2901674
Inline-controllerILC 171 ETH 2TX2700975
Inline-controller med PROFINET-grensesnittILC 350 PN2876928
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER for skinnemonteringTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inline digital inngangsmodul, komplett med tilbehørIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline-RS-485/-422-funksjonsklemme for seriell dataoverføringIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
BeskrivelseTypeArt.nr.
Generatortilkoblingsboks til 32 strenger med Inline-sikringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generatortilkoblingsboks til 16 strenger med standard strengsikringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
SolenergipluggforbinderePV-CF-S 6-16 (+)
SolenergipluggforbinderePV-CM-S 6-16 (-)
Gjennomgangsmodul med fjærkrafttilkoblingSTU 35/ 4X10
SCK-målemodul for overvåking av solenergianleggSCK-M-I-8S-20A
SCK-kommunikasjonsmodul for registrering av opptil åtte x SCK-målemodulerSCK-C-MODBUS
Inline-controllerILC 171 ETH 2TX
Inline-controller med PROFINET-grensesnittILC 350 PN
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER for skinnemonteringTRIO-PS/1AC/24DC/10
Inline digital inngangsmodul, komplett med tilbehørIB IL 24 DI 16-PAC
Inline-RS-485/-422-funksjonsklemme for seriell dataoverføringIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: