Bedre fleksibilitet ved fremstilling av kunststoff ved hjelp av SafetyBridge-I/O-systemet

Oversikt

Sluttproduksjon i kunststoffanlegget  

De enkelte produktene kompletteres og forpakkes i sluttproduksjonen

  • Chemours Netherlands B.V. har fremstilling av kunststoffer som sitt hovedområde.
  • Så langt har fast oppkoblede og derfor ufleksible sikkerhetskontrollere blitt benyttet i sluttproduksjonen og forpakningen.
  • I/O-systemer med SafetyBridge Technology kan helt enkelt tilkobles S7-standardkontrolleren fra Siemens, integreres i sin helhet i det eksisterende nettverket og driftes helt uavhengig av standardkontrolleren.
  • Med den nye sikkerhetsløsningen oppnår Chemours mer fleksibilitet og samtidig samsvar med de strenge sikkerhetsforskriftene.

Kundeprofil

Johan Sterrenburg, teknisk leder  

Johan Sterrenburg, teknisk leder for elektriske systemer og måleutstyr

I et større anlegg hos Chemours Netherlands B.V. produserer rundt 500 ansatte kunststoffer med velkjente merkenavn som Teflon, Opteon og Viton og som benyttes til antiheftbelegg og kjølemidler. Innenfor Chemours-konsernet er produksjonsstedet, som ble grunnlagt i 1959, det største i Europa.

Anvendelse

Forpakningslinje i sluttproduksjonen  

Sikkerhetssensorer og posisjonsbrytere er implementert i automasjonsløsningen via SafetyBridge

Samtlige produksjonsfabrikker på bedriftens område styres og overvåkes fra det sentrale kontrollrommet, der viktige data fra samtlige produksjonsprosesser løper sammen. I sluttproduksjonen – her kompletteres de enkelte produktene, og pakkes automatisk før forsendelsen - styres maskinene av de lokalt installerte PLS-ene, som utveklser data via Profibus og Profinet. De ansatte får tilgang til flere operatørenheter, som er montert forskjellige steder, og kan slik styre forløpene og foreta korrigeringer ved behov. Ved alarmer bør prosessparametere prinsipielt likevel tilpasses sentralt fra kontrollrommet.

Hovedprosessen hadde opprinnelig en egen sikkerhetskontroller, mens fast oppkoblede og dermed ufleksible systemer ble benyttet i sluttproduksjonen og forpakningen. Av denne grunn valgte de ansvarlige et prosjekt for modernisering av den utdaterte sikkerhets-PLS-en. Handlingene hadde mer fleksibilitet som mål, og samtidig samsvar med anleggsoperatørens strenge sikkerhetsforskrifter.

Løsning

SafetyBridge-moduler i automatikkskapet  

I automatikkskapet til forpakningslinjene er det montert LPSDO-moduler i versjon 3

Johan Sterrenburg, teknisk leder for elektriske systemer og måleutstyret i Dordrecht, forteller: "Allerede helt i begynnelsen stod det klart for oss at vårt hovedanliggende er å skille sikkerhetssystemet fra hovedkontrolleren. Da vi hadde kontrollert og evaluert samtlige løsningskonsepter, valgte vi I/O-systemet Inline med den TÜV-sertifiserte SafetyBridge Technology (SBT). Dette fordi løsningen helt enkelt kan kobles til S7-standardkontrolleren fra Siemens og samtidig innebærer en egen sikkerhets-CPU. Derfor kan løsningen integreres i det eksisterende nettverket og likevel driftes uavhengig av standardkontrolleren.

Fordi innretningene for sluttproduksjon og forpakning er fordelt over en stor flate, kan sikkerhetssensorene og posisjonsbryterne nå for første gang implementeres i automatiseringsløsningen, takket være det desentralt installerbare Safety-I/O-systemet. Konkret benytter Chemours i begge forpakningslinjer versjon 3 av LPSDO-modulen (Logic Programmable Safe Output Device) fra SBT-porteføljen. I aktuell konfigurering styres slik opptil 16 sikre inngangs- eller utgangsklemmer via nettverket med fjerntilgang. Hvis flere sikkerhetssignaler skulle bli nødvendig i fremtiden, kan ekstra I/O-moduler suppleres, eller en ny LPSDO-modul integreres i løsningen med tilhørende I/O-er.

Logikkmodulen genererer og overvåker sikkerhetsprotokollen og behandler sikkerhetslogikken. For å implementere sikkerhetsfunksjonene inneholder konfigurasjonsprogrammet moduler som har sitt utgangspunkt i PLCopen-spesifikasjonen. Sett fra perspektivet til standard-PLS-en er SBT-systemet en vanlig I/O-modul for overføring av sikkerhetspakker. Innholdet i disse pakkene kontrolleres kontinuerlig av sikkerhetsmodulene. Hvis et avvik registreres, setter logikkmodulen systemet umiddelbart i sikker modus. Tilstandsinformasjonen formidles til det sentrale kontrollrommet.

Fasit

Når sikkerhetslogikken er implementert, spiller fordelingen og respektive installasjonssted for I/O-modulene i nettverket ingen rolle, da ingen av delene påvirker sikkerhetslogikken. For å implementere eller ettermontere sikkerhetslogikken i en eksisterende standardkontroller trenger programmereren verken spesiell erfaring eller opplæring i funksjonell sikkerhet. Alt i alt har Chemours med SafetyBridge-konseptet i fabrikken i Dordrecht bygget opp et TÜV-sertifisert sikkerhetssystem som fungerer uavhengig av S7-standardkontrolleren og som likevel føyer seg komplett inn i det eksisterende anleggsnettverket.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Referrer: