Skybasert feltovervåking

Skybasert feltovervåking

Fra sensoren og inn i skyen

Avlesing av prosessdata fra felten via intelligente transmittere

Dagens intelligente prosessfeltutstyr, f.eks. for nivåovervåking, har stadig mer data tilgjengelig enn bare via en måleverdi: Informasjon om korrosjon, tetthet, delfylling og omgivelsestemperatur foreligger riktignok, men det kreves mye arbeid å avlese disse.

Med HART-Gateway fra Phoenix Contact tilkobles HART-kompatible sensorer via radialledning for slik å avlese måledata i eksisterende anlegg. Kombinert med vår kontroller PLCnext Controll overføres måledataene til en sky eller stilles til rådighet for andre systemer i en OPC UA-server.

Dine fordeler

  • Eksisterende feltdata kan brukes i forbindelse med målrettede vedlikeholdstiltak og forutseende vedlikehold ved hjelp av digital nettorganisering
  • Kan utvides takket være enkel integrering av ytterligere feltutstyr, uten tilbakevirkning
  • Takket være eksisterende og ytterligere sensorer kan svikt gjenkjennes på forhånd, og prosessene kan optimaliseres.
  • Effektiv bruk av data takket være skalerbare databaser med meget høy tilgjengelighetsgrad

Enkel implementering med standardkomponenter

Konsept sensor-aktuatordata inn i skyen: NOA ready

Måleverdier tilføres sekundære systemer i forbindelse med analyse på enkel og sikker måte. HART-Gateways kombinert med vår kontroller PLCnext Control åpner for enkel tilknytning til PROFICLOUD fra Phoenix Contact, slik at diagnostikkdata fra felten kan avleses.

Skybasert dataanalyse  

Økt anleggstilgjengelighet med skybasert dataanalyse

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00