Pålitelig gassforsyning takket være overspenningsbeskyttelse i Oldenburg

EWE AG Oldenburg: Energi, miljø, telekommunikasjon

EWE AG i Oldenburg er et viktig foretak for energi, miljø og telekommunikasjon.

EWE forsyner over 700 000 kunder med naturgass og driver i tillegg to gassdepoter i Salzstöcken i Nord-Tyskland, med 21 kaverner på 700 000 kubikkmeter hver og et energiinnhold på 13 milliarder kWh.

Applikasjon

EWE dekker det årlige behovet for naturgass med konstante mengder. I lavsesonger, for eksempel om sommeren, pumpes gass under trykk ned i de underjordiske saltlagrene, for deretter å pumpes opp igjen i perioder med større behov.

For å sikre energiforsyningen må anleggene alltid være tilgjengelige. Overspenningsbeskyttelse er derfor spesielt viktig.

Sensorer og aktuatorer samt ventiler og drivenheter er installert ute i felten. Anleggsstyringen og prosessvisualiseringen er derimot montert i kontrollrommet.

All informasjon sendes til den sentrale datamaskinen i Oldenburg.

Løsning

Beskyttelseskonsept for strømforsyningen  

Pålitelig beskyttelse i plassbesparende hus

Beskyttelseskonseptet for strømforsyning er i stor grad oppbygd i to trinn: Med lynstrømavledere FLT-PLUS i hovedsentralen og overspenningsavledere VAL-MS i undersentralene og styreskap.

De viktige anleggsdelene krever høy tilgjengelighetsgrad og utstyres derfor med avbruddsfrie strømforsyninger (UPS). UPS-ene beskyttes på sin side med overspenningsavledere VAL-MS.

Mange av signaloverføringene er utformet som Ex-ia-strømkretser. Disse egensikre strømkretsene beskyttes med TERMITRAB TT-EX(I)-24DC. Totrinns beskyttelseskoblinger med sterke overspenningsavledere og raskt reagerende suppressordioder er installert i avlederne, som er kun 6,2 mm brede.

På grunn av de lave beskyttelsesnivåene og den gode avledningskapasiteten på 10 kA er elektronikken godt beskyttet på liten plass i automatikkskapet.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC beskytter signalstrømkretser som ikke krever egensikkerhet. Kommunikasjonsgrensesnittene beskyttes mot overspenning ved hjelp av MODUTRAB MT-2FM-RJ.

Dermed får man et sømløst beskyttelseskonsept for komponentene i felten og styresystemene i bygningen: Samtlige komponenter i anlegget er godt beskyttet.

Fasit

Det omfattende beskyttelseskonseptet fra Phoenix Contact forhindrer effektivt anleggssvikt som følge av overspenning.

Dermed er gassforsyningen hos EWE AG sikret ved absolutt alle værforhold.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00