Offshore

Offshore

Sertifisert for maritime anvendelser

Stol på velprøvde og pålitelige løsninger for bruk på boreplattformer eller skip.

Tilbake til Bruksområder og løsninger

Kategorier

  • Boreplattform
    Boreplattform

    Phoenix Contact omsetter ytelsessterke løsninger for boreplattformer i praksis med utgangspunkt i maritim teknikk og Ex-i-teknikk.

  • FPSO og plattformsupplier
    FPSO og plattformsupplier

    Phoenix Contact tilbyr løsninger for automatisering av skipsanlegg for å oppnå en mest mulig effektiv utforming av den dyre oljetransporten med FPSO-er.

På skip i offshore-områder som FPSO (Floating Production Storage and Offloading Unit) eller plattform-supplier er sertifiseringer som er typiske for marinen helt ufravikelige. Absolutt sviktsikkerhet er like viktig, ettersom de dyre skipene alltid må være i drift for å ikke avbryte olje- eller gasstransporten.

Livsopprettholdende systemer på skip som drivenheter eller brannvern, såkalte Essential Services, er redundant utformet for å sikre at de fungerer døgnet rundt. Hos Phoenix Contact finner du velprøvde og pålitelige løsninger for tilnærmet alle automatiseringsoppgaver.

Oversikt: Offshore

Oversikt: Offshore

Ved offshoreløsningene for skip og boreplattformer ligger fokuset på sertifiseringer som er typiske for det maritime området, og på høy sviktsikkerhet.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00