Broer

Broer

For klar sikt

Styre- og visualiseringsløsninger sørger for optimal sikkerhet også ved høy sjø og vanskelige lysforhold.

På grunn av de eksponerte omgivelsene stilles det ved skip helt spesielle krav til automatiseringssystemenes pålitelighet. På samme måte er også en entydig visualisering og brukerstyring et ufravikelig krav for sikker skipsdrift også ved høy sjø og forskjellige lysforhold.

Phoenix Contact tilbyr skreddersydde løsninger for skipsbroen: Fra pålitelig styreløsning takket være sviktsikker redundans og helt til maritime betjenings- og overvåkingsenheter.

Dine fordeler

  • Kontrollert kvalitet: Sertifisert i henhold til GL, LR, BV, DNV, ABS og EN 60945
  • Kostnadsgunstige løsninger for modernisering og utvidelse av anlegg
  • Maritime HMI-er og industri-PC-er med kompassbeskyttelsesavstand i henhold til ISO R 694 og DIN EN 60945 avsnitt 11.2

Betjeningsenheter for maritime anvendelser

Betjeningsenhet for maritime anvendelser  

HMI for bruk på broen

For bruk på broen trenger du HMI-enheter som tilfredsstiller de høye kravene som stilles til skip.

Dimming av de industrielle, resistive berøringsdisplayene utgjør en del av funksjonsomfanget på samme måte som det integrerte alarmhornet. Eksternt signaliseringsutstyr kan styres via den potensialfrie utgangen.

Redundant Multi-Client-visualisering

Visualisering på en maritim HMI  

Nettorgansiert visualisering takket være Multi-Client-løsning

Med våre betjenings- og overvåkingsløsninger sørger du for at riktig informasjon er tilgjengelig på riktig sted.

I den sammenheng har klientene tilgang til en redundant server. På den sentrale industri-PC-en fastsetter du tilgangsrettighetene samt hvilke klienter som skal få hvilke subset. Utgangspunktet er en maskin- og programvare som er spesielt tilpasset skipsbygging.

Løsninger for vindusviskeranlegg

Vinduer på skipsbroen  

Optimal sikt fra broen

For å ivareta passasjerenes sikkerhet er det særdeles viktig at kapteinen har fri sikt til enhver tid.

Med den pålitelige automatiseringen av vindusviskeranlegg sørger du for sikker skipsdrift også ved høy sjø.

Nettorganisert visualisering som er enkel å konfigurere

Implementer en nettorganisert Multi-Client-visualisering med tilgang til maritime berøringspaneler med utgangspunkt i en redundant OPC-server. Du har til enhver tid full oversikt over alarm- og overvåkingsfunksjonene takket være tilgang til et konsistent datagrunnlag på forskjellige steder ombord på skipet. Med et redundant oppbygd system sørger du for meget tilgjengelig datakommunikasjon ombord. Via HMI styrer du i tillegg lys- og klimaanlegg.

Topologi: Nettorganisert visualisering som er enkel å konfigurere  

Løsning for meget tilgjengelig datakommunikasjon ombord

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00