Utstyrstyper og -beskrivelse

For at kommunikasjonen i nettverket skal fungere godt, bruker PROFINET forskjellige typer utstyr. Conformance Classes sørger for et feilfritt samspill mellom komponenter.

Her dreier det seg hovedsakelig om en funksjonskontroller som PLS eller motion-kontroller. Ved oppstart etablerer I/O-kontroller forbindelsen til PROFINET I/O-devices og klargjør oppstartparameterene til de forskjellige enhetene. Deretter starter den sykliske datautvekslingen. PROFINET I/O-kontroller mottar all konfigureringsinformasjon via et konfigureringsverktøy. Verktøyet leser all nødvendig informasjon fra enhetens GSDML-fil.

PROFINET I/O-devices er betegnelsen på feltutstyr. I/O-device adresseres i nettverket via et entydig utstyrsnavn som må lagres remanent på enheten. I startfasen får hver enhet også en IP-adresse fra I/O-kontrolleren. Dermed er den konstant tilgjengelig i nettverket via TCP/IP. Enheten kan være tilordnet en eller flere I/O-kontrollere. Med I/O-kontrollerne utveksles I/O-data syklisk i tidsintervaller på minimum 256 µs og opptil maksimum 512 ms. Det skjer adskilt for hver dataretning. Ved feil sender I/O-devices diagnostikkalarmer til I/O-kontrolleren.

En PROFINET I/O-supervisor er deltager nummer to i nettverket. I forbindelse med diagnostikkformål har den for eksempel tilgang til alle prosess- og parameterdata, parallelt med I/O-kontrolleren. En I/O-supervisor kan både overta enheten delvis (lese innganger parallelt) og komplett (skrive utganger).

  • Standard Ethernet-nettverkskomponenter (inkludert trådløse komponenter)
  • Sertifiserte PROFINET-devices og kontrollere
  • Syklisk eller asyklisk datautveksling
  • Basisdiagnostikkmekanismer
  • Sertifiserte PROFINET-devices, kontrollere og -nettverkskomponenter
  • Fastsettelse av topologi og automatisk utskiftning av utstyr
  • Utvidet diagnostikk
  • Sertifisert utstyr og nettverkskomponenter med maskinvarestøtte
  • Meget deterministisk dataoverføring
  • Optimal ytelse og synkronitet

Utstyrsbeskrivelse

For å kunne integrere komponenter i en automatiseringsløsning må forskjellige typer informasjon om utstyret være tilgjengelig i engineering-trinnene.

GSD-fil i PROFINET-nettverk

Rask og tydelig kommunikasjon av utstyrsparametere ved hjelp av GSD-fil

Innenfor rammen av PROFINET IO-systemet importeres utstyrsbeskrivelsen som GSD-fil (General Station Description) i XML-format til de forskjellige engineering-systemene.

Filen beskriver maskinvarekommunikasjons- og utstyrsparameterene, som stilles inn i konfigureringsprogramvaren. De overføres også til kontrolleren, og sendes til utstyret når forbindelsen etableres.

I tillegg til utstyrsfremstillingen og kommunikasjonsegenskapene inneholder GSD-filen alle komponentenes feilmeldinger i tekstform.

Et PROFINET IO-diagnostikkverktøy krever kun produsentens navn og utstyrs-ID for å kunne sende ut feilmeldinger i klartekst.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00