Datautveksling

Ved PROFINET foregår datautvekslingen via en enkel Consumer-/Provider-modell. Provider sender data syklisk til Consumer. Ved inngangssignaler utgjør Provider I/O-modulen, mens Consumer utgjør PLS-en, og ved utgangssignaler er det omvendt. Denne effektive datautvekslingen får sine sanntidsegenskaper via to forskjellige egenskaper, RT og IRT, i PROFINET-protokollen.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Sanntidskommunikasjon med PROFINET RT

I sanntidskommunikasjonen til PROFINET med egenskapen RT (Realtime) foregår datakommunikasjonen via en optimalisert programvarestakk, parallelt med TCP/IP-stakk. Forbindelsen fra kontrolleren til utstyret etableres via TCP/IP-stakken. Gjennom TCP/IP-stakken har alle utstyrsenheter en IP-adresse og kan til enhver tid også adresseres via andre protokoller (som HTTP for nettservere).

For å imøtekomme sanntidskravene bruker PROFINET VLAN-tagen i headeren og fastsetter her prioriteten til det høyest tilgjengelige nivået 6. Det er grunnen til at PROFINET-telegrammene prioriteres når de videreføres til switchene.

I forbindelse med datautvekslingen fastsetter PROFINET RT oppdateringshastigheter mellom 250 µs og 500 ms. Inn- og utgangsdata i en modul kan også ha separate oppdateringshastigheter. Mulig oppdateringshastighet er avhengig av ytelseskapasiteten.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Sanntidskommunikasjon med telegram-jitter under 1 µs

For PROFINET IRT gjelder samme egenskaper som PROFINET RT. Sanntidsklassen er likevel utvidet med en spesiell maskinvare, og telegrammenes jitter er derfor under 1 µs.

I IRT-fasen kan det foregå en synkron sanntidsdataoverføring som er uavhengig av Ethernet-kommunikasjonen. Dette oppnås med tidsluke. Med µs-nøyaktighet reguleres det i samtlige deltagere når sanntidsdata, alarmer og TCP/IP-kommunikasjon skal videreføres i nettverket.

PROFINET IRT-egnet utstyr kan også kommunisere i driftsmodus RT.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00