Automatiserad märkning med det modulära systemet i THERMOMARK E SERIES

Automatiserad märkning

THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. THERMOMARK E.VARIO märker dessutom plintmarkörer på rulle och skär till dem i passande delning. Tack vare att dessa processteg kan slås ihop sparar man omkring 60 % tid.

Mer information

Fördelar

 • Maximal effektivitet: upp till ca 60 % tidsbesparing genom utskrift och applicering i ett processteg
 • Reagera flexibelt med ett modulärt system av standard-termotransferskrivare och fyra applikatorer för olika märkningslösningar
 • Genomgående digitala arbetsförlopp: styrning och automatisk databearbetning från CAE-system
 • Enkel hantering och jämn hög kvalitet genom en automatiserad process

Nya produkter

THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Kabelmärkning E-WM
Krympslang för kabel- och ledarmärkning E-WMS
Självhäftande rulletiketter med skyddslaminat E-WML
Plintmärkning i kontinuerligt format E-TM
Applikator för rörlig kabelmärkning
Automatisk märkning och applicering av kabelmärkningar

Applikatorn THERMOMARKE.WIRE används för att ta fram radiellt och axialt rörliga kabelmärkningar. Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna. Det kontinuerliga forrmatet täcker alla diametrar mellan 1,8 och 5,6 mm, med ett enda material som är tillgängligt i olika bredder.

Fördelarna

 • Upp till 70 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella märknings- och applikationsprocesser med krympslangs- eller runtometiketter
 • Ett material för alla diameterområden: användning av material på löpande rulle i olika bredder
 • Lätt att använda: automatisk mätning av den cylindriska kroppens diameter
 • Maximal flexibilitet: radiellt och axialt flyttbar märkning
 • Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna
 • För cylindriska kroppar, enkelledare, kablar och kabelbuntar

De viktigaste egenskaperna

 • Utskrift och applicering i ett automatiserat processteg
 • Ett material för alla diameterområden (1,8 mm till 5,6 mm)
 • Automatisk mätning av den cylindriska kroppens diameter

Applikator för krympslang
Automatisk märkning och applicering av krympslang

THERMOMARKE.SLEEVE bearbetar krympslang i kontinuerligt format och skär av den vid önskad längd. Dessutom öppnar applikatorn krympslangen för en särskilt enkel utskjutning på kablar och ledningar.

Fördelarna

 • Upp till 75 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella märknings- och applikationsprocesser med krympslang
 • Hög kostnadseffektivitet genom användning av krympslang på löpande rulle
 • Enkel användning: automatisk objektidentifiering genom ljusridåer och optimerad kabelinföring
 • Effektiv hantering: inga krångliga inställningar tack vare automatisk anpassning av den aktuella diametern till den cylindriska kroppen
 • För cylindriska kroppar, ledare och kablar

De viktigaste egenskaperna

 • Utskrift och applicering i ett automatiserat processteg
 • Bearbetar en krympslang i kontinuerligt format för diameter mellan 0,8 mm och 8,5 mm
 • Realiserar indivuella märkningslängder på 15 mm till 51 mm

Applikator för klisteretiketter med skyddslaminat
Automatisk utskrift och applicering av runtometiketter

Applikatorn THERMOMARK E.WRAP applicerar automatiskt rulletiketter på cylindriska kroppar – med genomgående hög kvalitet. Skyddslaminat täcker den märkta ytan för att säkra en motståndskraftig märkning.

Fördelarna

 • Upp till 60 % lägre tidsåtgång jämfört med manuella tryck- och applikationsprocesser med självlaminerande runtometiketter
 • Genomgående hög applikationskvalitet: positiv påverkan på märkningens motståndskraft och hållbarhet
 • Enkel att använda: orienteringen vid mätskalan kan användas för att definiera märkningens positionering
 • För tillämpningar inomhus och utomhus: hög motståndskraft tack vare skyddslaminat
 • För cylindriska kroppar, ledare och kablar

De viktigaste egenskaperna

 • Utskrift och applicering i ett automatiserat processteg
 • Rulletiketter för alla diametrar mellan 2 - 16 mm
 • Justeringen vid mätskalan kan användas för att definiera märkningens positionering

Applikator för plintmärkningar
Märk och skär till plintmärkning på löpande rulle

Applikatorn THERMOMARK E.VARIO märker hela plintrader med bara två material i kontinuerligt format för höga och platta märkningsspår. Eftersom materialet finns i kontinuerligt format går det realisera alla bredder mellan 3,5 och 1 000 mm – oberoende av antalet olika delningar.

Fördelarna

 • Upp till 70 % lägre tidsåtgång vid märkning i olika delningar
 • Endast två material: märkning av hela plintraden
 • Innovativ geometri: optimal fixering av materialet i märkningsspåret samt enkel ditsättning och frånskiljning av enskilda märkningar
 • Enkel och effektiv märkning av plintrader: automatisk tilldelning av perforeringssnitt baserat på data från engineering-programvaran

De viktigaste egenskaperna

 • Bearbetar plintmärkningar i kontinuerligt format för höga och låga märkningsnoter
 • Alla delningar mellan 3,5 och 1000 mm
 • Utstansning eller perforering i olika delningar enligt individuella krav

Rörlig kabelmärkning
Märkmaterial för automatiserad bearbetning

Märkmaterialet E-WM... är avsett för bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE bearbetar materialet i kontinuerligt format för radiellt och axiellt rörliga märkningar, som kan märkas tresidigt. Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna.

Fördelarna

 • Ett material för alla diameterområden
 • God synbarhet genom tresidigt tryck och rörlighet
 • Märkningen lossnar inte tack vare svetsfogen
 • Olika bredder för olika inbyggnads- och påskriftsalternativ
 • För cylindriska kroppar, enkelledare, kablar och kabelbuntar

De viktigaste egenskaperna

 • Radiellt och axiellt rörliga märkningar
 • Ett genomgående material för alla diameterområden (1,8 mm till 5,6 mm)
 • Tre olika bredder: 15, 18 och 23 mm
 • Temperaturområde: -40 °C till 70 °C

Krympslang för kabelmärkning
Märkmaterial för automatiserad bearbetning

Krympslangen E-WMS... är avsedd för bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE. Det kontinuerliga formatet möjliggör individuella märkingslängder. Efter utskrifts- och appliceringsprocessen kan krympslangen krympas efter önskemål.

Fördelarna

 • Hög kostnadseffektivitet genom användning av krympslang på löpande rulle
 • Hög flexibilitet, eftersom individuella märkningslänger kan realiseras
 • Kan som tillval krympas med valfria manuella metoder för fixering av positionen
 • Vitt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnatopne, inom industrierna för olja, gas samt inom järnvägsbranschen
 • För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar

De viktigaste egenskaperna

 • Krympslang i kontinuerligt format för diameter mellan 0,8 mm och 8,5 mm
 • Individuella märkningslängder från 15 mm till 51 mm är möjliga
 • Temperaturområde: -40 °C ... 125 °C
 • Godkännanden: UL 224

Rulletiketter för kabelmärkning
Märkmaterial för automatiserad bearbetning

Kabelrulletiketterna E-WML... är avsedda för bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.WRAP. I detta syfte placerades etiketterna på rad på materialrullen. Skyddslaminat täcker den märkta ytan för att säkra en motståndskraftig märkning.

Fördelarna

 • För tillämpningar inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
 • Etiketterna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
 • Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
 • Genom rulletiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
 • För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar

De viktigaste egenskaperna

 • Självhäftande rulletiketter för kablar med skyddslaminat
 • Diameterområde: 2 mm ... 16 mm
 • Temperaturområde: -50 °C ... 110 °C
 • Godkännanden: UL 969

Plintmärkning i kontinuerligt format
Märkmaterial för automatiserad bearbetning

Radplintsmärkningen E-TM... / E-TMF... är avsedd för bearbetning med applikatorn THERMOMARK E.VARIO. Tack vare det kontinuerliga formatet an hela plintraden märkas med endast två material för en hög och en låg märkningsnot.

Fördelarna

 • Märk hela plintraden med endast två material: en för en hög märkningsnot och en för en låg märkningsnot
 • Det kontinuerliga formatet möjliggör realisering av alla delningar mellan 3,5 mm och 1000 mm
 • Den innovativa geometrin ger perfekt fixerade material och en enkel isnäppning
 • Enkel och bekväm frånskiljning av enskilda märkningar tack vare flexibla bärarmaterial

De viktigaste egenskaperna

 • Kontinuerligt format för höga och låga märkningsnoter
 • Alla delningar mellan 3,5 mm och 1000 mm
 • Temperaturområde: -40 °C till 85 °C
 • Godkännanden: UL 94 V2

Märka och applicera i ett enda steg
THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES gör apparatskåpstillverkningen effektivare: Det modulära systemet av termotransferskrivare för rullar och applikatorer skriver ut märkningar och sätter dem automatiskt på kablar och ledare. Sammanfattningsvis sparar dessa processteg omkring 60 % tid.
Mer information
Det modulära systemet THERMOMARK E SERIES
Modulära skrivare THERMOMARK E SERIES

Modulära skrivare THERMOMARK E SERIES

Termotransferskrivare THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) Rullskrivare för alla material

Dra fördel av rullskrivarnas flexibilitet: använd enheterna som standardskrivare för alla rullmaterial. Kombinera dem med E.CUTTER(/P) för att skära eller perforera material på löpande rulle. Anslut skrivarna med en av applikatorerna i THERMOMARK E SERIES till effektiva utskrifts- och appliceringssystem.

 • Kompatibla med alla applikatorer i THERMOMARK E SERIES
 • Lämpar sig för alla rullmaterial ur MARKING system-produktportföljen
 • Enkel bearbetning av alla material på löpande rulle genom användning av E.CUTTER och E.CUTTER/P
 • 4,3 tums LCD-Multicolor-pekskärmsdisplay: videos för felsökning, meddelanden i realtid
 • 300 und 600 dpi för alla industriella krav
 • Robust industridesign för stora utskriftsvolymer
Kabelmärkning med THERMOMARK E.WIRE

Kabelmärkning med THERMOMARK E.WIRE

THERMOMARK E.WIRE Automatisk märkning och applicering av kabelmärkningar

Applikatorn THERMOMARK E.WIRE används för att ta fram radiellt och axialt rörliga kabelmärkningar. Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna. Den löpande rullen täcker alla diametrar mellan 1,8 och 5,6 mm, med ett enda material som är tillgängligt i olika bredder.

 • Upp till 70 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella märknings- och applikationsprocesser med krympslangs- eller runtometiketter
 • Ett material för alla diameterområden: användning av material på löpande rulle i olika bredder
 • Lätt att använda: automatisk mätning av den cylindriska kroppens diameter
 • Maximal flexibilitet: radiellt och axialt flyttbar märkning
 • Svetsfogen gör att märkningen inte kan lossna
 • För cylindriska kroppar, enkelledare, kablar och kabelbuntar
Märkning och applicering av krympslang med THERMOMARK E.SLEEVE

Märkning och applicering av krympslang med THERMOMARK E.SLEEVE

THERMOMARK E.SLEEVE Automatisk märkning och applicering av krympslang

Applikatorn THERMOMARK E.SLEEVE bearbetar krympslang på löpande rulle och skär av den vid önskad längd. Dessutom öppnar applikatorn de enskilda krympslangsmärkningarna så att de enkelt kan skjutas dit på de cylindriska kropparna.

 • Upp till 75 % lägre tidsåtgång i jämförelse med manuella märknings- och applikationsprocesser med krympslang
 • Hög kostnadseffektivitet genom användning av krympslang på löpande rulle
 • Enkel användning: automatisk objektidentifiering genom ljusridåer och optimerad kabelinföring
 • Effektiv hantering: inga krångliga inställningar tack vare automatisk anpassning av den aktuella diametern till den cylindriska kroppen
 • För cylindriska kroppar, ledare och kablar
Automatisk märkning och applicering av runtometiketter med THERMOMARK E.WRAP

Automatisk märkning och applicering av runtometiketter med THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP Automatisk märkning och applicering av runtometiketter

Applikatorn THERMOMARK E.WRAP applicerar automatiskt runtometiketter på cylindriska kroppar – med genomgående hög kvalitet. Skyddslaminat täcker den märkta ytan för att garantera en motståndskraftig märkning.

 • Upp till 60 % lägre tidsåtgång jämfört med manuella tryck- och applikationsprocesser med självlaminerande runtometiketter
 • Genomgående hög applikationskvalitet: positiv påverkan på märkningens motståndskraft och hållbarhet
 • Enkel att använda: orienteringen vid mätskalan kan användas för att definiera märkningens positionering
 • För tillämpningar inomhus och utomhus: hög motståndskraft tack vare skyddslaminat
 • För cylindriska kroppar, ledare och kablar
Märk och skär till plintmärkning på löpande rulle med THERMOMARK E.VARIO

Märk och skär till plintmärkning på löpande rulle med THERMOMARK E.VARIO

THERMOMARK E.VARIO Märk och skär till plintmärkning på löpande rulle

Applikatorn THERMOMARK E.VARIO märker hela plintrader med bara två material på löpande rulle för höga och platta märkningsspår. Eftersom materialet är på löpande rulle går det realisera alla bredder mellan 3,5 och 1 000 mm – oberoende av antalet olika delningar.

 • Upp till 70 % lägre tidsåtgång vid märkning i olika delningar
 • Endast två material: märkning av hela plintraden
 • Innovativ geometri: optimal fixering av materialet i märkningsspåret samt enkel ditsättning och frånskiljning av enskilda märkningar
 • Enkel och effektiv märkning av plintrader: automatisk tilldelning av perforeringssnitt baserat på data från engineering-programvaran