Maritim 4.0

Containerskip i havnen

Fremtidssikker, digital og effektiv

Pålitelig automatisering av skip i alle livsfaser.

I løpet av de neste årene blir autonome skip en realitet, og temaene Industrie 4.0 og digitalisering under begrepet "Maritim 4.0" har fått stadig større betydning.
Digitaliseringen av skip i alle livsfaser gjør at nye teknologier og løsninger må fremskaffes, slik at skip kan driftes mer effektivt og digitalt, i tråd med kravene som stilles i fremtiden. Det å ettermontere utstyr på eksisterende skip, og foreta digitalisering, spiller en essensiell rolle.

Dykk ned i verden med fremtidssikre, maritime løsninger fra Phoenix Contact.

Løsninger for en skybasert flåtestyring

Skybasert flåtestyring  

Skybasert flåtestyring

Phoenix Contact har allerede i dag utviklet løsninger med partnerforetaket M.A.C. System Solutions, som driver effektiviteten og digitaliseringen av skip fremover. Dermed etterkommer vi kravene til skipsoperatører om å nyttegjøre innsamlede data og informasjon på skip på en hensiktsmessig måte, og slik skape mer effektiv bruk av energien og dermed redusere drivstofforbruket og samtidig utslippene.

Løsninger for smart ship engineering med Modular Type Packaging

Modular Type Packaging  

Smart ship engineering med Modular Type Packaging

Også ved skipsbygging stilles det i fremtiden krav til verft og leverandører om en mer fleksibel og smartere Engineering. Sammen med VDMA og ledende leverandører til skipssektoren arbeider Phoenix Contact i en arbeidsgruppe med en standardiseringsmetode for å integrere Modular-Type-Packaging-modeller i nettopp skipsindustrien.

Module Type Packaging (MTP) beskriver standardiseringen av kommunikasjonen mellom delsystemer på skipet og styrenivået med mål om å redusere kompleksiteten for alle berørte langs verdiskapningskjeden relatert til skipsbyggingen. På mange punkter kan en fullført mekanisk modularisering også overføres til automasjonssystemet. Slik drar brukerne innenfor skipsbyggingens leveransekjede nytte av raskere Engineering og kvalitetsforbedringer når delsystemer skal integreres.

PLCnext Technology app NMEA Data Collector nå tilgjengelig i PLCnext Store

PLCnext Store  

PLCnext Store

Skipsspesifikke NMEA 0183 dataprotokoller kan implementeres uten Engineering- og programmeringsarbeid med PLCnext Technology appen NMEA Data Collector.

I PLCnext Store tilbyr Phoenix Contact med appen NMEA Data Collector en digital innovasjon for å gjøre skipsbygging og skipsfart smartere, mer digital og mer effektiv.

På en enkel måte kan du imøtekomme kravene til protokollføring, og lette oppsettet av skipssystemet ditt. Spar tid og penger for å implementere skipsspesifikke NMEA 0183 dataprotokoller uten Engineering- eller programmeringsarbeid.

NMEA Data Collector fra Phoenix Contact ble utviklet spesielt for den maritime sektoren. Koble dine egne proprietære systemer til reisedataopptakeren for å lagre den nødvendige systeminformasjonen.

Appen samler inn signaler fra NMEA-kompatible systemer, og behandler dem som NMEA 0183 til Voyage Data Recorder. Den er satt opp som modulær løsning. Sett sammen antall og type signaler (digital eller analog) individuelt slik du trenger dem til nettopp ditt bruk.

Integrer NMEA 0183 helt enkelt i systemet ditt, og last ned NMEA Data Collector.

Dine fordeler

  • Rask oppstart grunnet smart webvisualisering
  • Enkel parametrisering, ingen Engineering- eller programmeringsarbeid nødvendig
  • Individuell integrering av vilkårlige digitale og analoge signaler
  • Automatisk behandling av anleggsdataene via NMEA 0183-protokollen
  • Skreddersydd løsning for den maritime industrien

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00