Maskinrom

Maskinrom

Få vind i seilene

Med redundante systemer sørger du for meget tilgjengelig og effektiv drift av motorer og drivenheter.

Friksjonsfri skipsdrift forutsetter en pålitelig styring i maskinrommet. Med redundante systemer på PROFINET-basis sørger Phoenix Contact for en sikker og meget tilgjengelig drift av motorer og drivenheter. Programmet PC Worx er enkelt å programmere i henhold til IEC 61131 og viderefører registrerte verdier fra kontrolleren pålitelig til kontrollrommet.

Dine fordeler

  • Enkel implementering takket være forskjellige produsentuavhengige kommunikasjonsprotokoller
  • I/O-punktene kan utvides uten kablingsarbeid
  • Desentrale konsepter for redusert kablingsarbeid fordi I/O-punktene ligger nær sensoren

Maskinstyring med SAE J1939

Maskinrom i ubåt  

Pålitelig styring av motorer og drivenheter

Friksjonsfrie forløp i maskinrommet forutsetter en pålitelig styring. Dette oppnår du ved hjelp av våre løsninger for alt som har med automatisering av motorer og drivenheter å gjøre.

Takket være åpne grensesnitt opprettholder du fleksibiliteten ved implementering av maskinene. Med den CAN-baserte kommunikasjonsprotokollen J1939 beholder du til enhver tid oversikten over de komplekse forløpene i maskinrommet.

GPS-kommunikasjon i henhold til NMEA 2000

Løsninger for navigasjon  

Enkel integrering av navigasjonsdata

Med GPS-kommunikasjonen i henhold til NMEA 2000 implementerer du navigasjonsdataene til ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) helt enkelt i automatiseringssystemet, uten at ytterligere Gateways kreves.

NMEA-0183-datainnsamling

Webinterface NMEA-konverter   

Webløsning for dataoverføring i henhold til NMEA 0183

Voyage Data Recorder (VDR) samler inn viktige data fra sensorene ombord på skip. Denne informasjonen er essensiell når skipsforlis skal evalueres, slik at man kan være sikker på at kun robuste og godkjente komponenter benyttes.

Phoenix Contact tilbyr en egnet løsning for datainnsamling i henhold til NMEA 0183.

Implementering av ferdskrivere for skip i henhold til NMEA 0183

NMEA 0183 er en definert standard for kommunikasjonen mellom navigasjonsutstyr på skip. Viktige ferdskrivere (også VDR (Voyage Data Recorder) eller Blackbox) har en NMEA-0183-inngang som ikke er kompatibel med de vanligste standardsensorene.

Med spesielle funksjonsblokker fra Phoenix Contact registreres sensorenes signaler ved hjelp av styreteknikk, og de skaleres og videreføres til Blackbox via NMEA-0183-protokoll. Idriftsettelsen foretas enkelt via webparametrisering, uten mye programmeringsarbeid. Kommunikasjonssystemet mellom ferdskriver og sensorsystemet kan installeres kostnadsgunstig ettersom antall Inline-Input-terminaler kan tilpasses behovet optimalt.

Topologi: Implementering av ferdskrivere for skip i henhold til NMEA 0183  

Standardisert kommunikasjon med ferdskrivere for skip via NMEA 0183

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00