Tilbake til oversikten

Bruksområder for SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology – én teknologi, mange muligheter

Enkel overføring av sikre data: Helt uten sikkerhetskontroller, via trådløse systemer eller direkte i skyen.

Keyvisual SafetyBridge (Axioline F/Inline)

Dine fordeler

  • Optimal tilgjengelighet, ettersom du til enhver tid og fra enhver lokalisering har tilgang til prosess- og Safety-dataene dine
  • Økt produktivitet grunnet helhetlig betraktning av data, ressurser og maskiner
  • Forebyggende vedlikehold holder feil og stillstandstider på et minimum

Hva er SafetyBridge Technology?

Med SafetyBridge Technology implementerer du desentrale sikkerhetsløsninger. Og det uten å ta i bruk sikkerhetskontroller, og uavhengig av nettverket som benyttes. Teknologien er integrert i I/O-systemene Inline og Axioline F og er kompatibel med samtlige busskoblere i systemene. De sikre I/O-ene installeres desentralt i driftsmidlene med standard-I/O-ene.

Sikkerhet uten sikkerhetskontroller SafetyBridge Technology

Sikkerhet uten sikkerhetskontroller med SafetyBridge Technology

Hvordan fungerer SafetyBridge Technology?

Systemet består av sikre inn- og utgangsmoduler og en logikkmodul. Sistnevnte samler inn og sender ut sikre signaler. Logikkmodulen genererer og overvåker den sikkerhetsrettede SafetyBridge-overføringsprotokollen, og behandler den parametriserte sikkerhetslogikkens logiske koblinger. Slik overtar logikkmodulen oppgavene til en kontroller. Programmeringen foretas gjennom programmet SAFECONF.

Skybaserte Safety-løsninger for økt effektivet

Safety i PPROFICLOUD  

Safety i PPROFICLOUD

Sikre deg en konkurransefordel i en digital verden. Med den PROFINET-baserte skyløsningen fra Phoenix Contact kan du nå også overføre sikkerhetsrettede data til skyen, via Internett.

Muligheten for tilgang til Safety-data via Internett i sanntid og omforming av disse til nyttig informasjon, skjuler et stort potensial for deg som anleggsoperatør eller maskinprodusent. Du kan optimalisere prosessene i bedriften ved å for eksempel analysere brukeregenskapene. Du kan ellers også optimalisere maskinkonstruksjonen med tanke på ergonomiske aspekter. I tillegg åpner sanntidsdataanalyse for forebyggende vedlikehold, slik at maskinenes levetid kan forlenges ved at man tidsnok skifter ut komponenter som lettere utsettes for slitasje, for eksempel releer.

Trådløs overføring av sikre data

Overføring av sikre data via Bluetooth eller WLAN  

Overføring av sikre data via trådløse systemer

SafetyBridge Technology åpner for trådløs overføring av alle sikkerhetsrettede datasignaler. Du kan velge mellom de to trådløsteknologiene Bluetooth og WLAN. Kabler og sleperingoverføringer kan dermed helt enkelt erstattes av trådløsstrekninger, uten at Safety-applikasjonens sikkerhetsegenskaper endres.

Kombinasjonen Safety og Wireless gir mange fordeler. Løsningen er enkel å integrere i eksisterende automatiseringsnettverk. Den gir kostnadsbesparelser ved desentral eller mobil maskinoppbygging. I tillegg kan Safety-signalene overføres pålitelig over større avstander.


Tilbake til oversikten
Programvare
Bruk av Safety
SafetyBridge
  • Bruksområder for SafetyBridge Technology

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00