Skruvanslutning med klämhylsa

Skruvanslutning Skruvanslutningstekniken från Phoenix Contact övertygar med en underhållsfri ledaranslutning och erbjuder maximal frihet med flerledaranslutningen.

  • En skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
  • Underhållsfrihet och vibrationssäkerhet
  • Platsbesparing och flexibilitet genom anslutning av två lika ledare
  • Långtidsstabila förbindelser genom användning av högkvalitativa material
  • Låg självuppvärmning på grund av höga kontaktkrafter

Skruvanslutningen i detalj

Skruvanslutningen är en internationell standard. Phoenix Contacts skruvanslutningsteknik övertygar genom en underhållsfri ledaranslutning och erbjuder maximal flexibilitet genom flerledaranslutningen.

Med skruvanslutningarna uppnås de största kontaktkrafterna oberoende av ledararean. Kombinationen av krafter med högkvalitativa ytor och kopparlegeringar ger gastäta kontaktställen. Dessa säkrar långtidsstabila förbindelser med varaktigt låga övergångsmotstånd, även då omgivningsförhållandena är aggressiva.

Vår portfölj av skruvanslutningar med klämhylsa

Skruvanslutning på en radplint i tvärsnitt

Radplintar

Vid åtdragning av UT-radplintar stannar skruvmejseln på en höjdnivå. Klämhylsan dras uppåt i enligt hissprincipen. Skruven stöder sig på strömskenan. Ledaren förs säkert genom klämhylsan under strömskenan och utsätts inte för skruvens radiella krafter.

Med den integrerade Reakdyn-principen blir efterdragningen av anslutningsskruvarna överflödig och det förhindrar att anslutningen lossnar oavsiktligt. Den utövade kraften och Reakdyn-spåren formar klämhylsan i det elastiska området. Resultatet är en skruvsäkring som skonar gängor.

Kretskortsplintar och kontakter med skruvanslutning

Kretskortsplintar och -kontakter

När anslutningsutrymmet tillsluts pressar klämhylsan fast ledaren mot strömskenan. Ledaren skonas genom avsaknaden av rotationsrörelser och fördelningen av den höga klämkraften över de stora kontaktytorna. Detta säkerställer en permanent säker anslutning.

Produktprogrammet sträcker sig från kompakta lösningar i bendelningen 2,5 mm med ström upp till 6 A fram till bendelningen 20 mm med ström upp till 232 A.

Phoenix Contacts skruvanslutningar finns med flänsvarianter, guldvarianter, olika ledaranslutningsriktningar, med TWIN-kontakter, skruvhuvuden, som delbestyckade samt i olika färger.

Vår portfölj av skruvanslutningar med trådskyddsbygel

Skruvanslutning med trådskyddsbygel för kretskort-anslutningsteknik
Skruvanslutningar med trådskyddsbygel för PRC-kontakter
Fastpoliga kontaktinsatser för jackbara industridon med klassisk skruvanslutning
Skruvanslutning med trådskyddsbygel för kretskort-anslutningsteknik

När anslutningsutrymmet dras åt trycker skruven ledaren mot plintbotten över en högelastisk trådskyddsbygel.

Till kretskortsplintar och -kontakter
Skruvanslutningar med trådskyddsbygel för PRC-kontakter

Ju mindre apparaterna blir, desto mindre ledararea behövs. Kontakter i serie PRC 20 satsar på en trådskyddsbygel vid användning av skruvanslutningsteknik. Den har två fördelar:

Å ena sidan behövs inga trådändhylsor. Och den förhindrar också att ledare skadas eller avisoleras av när skruven dras åt.

Å andra sidan bevaras skruvanslutningens kompakta konstruktion genom användning av trådskyddsbygeln. Framför allt flerpoliga, cirkulära kontakter kan på så sätt användas ännu mer flexibelt.

Till PRC-kontakter
Fastpoliga kontaktinsatser för jackbara industridon med klassisk skruvanslutning

Fastpoliga kontaktinsatser för jackbara industridon med klassisk skruvanslutning övertygar genom en underhållsfri ledarkontakt. Anslutningsskruven behöver inte efterdras. Kopplarledare från 0,2 mm² till 16 mm² kontakteras tillförlitligt och gastätt utan förbehandling eller med splitsskydd i form av trådändhylsor. Flera ledare kan sättas in under samma skruv. Mellan skruv och ledare finns det så kallade trådskyddet, som skyddar de enskilda ledarna mot skador. Trådskyddet används samtidigt som skruvsäkring mot lossning vid vibrationer och temperaturskillnader. Skruvanslutningarnas strömledande delar är gjorda av högkvalitativa kopparlegeringar som är resistenta mot spänningssprickor och korrosion.

Till jackbara industridon

Vår portfölj med frontskruvanslutningar

Frontskruvanslutning för kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Vid frontskruvanslutning finns skruvmanövreringen och ledaranslutningen på samma sida av produkten. Det vinklade tryckstycket möjliggör en böjning och ökar kontaktkrafterna på ledaren. Frontskruvanslutningen lämpar sig även för smala enhetsfronter.

Vår portfölj av axialskruvanslutningar

Kontaktinsats med axialskruvanslutning för jackbara industridon

Jackbara industridon

Fastpoliga eller modulära kontaktinsatser för jackbara industridon med axialskruvanslutning förenar fördelarna hos skruv- och crimpanslutningar. Axialskruvanslutningar övertygar genom det mycket låga platsbehovet, är enkla att hantera och kräver bara en vanlig insexnyckel.

Med denna metod förs ledaränden som ska anslutas in i han- eller honkontaktens anslutningsområde. En kornformad dorn (ingår i kontakten) skruvas sedan in framifrån i den flexibla ledaren. Trådens ledare pressas då radialt mot kontaktväggen. Då skapas en gastät och långtidsstabil anslutning mellan ledaren och kontakten. En viktigt förutsättning är att det föreskrivna åtdragningsmomentet tillämpas. Dornet pressas in med en sexkantsnyckel som sätts in i kontaktens front.

Vår portfölj med enkla skruvanslutningar

M8- och M12-kontakter med skruvanslutning som kan konfektioneras

Konfektionerbara M8- och M12-kontakter

Med M8- och M12-kontakter som kan konfektioneras kan du på ett flexibelt sätt ansluta ledningar av valfri längd på plats. Skruvanslutningar räknas som en klassiker inom anslutningstekniken. Alla typer av kopparledare kan anslutas tillförlitligt utan förberedelse. Skärmade och oskärmade kontakter som finns i rakt och vinklat utförande ger en tillförlitlig signal- och kraftöverföring.