Avisoleringsautomater – kompakt design och enkel användning

Avisoleringsautomater – kompakt design och enkel användning

Den kompakta avisoleringsautomaten WF 1000 hjälper dig att isolera alla ledartyper – med standard- eller specialisolering – enkelt och sekundsnabbt. Med avisoleringsautomaten kan du automatiskt avisolera – helt eller delvis – ledare på upp till 6 mm2 eller med diameter upp till 6 mm. Avisoleringslängden ställer du in separat med vred, och den visas också i displayen.

Mer information

Fördelar

  • Intuitiv inställning av avisoleringsmåtten med hjälp av display och vridknappar
  • Bearbetning av problematiska isoleringar tack vare speciell knivgeometri
  • Isoleringen skadas inte eftersom den automatiska klämkraftinställningen noga känner av avdragskraften
  • Sparar tid: Snabb avisolering med endast 0,3 s cykeltid
Avisoleringsautomat WF 1000 under användning

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisoleringsautomat WF 1000

Avisolera ledare på upp till 6 mm² och ledningar med en diameter på upp till 6 mm med den kompakta avisoleringsautomaten WF 1000:

  • Exakt och ren bearbetning av standard- eller specialisoleringar som gummi-, teflon- och högtemperaturisoleringar
  • Skyddar mot fransning på grund av ofullständig avisolering
  • Automatisk inställning av klämkraften till den nödvändiga avdragskraften
  • Enkel manövrering med endast tre vridknappar
  • Översiktlig visning av aktuella värden på displayen
  • Snabb bestyckning genom att ledningen läggs i framifrån och uppifrån