Servicetekniker sköter fjärrövervakning i kontrollrummet

Molnbaserad fjärrövervakning Intelligenta servicekoncept med mGuard Secure Remote Service

Digitaliseringen genomsyrar nästan alla aspekter av vår värld. Internet som globalt kommunikationsmedium och grunden för digitaliseringen, ger också direkt tillgång till globalt distribuerade maskiner och anläggningar.

mGuard Secure Remote Service hjälper dig att ansluta dina servicemedarbetare och fjärrövervakningsmål via internet på ett säkert och tillförlitligt sätt, utan att särskilda IT-kunskaper krävs. Detta minskar avsevärt de kostnads- och tidskrävande åtgärderna på plats.

Driftsansvariga samt maskin- och anläggningskonstruktörer har därmed en kostnadseffektiv och nyckelfärdig komplett fjärrövervakningslösning för att genomföra intelligenta och hållbara servicekoncept.

Fördelar

 • Nyckelfärdig fjärrövervakningsinfrastruktur
 • Säker och skalbar
 • Kan testas gratis under 30 dagar helt utan risk
 • Spara tid och kostnader med Remote Services i stället för dyra insatser på plats
 • Enkel idrifttagning med konfigurationsassistenter och intuitivt, användarvänligt webbgränssnitt
 • Säkra och tillförlitliga VPN-anslutningar till Kina
Molnbaserad fjärrövervakning
Molnbaserad fjärrövervakning YouTube

Översikt Molnbaserad fjärrövervakning

Vill du veta mer om vår molnbaserade fjärrunderhållslösning mGuard Secure Remote Service utan att behöva läsa mängder med text? Då kan du titta på vår video.

I demovideon visar vi hur det går till när serviceteknikerna kopplar upp sig mot maskiner via internet.

Fjärrövervakning via mGuard Remote Service

Fjärrövervakning i hela världen via mGuard Secure Remote Service

Molnbaserad fjärrövervakning: enkelt – säkert – tillförlitligt

mGuard Secure Remote Service är en nyckelfärdig helhetslösning för fjärrövervakning. Via ett enkelt webbgränssnitt kan servicetekniker snabbt och säkert upprätta anslutningar till maskiner, industridatorer och styrsystem.

Den offentliga molnapplikationen som bygger på mGuard-industristandarden utnyttjar virtuella privata nätverk (VPN) med det beprövade IPsec-säkerhetsprotokollet. Detta säkrar sekretess, autenticitet och integritet för alla data som överförs mellan alla enheter som anslutits via mGuard Secure Remote Service.

Dessutom lagras inga kunduppgifter i molnet, vilket är ytterligare ett plus på säkerhetskontot.

Fjärrövervakningslösningen finns på servrar i Tyskland och erbjuder Cloud-Computing enligt de högsta standarderna för datasäkerhet i Europa (DSGVO). För dig innebär det att du slipper investera i egen maskinvara och att du kan sänka lokala administrationskostnader. Det värdbaserade molnet är alltid uppdaterat. På så sätt drar du nytta av regelbundna uppdateringar och patchhantering, korta latenstider och ett datacentrum som är tillgängligt dygnet runt. Ett bekvämt serviceerbjudande särskilt för små och medelstora företag.

Funktionsöversikt mGuard Secure Remote Service

Funktionsöversikt mGuard Secure Remote Service

Funktionskomponenter i mGuard Secure Remote Service

mGuard Secure Remote Service utnyttjar IPsec-VPN och säkrar sekretess, autenticitet och integritet för data mellan enheterna.

Servicemedarbetaren använder sig av en godkänd VPN-klient, t.ex. programvaran till mGuard Secure VPN-klienten eller en iPad och ansluter arbetsplatsen till mGuard Secure Remote Service.

Maskinerna å sin sida är utrustade med industrikompatibla fjärrövervakningsroutrar eller PLCnext Control och upprättar en VPN-anslutning till Secure Remote Service om det behövs. Den driftsansvarige kan använda maskinvara (nyckelbrytare) eller programvara för att kontrollera VPN-anslutningarna lokalt.

Webbgränssnittet på mGuard Secure Remote Service visar tydligt tillgängligheten för servicemålen och styr serviceteknikernas åtkomst till maskinerna.

Egenskaper

 • Mycket säker krypterad kommunikation via VPN- och SSL-anslutningar
 • Tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet som tillval
 • Lokal kontroll av VPN-anslutningen via maskinvarubaserad nyckelbrytare
 • Åtkomstbegränsningar på undernätsnivå inom en maskin
 • Säker kommunikation via brandväggens standardportar
 • Användar-, grupp- och behörighetshantering för säker åtkomst till olika kunder och anläggningar
 • Värdbaserad i Tyskland enligt de högsta standarderna för datasäkerhet och dataskydd
Anläggningstillverkaren Stopa
Framgångssaga
Om det är fel eller störningar på ett lagersystem kan det snabbt äventyra hela tillverkningsprocessen. Under rubriken Framgångssaga visar vi hur anläggningstillverkaren Stopa gjorde för att ställa om till molnbaserad fjärrövervakning för automatiserade lagersystem.
Ladda ned Framgångssaga
Höglager i distributionscentral

Tillgängliga utgåvor och omfattning

mGuard Secure Remote Service BASIC

mGuard Secure Remote Service PREMIUM

Antal användare Obegränsat Obegränsat
Antal maskiner Obegränsat Obegränsat
Antal servicearbetsplatser Obegränsat Obegränsat
Parallella serviceanslutningar samtidigt 1 3
Transfervolym per serviceanslutning 2 GB/månad 4 GB/månad
Transfervolym sammanlagt 2 GB/månad 12 GB/månad
Garanterad bandbredd Utan 1 MBit/s per serviceanslutning
Garanterad tillgänglighet (SLA-enheter) Utan 98 % p.a.
Service-VPN-klienter mGuards, programvaru-VPN-klienter, macOS mGuards, programvaru-VPN-klienter, macOS
Mobila service-VPN-klienter iPadOS, iOS (Apple iPad och iPhone), Android iPadOS, iOS (Apple iPad och iPhone), Android
Maskin-VPN-klienter mGuards, molnklienter, TC Router, PLCnext mGuards, molnklienter, TC Router, PLCnext
Molnbaserad support E-post Telefon, e-post
Kan utökas Nej Ja
Behörighetsmodell Standard Utökat (uppställningsplats/maskin/subnät)
Rapportering Ja Ja
Rapportfilter Nej Ja
Export av rapporter Nej Ja (CSV, Excel, PDF)
Tvåfaktorsautentisering Time-based One-time-lösenord (TOTP), e-post Time-based One-time-lösenord (TOTP), e-post
Configuration Blueprints Nej Ja
Maskinnätverk En privat adressrymd Valfria privata adressrymder
Till mGuard Secure Remote Service Till mGuard Secure Remote Service