Givar-/ställdonsplintar

Givar-/ställdonsplintar

Spara plats och tid

Anslut givare och ställdon komplett med en enda plint.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Givar-/ställdonsplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Givarplintarna är anpassade för optimal anslutning av maskinstyrsystem tack vare sin kompakta konstruktion. Dessa plintar med samma kontur kan alla bryggas med CLIPLINE complete-kontaktbryggsystemet och ger dig maximal flexibilitet.

Fördelar

 • Många produktmöjligheter tack vare varianter med PE-funktioner eller ljusindikering
 • Platsbesparande tack vare varianter för bipolära givare och ställdon
 • Optimal översikt över signalanslutningarna tack vare många möjligheter för märkning
 • Modulärt utbyggbart till maximalt 50 poler tack vare konturanpassade matningsmoduler

Minska kabeldragningsarbetet

Givar-/ställdonsplintar  

Dra kablar för givare och ställdon på ett platsbesparande sätt

Minska antalet ledare, välj givar-/ställdonsplintar från Phoenix Contact. Du kan ansluta 3- och 4- ledargivare och ställdon. Med bryggorna fördelar du plus- och minuspotentialen och reducerar på så sätt anslutningsarbetet avsevärt.

Utöver standardplintarna erbjuder vi också varianter med ljusindikering.

Matning

Treledar-givar-/ställdonsplint  

Treledar-givar-/ställdonsplint

Plats- och tidsbesparande anslutning av 3- och 4-ledargivare och -ställdon – med givar-/ställdonsplintar från Phoenix Contact.

Dra nytta av fördelarna:

 • Potentialförsörjningen sker via matningsplintarna
 • Matning eller utökning av energin genom matningsplintarna
 • Anslut matningsplintarna på önskad plats i plintraden
 • Enkel bryggning och potentialfördelning med de patenterade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet

 

Platsbesparande

Smal givar-/ställdonsplint  

Smal givar-/ställdonsplint

Med plintserien PTIO kan du ansluta givare och ställdon på ett tids- och platsbesparande sätt. Med dessa plintar kan du ansluta bipolära givare vid en plintbredd på bara 3,5 mm. Dessutom kan du ansluta 2- och 3-ledargivare och -ställdon i en enda plint.
Trots deras ringa bredd erbjuder plintarna:

 • Enkel hantering tack vare push-in anslutning
 • Testmöjligheter vid varje anslutningspunkt
 • Märkningsmöjligheter med stor yta och god läsbarhet
 • Anslutning av bipolära givare

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00