Brannslukningsanlegg for tanker med flytende tak: Sentral tilstandsovervåking med WLAN

Access Point WLAN 5100 for overføring av tilstandsinformasjon via PROFINET

Hovedsete Saval BV  

Hovedsete Saval BV

Sikker lagring og klargjøring av råolje samt andre fossile råstoffer er spesielt viktig ikke minst på grunn av den store eksplosjonsfaren. Det nederlandske firmaet Saval BV har derfor utviklet et spesielt brannslukningssystem for tanker med flytende tak.

Kontrollere og I/O-moduler i forbindelse med WLAN Access Points fra Phoenix Contact åpner for en webbasert tilstandsovervåking av systemet.

Applikasjon

På bestemte områder av råoljetanken er eksplosjonsfaren så stor at bygningene er klassifisert i høyeste faresone 0 for gass i henhold til ATEX-direktiv.

Tankene med fast tak, som vanligvis benyttes, har som kjennetegn at det oppstår en potensielt eksplosiv atmosfære mellom materialet som skal lagres og det faste taket når de fylles.

Slukketank på tank med flytende tak  

Slukketankene er montert på kanten av det flytende taket

Tanker med flytende tak er en alternativ løsning, da disse har et tak som flyter oppå væsken som skal lagres. Fordi slike takkonstruksjoner er bevegelige, må de tettes med et fleksibelt materiale på området ved tankveggen.

Mellom tankveggen og tetningen oppstår det likevel et rom der mindre gassmengder fra det lagrede materialet samler seg. Hvis gassen blandes med luften i omgivelsene, genereres en brennbar blanding. Den statiske elektrisiteten som kan oppstå etter et lynnedslag eller gnister, kan føre til brann som vil være overskuelig direkte etter antennelsen. Hvis brannen ikke oppdages, kan den utvikle seg til en ukontrollerbar brannkilde.

For slike brukstilfeller har Saval utviklet et brannslukningssystem som består av en slukketank og som, kombinert med et sprinkleranlegg, kan beskytte et tankomfang på 40 meter. Tanker med flytende tak, som gjerne har en diameter på 120 meter, vil eventuelt trenge flere slukkesystemer.

I forbindelse med automatisering av brannslukningsanlegget overvåkes to digitale signaler som gir informasjon om brannvernanleggets tilstand. Hvert brannslukningsanlegg har en nivåbryter som kontrollerer nivået i brannslukningstanken samt en trykkbryter som informerer om trykket i systemet.

Området ved siden av tetningen til det flytende taket er merket som sone 0. De to digitale signalene samles i fordelerbokser som er installert i sone 1. Hvis det oppstår en brann, aktiveres nivå- og trykkbryteren samtidig. Hvis det derimot dreier seg om en lekkasje i sprinkleranlegget, aktiveres kun trykkbryteren. Det samme gjelder for nivåbryteren, som kobles inn dersom brannslukningsbeholderen har en lekkasje.

 

Egensikre I/O-moduler i sømløs plassering på local bus

Den sentrale løsningen er utformet på en slik måte at de digitale signalene er kablet med kabler og videreføres til et overvåkingspanel som er montert på et ikke-eksplosivt område. Overvåkingspanelet består av en modulær kontroller ILC 171 ETH samt de egensikre Ex-i-I/O-modulene i produktserien Inline fra Phoenix Contact, som er utviklet for det potensielt eksplosive området.

De egensikre klemmene forsynes med strøm via en spesiell Inline-modul. De har en sømløs plassering til kontrollerens Inline local bus og registrerer nivå- og trykkbryterens digitale signaler.

EXD-beholder SK 3100  

Access Point WLAN 5100 med modulær Inline-PROFINET-kontroller og I/O-moduler i EXD-beholder SK 3100

Videreføring av signaler via PROFINET og WLAN

Hvis oljetankene ikke har en kommunikasjonsinfrastruktur som kan benyttes, er det vanskelig å legge nye kabeltraseer. På bakgrunn av dette har Saval utformet en desentral løsning i form av beskyttelsesbeholderen SK 3100. I beskyttelsesbeholderen er en modulær PROFINET-kontroller med egensikre moduler montert.

Hver desentrale SK 3100-stasjon overvåker opptil fire brannslukningsanlegg og leder signalene videre til et sentralt installert overvåkingspanel SK 3000 via WLAN, der en modulær høyytelseskontroller ILC 330 PN er montert. For å formidle dataene mellom SK 3100 og SK 3000 benyttes WLAN Access Points.

Enhetene er i samsvar med IEEE-standard 802.11e og støtter PROFINET-Assistance Mode, slik at begge Inline-kontrollere kan kommunisere med hverandre via PROFINET-protokollen. I tillegg kan de enkelte PROFINET-pakkene prioriteres. Pakkene med høyest prioritet utveksles dermed via WLAN-grensesnittet foran alle andre Ethernet-pakker.

Berøringsskjerm WP10 med WEBVISIT-visualisering  

Som webclient benytter HMI-enheten WEBVISIT-visualiseringen.

Webbasert visualisering av utstyrstilstand og funksjonsfeil

For å overvåke løsningen benyttes den webbaserte visualiseringsprogramvaren WEBVISIT fra Phoenix Contact. I den forbindelse må kontrolleren ha en integrert webserver, noe som er tilfelle ved Inline-kontrollerne som benyttes.

For å få tilgang til visualiseringen på PLS-ens webserver er kun IP-adressen nødvendig. Dataene vises deretter på en enhet for betjening og overvåking. Visualiseringen, som er utviklet av Saval, gir informasjon om trykk- og nivåbryterens tilstand samt styresystemets spenningsforsyning.

Utover dette sender den ut en alarm dersom det oppstår funksjonsfeil. For å vise dataene benytter Saval berøringsskjermene WP10.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00