Radiolinestasjon

Radiosignalsystem Radioline

Radioline er et radiosignalsystem for utstrakte anlegg. Det helt spesielle: Du trenger bare å vri på riflehjulet for å tilordne innganger og utganger, helt uten programmering.

Takket være radiosignalteknologien Trusted Wireless 2.0 er Radioline et pålitelig førstevalg i industrielle omgivelser.

Dine fordeler

  • Enkel oppstart av radiosignalsystemer – riflehjulet trenger kun å dreies, programmering kreves ikke
  • Høy pålitelighet grunnet ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshopping og sameksistens-administrering
  • Gode rekkevidder opptil 32 km grunnet høy mottagerømfintlighet og datahastigheter som kan stilles inn individuelt
  • Komponenter bortfaller: Med en og samme komponent overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integrert RS-232/485-grensesnitt
  • Kan utvides med opptil 32 I/O-moduler grunnet T-konnektor og Hot Swap-egnethet
I/O-mapping
I/O-mapping YouTube

I/O-mapping

Via riflehjulet tilordner du I/O-modulene hverandre innenfor et nettverk. Du trenger derfor bare å stille inn de I/O-modulene som skal kommunisere med hverandre, på samme tall.

En digital inngang tilordnes f. eks. IO-MAP-adresse 12, og den tilordnede digitale utgangen også IO-MAP-adresse 12. Signalene i hele anlegget fordeles deretter slik de skal.

Typiske bruksområder for Radioline

Prosessindustri
Medarbeider innen vann- og avløpssektoren
Strømstolper foran en by med belysning
Trafikkteknikk foran en veitunnel
Prosessindustri

Nivåovervåking av tanker, temperaturovervåking, gjennomstrømningsmålere, pumpestasjoner og brønner, overvåking av rørledninger, overvåking for lekkasjer, infrastruktur i kjemianlegg, energimanagement, på området Ex-sone 2

Medarbeider innen vann- og avløpssektoren

Vannbehandlingsanlegg, pumpestasjoner som ligger langt unna, brønntilkytninger som ligger langt unna, roterende deler, for eksempel på en avstrykerbro, nivåovervåking

Strømstolper foran en by med belysning

Energiteknikk: vindparker, dagbrudd, infrastruktur i kraftverket, trafostasjoner, vannkraftverk

Transportteknikk: overvåking av motorer på transportbånd, feilmeldinger, statusmeldinger på mobile kjøretøyer

Trafikkteknikk foran en veitunnel

Styring av f. eks. lyssignalanlegg, indikatorer for parkeringshus, styring av variable trafikksignaler og skilttavler.

Typisk Trusted Wireless-nettverksstruktur

Trusted Wireless-nettverksstruktur

Radioline i punkt-til-punkt-forbindelse, i stjernenettverk og i sammenkoblede nettverk.

En enhet – et mangfold av anvendelser

Overføring av I/O-signaler (Wire-in/Wire-out)

Overføring av I/O-signaler (Wire-in/Wire-out)

I/O-datamodus

Radioline åpner for en enkel I/O-signalfordeling i nettverket og oppbygging av forskjellige nettverksstrukturer (leveringsstatus). I/O-mapping forenkler signalfordelingen i utstrakte anlegg betraktelig.

For å tilordne innganger og utganger trenger du bare å vri riflehjulet. Slik fordeler og splitter du I/O-signalene i nettverket via I/O-tilleggsmoduler – helt uten programmering.

Seriell datamodus

Overføring av serielle data

Seriell datamodus

Ved hjelp av Radioline kan flere kontrollere eller serielle periferienheter nettorganiseres raskt og enkelt via radiosignaler.

Dermed kan serielle RS-232/485-kabler skiftes ut.

Dataoverføring fra I/O-stasjoner til en kontroller

Dataoverføring fra I/O-stasjoner til en kontroller

PLC/Modbus-RTU-modus

Med de integrerte RS-232- og RS-485-grensesnittene kan I/O-moduler ved hjelp av Radioline knyttes til kontrolleren direkte via radiosignaler gjennom Modbus-protokollen.

På hver remotestasjon kan I/O-utvidelsesmoduler tilkobles.  I/O-signalene lagres i basestasjonradiosignalmodulen i et integrert Modbus-register, og kan her til enhver tid hentes opp av kontrolleren.

I tillegg til signalene stilles også diagnostikkparametere som for eksempel radiosignalkvaliteten til de enkelte deltagerne til rådighet i Modbus-registeret, slik at man får en kontinuerlig overvåking av radiosignalsystemet.

Dataoverføring av I/O-signaler og Modbus-data

Dataoverføring av I/O-signaler og Modbus-data

PLC/Modbus RTU-dualmodus

Denne modusen forener "seriell datamodus" og "PLC/Modbus-RTU-modus". I denne modusen arbeider hver stasjon i nettverket som selvstendig Modbus-server. På hver stasjon i nettverket kan I/O-utvidelsesmoduler tilkobles. Prosessdata lagres lokalt i Modbus-Memory-Map i respektive stasjon. Samtidig kan ytterligere Modbus-servere tilkobles hver stasjon via RS-232 eller RS-485 og adresseres via respektive Modbus-adresse.

Fra radiosignalbasestasjonen kan samtlige diagnostikkdata i radiosignalnettverket avleses via Modbus.

Bruksmuligheter med Radioline-systemet

Bruksmuligheter med Radioline-systemet

Produktoversikt Radioline-hodemoduler

Radiosignalmodul RAD-868-IFS
Radiosignalmodul RAD-900-IFS-…
Radiosignalmodul RAD-2400-IFS-…
Busskobler RAD-RS485-IFS
Radiosignalmodul RAD-868-IFS

Radiosignalmodul RAD-900-IFS-…

Radiosignalmodul RAD-2400-IFS-…

Busskobler RAD-RS485-IFS

Region Europa Nord-/Sør-Amerika (RAD-900-IFS), Australia / New Zealand (RAD-900-IFS-AU) Globalt (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) Globalt
Frekvensbånd 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Typisk rekkevidde ved fri sikt < 20 km (egnet for større avstander med hindre) < 32 km (egnet for større avstander med hindre) < 5 km < 1,2 km (via eksisterende 2-tråders kobberledninger eller flere med konverter eller repeater)
Topologi Punkt-til-punkt, stjerne, mesh Punkt-til-punkt, stjerne, mesh Punkt-til-punkt, stjerne, mesh Punkt-til-punkt, linje
Antall nettverksenheter < 99 < 250 < 250 < 99
Typisk overføringstid (punkt-til-punkt, toveis - avhengig av frekvensbånd, datahastighet, telegramlengde, nettverksstruktur/størrelse) > 2 s (I/O-modus), > 390 ms (seriell modus) > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriell modus) > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriell modus) > 80 ms (I/O-modus)

Produktoversikt Radioline-utendørs-koblingsapparatkombinasjon

Utendørs-koblingsutstyrskombinasjon RAD-RUGGED-BOX-CONF
Utendørsboks RAD-900-DAIO6
Utendørs-koblingsutstyrskombinasjon RAD-RUGGED-BOX-CONF

Utendørsboks RAD-900-DAIO6

Region Globalt Nord-Amerika og Canada
Frekvensbånd 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (konfigurerbar) 900 MHz
Inn-/utgangssignaler RS-485, inn- og utgangssignalenes type og antall kan konfigureres 2 x digital inn-/utgang, 1 x analog inn-/utgang
Spenningsforsyning 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC eller 100 V AC ... 240 V AC
Omgivelsestemperatur -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Beskyttelsesgrad IP66 NEMA 4X
Dimensjoner 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Produktoversikt Radioline-I/O-tilleggsmoduler

4-kanals digitale I/O-moduler
8-kanals digitale I/O-moduler
4-kanals digitale I/O-moduler

8-kanals digitale I/O-moduler

Inngangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC eller 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- eller dual-modus)), 4 x NAMUR
Utgangssignal (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (releutgang) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorutgang)
Moduler som kan kombineres i I/O-modus RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Produktoversikt Radioline-I/O-tilleggsmoduler

Digital/analog I/O-modul
Analoge I/O-moduler
Temperatur I/O-modul
Digital/analog I/O-modul

Analoge I/O-moduler

Temperatur I/O-modul

Inngangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledertilkobling
Utgangssignal (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Moduler som kan kombineres i I/O-modus RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)