Storkraftverk RWE Westfalen: Stabile radiosignaler gjennom naturen

Radioline-radiosignalsystem for økonomisk effektiv implementering av målepunkter som ligger langt unna

Kjøletårn RWE-kraftverk Westfalen i Hamm-Uentrup

Kjøletårn RWE-kraftverk Westfalen i Hamm-Uentrup

I omfattende infrastrukturanlegg må data ofte videreføres til sentralen fra stasjoner som ligger langt unna.

Storkraftverket RWE i Westfalen benytter i denne sammenheng det industriegnede radiosignalsystemet Radioline fra Phoenix Contact. På den måten kan måleverdiene som er tatt opp i forbindelse med dokumentasjon overføres til styresystemet både enkelt og økonomisk effektivt.

Applikasjon

RWE er en av Tysklands største strømprodusenter. Et av de mange kraftverkene som driftes av RWE ligger i Lippe-Aue, øst for bykommunen Hamm-Uentrop.

I forbindelse med kjøleprosessen hentes vann fra den tilgrensende elven Lippe for å utjevne fordampningstap ved varmeavledning via kjøletårnene. I tillegg ledes en del av kjøletårnvannet sammen med det rensede avløpsvannet fra røkgass-avsvovlingsanleggene (REA) til Lippe. Derfor må operatøren av kraftverket dokumentere tilførsel og utløp av kjølevann overfor myndighetene i form av nivå- og temperaturmålinger.

På bakgrunn av dette møtte de ansvarlige på utfordringen om å knytte de opprettede temperatur- og nivåmålepunktene utenfor kraftverket Westfalen til det sentrale styresystemet, der verdiene registreres og arkiveres. I tillegg til kommunikasjonstilknytningen av anordninger som er plassert langt unna de sentrale bygningene måtte måle- og overføringsteknikken, som regel uavhengig opprettet i stasjonene, forsynes med energi.

Løsning

Nivå- og temperaturmålepunkt ved Lippe

Energiuavhengig nivå- og temperaturmålepunkt ved Lippe

Uavhengig energiforsyning i form av solenergianlegg

Fordi kabellegging er både dyrt og omstendelig, valgte de ansvarlige hos RWE en trådløs tilkobling av stasjonene via Radioline-radiosignalsystemet fra Phoenix Contact.

Temperatursensoren, som er montert på begge målepunkter i elven, og radiosignalkomponentene mottar all energi fra et uavhengig solenergianlegg fra Phoenix Contact, som er konstruert for nøyaktig respektiv nødvendig ytelse.

Koblingsboks med Radioline-radiosignalmoduler

Radioline-radiosignalmoduler overfører signalene til den andre siden

Pålitelig signaloverføring over større avstander

Målepunktene må dekke en opptil 1000 meter lang avstand til kraftverksbygningen, der tilkoblingen til styresystemet foretas. Mellom antennene som er montert på målepunktene og på bygningens tak ligger det en gressmark med fri sikt.

Radioline-systemet støtter oppbyggingen av et selvhelende, sammenkoblet nettverk der hver Wireless-enhet fungerer som repeater og dermed kan videreføre data til de øvrige deltakerne. Hvis det dermed skulle foreligge en feil på en direkte kommunikasjonsvei, leter radiosignalsystemet automatisk etter en alternativ forbindelse via en annen Radioline-modul i nettverket.

Radiosignalmodulene i produktserien Radioline har sitt utgangspunkt i versjon 2.0 av Trusted-Wireless-teknologien, som er utviklet av Phoenix Contact. Metoden, som fungerer lisensfritt på 2,4 GHz-frekvensbåndet, utmerker seg med meget god robusthet og pålitelighet samt den store rekkevidden, som ved fri sikt kan utgjøre mange kilometer. Kraftverket har slik en pålitelig kommunikasjonsløsning som er egnet for industrien.

Funksjonsvisning I/O-Mapping

Enkel fordeling av I/O-signalene via I/O-Mapping

Enkel installering og idriftsettelse av radiosignalsystemet

Som mangeårig leverandør for RWE har firmaet PBE Esser GmbH, som holder til i Bergheim, overtatt arbeidet med å installere og sette i drift de prefabrikkerte komponentene. Dette var et enkelt arbeid med hensyn til både Radioline-systemet og solenergianlegget. Målepunktene, som ligger langt unna, overfører nå analoge temperatur- og nivåsignaler samt digitale feilmeldinger til styresystemet.

Radiosignalsystemet åpner dermed for en økonomisk effektiv utskiftning av kablene for I/O-signalene. Dataene overføres via såkalt I/O-Mapping i radiosignalnettverket, uten programvarestøtte og kun ved å betjene et hvitt riflehjul. For å koble inngangsmodulen til utgangsmodulen trenger brukeren kun å stille inn samme I/O-Map-adresse på begge moduler – for eksempel 23 – og trekker dermed så å si en trådløs kabel mellom stasjonene.

Fasit

Ved å ta i bruk Radioline-radiosignalsystemet og den uavhengige spenningsforsyningen via et solenergianlegg sparte de ansvarlige for kraftverket Westfalen både tid og penger. For å videresende temperatur- og nivåverdiene til målepunktene ved Lippe, som er påkrevet i forbindelse med dokumentasjonen, trenger ingen ledninger å installeres.

Takket være den lett håndterlige, fleksible og robuste løsningen kan også fremtidige eksterne bygg kobles til styresystemet både raskt og uten problemer.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00