Radiosignalkommunikasjon ved produksjon av glass: Overvinne hindre, spare kostnader

Oversikt

Glassråstoff kvartssand  

Med rundt 60 % er kvartssand den største bestanddelen i glass

  • NSG Group produserer glassprodukter for bilindustrien og byggesektoren.
  • For å spare energi ved produksjonen samles det inn relevante verdier fra over 70 strømmålere.
  • Målere som er installert på det store området er tilkoblet styresentralen via systemet Radioline.
  • Radiosignalsystemet, som også fungerer uten siktforbindelse, reduserer tilkoblingskostnadene betraktelig.

Kundeprofil

Fabrikken til NSG Group i Gladbeck  

I fabrikken til NSG Group i Gladbeck arbeider rundt 520 ansatte

Som internasjonalt ledende glassprodusent har japanske NSG Group 27 000 ansatte over hele verden og en omsetning på rundt 4,65 milliarder euro.

I to produksjonslinjer, og ved hjelp av Floatglass-metoden, produseres det i fabrikken i Gladbeck flatt glass, og i offline-sjiktmetoden varmeisolerende glass og solbeskyttelsesglass i høy kvalitet.

Anvendelse

Vanskelig tilgjengelig pumpestasjon  

Pumpestasjonens statusmeldinger overføres til kontrollrommet via radiosignaler.

For å kunne spare energi ved glassproduksjonen er et energistyresystem helt uunnværlig. I 2013 innførte NSG Group i Gladbeck av denne grunn en løsning for effektiv og oversiktlig evaluering av forbruksdataene. I forbindelse med registrering av nødvendige verdier er over 70 nye strømmålere montert i den sammenheng. Enkelte av de Modbus-baserte enhetene som er montert i produksjonshallene ble implementert via det eksisterende prosesstyresystemet.

"Den største utfordringen var målerne, som var plassert på det store bedriftsområdet", forteller Björn Niemann, leder for Technische Dienste hos NSG Group i fabrikken i Gladbeck. Derfor hadde Niemann og kollegaen som var ansvarlig for prosjektplanlegging, Manuel Romberg, ideen om å nettorganisere målerne via radiosignaler. "Og da ble vi konfrontert med neste utfordring", forteller Romberg. "For vanligvis trenger radiosignalsystemer en visuell forbindelse for å fungere pålitelig, men dette er ikke tilfellet for noen av disse målerne.“ Med disse rammebetingelsene som utgangspunkt ble de oppmerksomme på radiosignalløsningen fra Phoenix Contact, og ba om teknisk støtte.

Løsning

Radioline-modul i koblingsboksen  

Energimålerne er tilkoblet Radioline-modulens RS-485-grensesnitt via totrådet ledning.

På grunn av de krevende omgivelsesforholdene reiste radiosignaleksperten Stefan auf dem Graben med tilhørende utstyr for å teste radiosignalstrekningen i forkant. Allerede etter en time var det klart at samtlige målepunkter kunne nås via radiosignaler. "Vi ble veldig begeistret for den raske og kompetente hjelpen", forteller Björn Niemann. Energimålerne er tilkoblet Radioline-modulenes RS-485-grensesnitt via totrådet ledning. Radiosignalsystemet overfører Modbus-protokollen deretter til kontrollrommet. Ved å registrere energiforbruket kan energiflyten i NSG-fabrikken i Gladbeck nå analyseres helt nøyaktig. På grunn av den omfattende energistyringen reduseres der energiforbruket, som igjen er positivt for miljøet.

Med den fleksible radiosignalløsningen kan, i tillegg til serielle data, også I/O-signaler kommuniseres lisensfritt og dermed uten ytterligere kostnader. Modulene, som fungerer med utgangspunkt i den robuste teknologien Trusted Wireless 2.0, ble utviklet spesielt for utveksling av signaler over større avstander. Ved fri sikt kan avstander mellom to radiosignaldeltagere fra noen hundre meter og opptil 20 kilometer dekkes. NSG-fabrikken i Gladbeck bruker Radioline-moduler som fungerer på 868-MHz-området. I tillegg finnes det varianter for 900-MHz- og 2,4-GHz-frekvensbåndet. Utover dette kan radiosignalgrensesnittets datahastighet fastsettes individuelt, og mottakerømfintligheten kan økes, dette for å overvinne større avstander. Ved lave datahastigheter kan betydelig større avstander dekkes sammenlignet med høye overføringshastigheter. Slik tilpasser brukeren utstyret optimalt til respektive applikasjon. Trusted Wireless 2.0 imponerer videre med gode diagnostikkmuligheter samt sameksistens med andre systemer som opererer på samme frekvensbånd.

Fasit

Radiosignalforbindelsen som er opprettet i NSG-fabrikken i Gladbeck har fungert stabilt i over fire år. Til dags dato har kommunikasjonssvikt ikke forekommet. På grunn av de gode erfaringene med Radioline-systemet ble en vanskelig tilgjengelig pumpestasjon for avløpsvann sommeren 2016 også tilkoblet styresystemet trådløst. "Radiosignalsystemet overgikk forventningene mine både med hensyn til stabilitet og bruksmuligheter", oppsummerer Björn Niemann. "På grunn av den fleksible bruken og sikre driften kommer vi til å integrere mange flere vanskelig tilgjengelige stasjoner i det trådløse nettverket".

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00