Wired HART

Wired HART

Tilgang til digitale prosessdata

Øk tilgangsmulighetene til dine HART-prosessdata med våre innovative produkter, og oppretthold tilgangen konsekvent.

Tilbake til HART

Kategorier

I løpet av de siste 25 årene har HART-utstyr for gjennomstrømning, trykk-, temperatur- eller nivåmåling blitt installert i utallige anvendelser over hele verden. I mange tilfeller opprettholdes kun 4 til 20 mA-signalet konsekvent, mens man benytter tilgangen til HART-data kun under idriftsettelse eller ved feilsøk.

HART-komponentene fra Phoenix Contact åpner for en kostnadsgunstig, permanent forbindelse med alle HART-data hos deg, og optimaliserer vedlikeholdet og systemets driftstid.

Dine fordeler

  • Enkel oppbygging av et robust digitalt kommunikasjonsnettverk ved å ta i bruk eksisterende 4 til 20 mA-kabelopplegg
  • Feilfri toveis datautveksling med HART-transparente skilleforsterkere: Galvanisk dekoblet, også for egensikre strømkretser
  • Skille av 4 til 20 mA-sløyfer gir sikker og feilfri signalkvalitet
  • Fortløpende overvåking av HART-data åpner for tidlig gjenkjenning av systemavvik og øker tilgjengeligheten
  • Forbedret registrering av data for å imøtekomme myndighetenes regler og direktiver.
  • Wired Hart-enheter er en del av COMPLETE line-systemet

HART-signalskillere

Analog-signalskiller for HART  

HART-signalskiller for analoge signaler

Signalskillere fra Phoenix Contact muliggjør tilgang til det digitale HART-signalet. Utstyret kan installeres i både vanlige og i ATEX-omgivelser. Signalskillet samt nødvendig klargjøring av strømforsyningssløyfen til feltutstyret åpner for en bedre sikret og mer tilgjengelig installering.

Vårt produktutvalg gir en rekke fordeler og videreutvikles kontinuerlig slik at de imøtekommer behovene dine ved bruk.

Overspenningsbeskyttelse til HART-komponenter

Overspenningsbeskyttelse til HART  

Overspenningsbeskyttelse til HART

Beskyttelsen av 4 til 20 mA-sløyfen samt det digitale HART-signalet er en grunnleggende forutsetning i mange av brukstilfellene der det er store avstander mellom kontroller og apparat. De pluggbare overspenningsbeskyttelsesløsningene fra Phoenix Contact sørger for en pålitelig beskyttelse og konsekvent signalytelse.

Den pluggbare og kodede løsningen gir en avbruddsfri forbindelse også under pluggingen.

HART-multiplekser

Seriell- og Ethernet-HART-multiplekser  

HART-multiplekser for serielle og Ethernet-grensesnitt

Avhengig av anvendelse er en seriell RS-485- eller Ethernet-basert tilgang til alle digitale data mulig fra HART-utstyr.

For applikasjoner som ikke er tidskritiske kan vanlige serielle RS-485-multipleksere benyttes. Hver multiplekser åpner for tilkobling av opptil 32 enheter. Datautvekslingen er seriell, ettersom kommunikasjonen foregår via kun én HART-master.

Ethernet-HART-multiplekseren tilbyr PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-tilgang til 40 enheter, hver av dem med egen HART-master-forbindelse for tidskritiske anvendelser.

Ved bruk av et Modbus TCP/IP-nettverk kan i tillegg fire digitale innganger samt fire digitale utganger klargjøres.

HART-USB-modem som kostnadsgunstig variant til håndholdte enheter

HART-USB-modem  

HART-USB-modem

Det nye HART-USB-modemet åpner for muligheten til å konfigurere, sette i drift og overvåke HART-enheter via standard-USB-grensesnitt.

Modemet er dermed et alternativ til eksisterende RS-232-HART-modemer og en kostnadsgunstig variant til dyre håndholdte enheter.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00